Đang xử lí...

Thông báo nộp các chứng chỉ xét tốt nghiệp ngành Kế toán Khóa 45 - Đại học chính quy, học kỳ đầu năm 2023

Thực hiện quy định chuẩn đầu ra đối với sinh viên Đại học chính quy (ĐHCQ) của Trường, Phòng Đào tạo thông báo về việc nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, chứng chỉ IC3 và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh (GDQP-AN) để xét tốt nghiệp học kỳ đầu năm 2023 đối với sinh viên ngành Kế toán khóa 45 - ĐHCQ như sau:
 
1. Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
Sinh viên đăng ký nộp trên trang Portal cá nhân và đính kèm file chụp hình mặt trước các chứng chỉ hoặc các giấy chứng nhận điểm thi tiếng Anh quốc tế theo bảng dưới đây với tổng điểm quy định tương ứng:
 
1.1 Các ngành/chuyên ngành thuộc chương trình chất lượng cao:

 

Ngành/chuyên ngành

Tổng điểm tối thiểu phải đạt

TOEIC

TOEFL iBT

IELTS

VPET

- Kế toán doanh nghiệp

- Kiểm toán

 

600

 

70

 

5.5

 

55

 
1.2 Các ngành/chuyên ngành thuộc chương trình đại trà:

 

Ngành/chuyên ngành

Tổng điểm tối thiểu phải đạt

TOEIC

TOEFL iBT

IELTS

VPET

- Kế toán doanh nghiệp

- Kiểm toán

- Kế toán công

 

500

 

55

 

      4.5

 

      45

 
1.3 Thời hạn của chứng chỉ 
Thời hạn giá trị của các chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận điểm nêu trên là 2 năm kể từ ngày thi tính đến thời điểm xét tốt nghiệp. Cụ thể, để đủ điều kiện xét tốt nghiệp học kỳ đầu năm 2023, thời điểm thi ghi trên chứng chỉ tiếng Anh quốc tế từ tháng 5/2021 trở về sau.
 
2. Chứng chỉ IC3
- Sinh viên đăng ký nộp trên trang Portal cá nhân và đính kèm file chụp hình các chứng chỉ IC3 (phiên bản GS3/GS4/GS5/GS6).
- Chứng chỉ IC3 có giá trị trọn đời, sinh viên chỉ nộp một lần cho suốt khóa học.
 
3. Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng  - An ninh 
- Căn cứ kết quả do Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh cung cấp, phòng Đào tạo cập nhật chứng chỉ GDQP-AN và xét đạt chuẩn GDQP-AN cho sinh viên khóa 45;
Sinh viên đăng nhập vào trang Portal sinh viên tại student.ueh.edu.vn, chọn “Nộp chứng chỉ” để kiểm tra, có 2 trường hợp :
 
3.1 Tại trang danh sách chứng chỉ: có thông tin về chứng chỉ GDQP-AN
- Loại chứng chỉ: Chứng chỉ Quốc phòng;
+ Điểm: từ 5.0 trở lên;
+ Tình trạng: Đạt chuẩn đầu ra
Trường hợp này, sinh viên đã đạt chuẩn đầu ra GDQP-AN và không cần nộp.
 
3.2 Tại trang danh sách chứng chỉ: không có thông tin về chứng chỉ GDQP-AN
Trong trường hợp này, sinh viên phải nộp chứng chỉ GDQP-AN.
 
4 . Phương thức đăng ký nộp chứng chỉ
Sinh viên đăng ký nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế/Ngoại ngữ hai/IC3/ GDQP - AN để xét tốt nghiệp tại trang Portal cá nhân từ ngày 29/3/2023 đến 16g00 ngày 10/4/2023 theo các bước như sau: 
-Vào trang Portal cá nhân;
-Chọn Nộp chứng chỉ - Thêm mới/Điều chỉnh - Loại chứng chỉ: Chứng chỉ ngoại ngữ/Chứng chỉ tin học/Quân sự.
-Chọn đợt xét: 2023 - Đợt 2 (tháng 4-ĐHCQ);
 
Nội dung nộp từng loại chứng chỉ cụ thể, sinh viên xem mục 4.1, 4.2, 4.3.
-Kiểm tra thông tin chứng chỉ đã nộp tại dòng “Danh sách các chứng chỉ đã nộp” các thông tin về chứng chỉ và “chờ thẩm tra”;
-Nhấn “Lưu thông tin”.
 
4.1 Chứng chỉ ngoại ngữ
Sinh viên chọn xét Chuẩn đầu ra CTĐT (mức điểm tối thiểu của Chứng chỉ) tương ứng với thông tin chứng chỉ khai báo bên dưới. 
- Nhập đầy đủ các thông tin: Loại chứng chỉ, Tổng điểm, điểm các kỹ năng (nếu có), ngày thi (nhập định dạng dd/mm/yyyy);
- ID chứng chỉ nhập: 
+ TOEIC: dãy số phía trên dòng chữ Identification number; 
+ IELTS: Candidate ID + Test Report Form Number (viết liền);
+ VPET/TOEFL iBT: CMND/CCCD đăng ký thi chứng chỉ. 
- Tải file hình chứng chỉ/ giấy chứng nhận điểm, yêu cầu:
+ Sinh viên scan mặt trước chứng chỉ/phiếu điểm thi hoặc chụp hình định dạng file png/jpg;
+ Kích thước file tối đa: 10Mb
+ Hình ảnh phải rõ nét và có đầy đủ thông tin như bản gốc để phục vụ thẩm tra.
 
4.2 Chứng chỉ IC3
- Nhập đầy đủ các thông tin: ID chứng chỉ (góc dưới cùng bên phải, trên dòng verify.certiport.com)
- Ngày thi: nhập ngày ghi phía trên dòng: DATE ISSUED theo định dạng dd/mm/yyyy.
- Cập nhật file hình chứng chỉ IC3, yêu cầu:
+ Chứng chỉ IC3 được scan hoặc chụp hình định dạng file png/jpg;
+  Kích thước file tối đa: 10Mb
Chú ý: Sinh viên không nộp kết quả thi từng phần của chứng chỉ IC3. Hình ảnh phải rõ nét và có đầy đủ thông tin của chứng chỉ để phục vụ thẩm tra.
 
4.3 Chứng chỉ GDQP - AN
- Nhập đầy đủ các thông tin: Ngày thi (SV nhập ngày ký chứng chỉ), ID chứng chỉ (SV nhập số vào sổ cấp chứng chỉ)
- Upload file ảnh chứng chỉ hoặc phiếu điểm thi; Sinh viên scan mặt trước chứng chỉ/ phiếu điểm lưu file PDF hoặc chụp hình:
+ Định dạng file: png hoặc jpg.
+ Kích thước file tối đa: 10 Mb.
Chú ý: Hình ảnh phải rõ nét và có đầy đủ thông tin để phục vụ thẩm tra.
 
Lưu ý:
- Sinh viên chịu trách nhiệm về nội dung kê khai và file ảnh đính kèm đã nộp;
- Đối với những sinh viên nộp các chứng chỉ hoặc các giấy chứng nhận điểm thi tiếng Anh quốc/Ngoại ngữ hai/IC3/GDQP - AN sau thời gian trên, sinh viên không được nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời/Văn bằng tốt nghiệp khi chưa có kết quả thẩm tra từ tổ chức cấp chứng chỉ. 
- Sinh viên xét tốt nghiệp các đợt tiếp theo trong năm 2023, Phòng Đào tạo sẽ có thông báo hướng dẫn nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế vào tháng 8/2023.
- Sau khi nôp các chứng chỉ sinh viên thường xuyên kiểm tra email Trường cấp để bổ sung kịp thời theo hướng dẫn nếu thẩm tra phát hiện kê khai thông tin không đúng như đã thông báo.
 
Chuyên viên phụ trách: Cô Lan- Phòng Đào tạo: ntlan@ueh.edu.vn - 0283 8230082 ext: 141