Đang xử lí...

Thông báo nộp chứng chỉ IC3 xét tốt nghiệp Khóa 42, 43, 44, 45, 46 - Đại học chính quy, đợt 4 năm 2023

Căn cứ Chuẩn đầu ra các ngành/chuyên ngành bậc Đại học thuộc UEH, Phòng Đào tạo thông báo về việc nộp chứng chỉ IC3 (The Internet and Computing Core Certification) để xét tốt nghiệp đợt 4 năm 2023 đối với sinh viên khóa 42, 43, 44, 45, 46 - ĐHCQ  như sau: 
 
1. Chứng chỉ cần nộp
Sinh viên đăng ký nộp trên trang Portal cá nhân và đính kèm file chụp hình các chứng chỉ IC3 (phiên bản GS3/GS4/GS5)
 

Khóa

Ngành/chuyên ngành

42

Các ngành/chuyên ngành trừ: Hệ thống thông tin kinh doanh, Thương mại điện tử, Tiếng Anh thương mại.

43

Các ngành/chuyên ngành trừ: Hệ thống thông tin kinh doanh, Thương mại điện tử.

44, 45, 46.

Các ngành/chuyên ngành trừ:  Hệ thống thông tin kinh doanh, Khoa học dữ liệu, Thương mại điện tử, Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, Công nghệ phần mềm.

 
2. Thời hạn của chứng chỉ
Chứng chỉ IC3 có giá trị trọn đời, sinh viên chỉ nộp một lần cho suốt khóa học.
 
3. Cách thức đăng ký nộp chứng chỉ
Sinh viên đăng ký nộp chứng chỉ IC3 để xét tốt nghiệp tại trang Portal cá nhân từ ngày 18/10/2023 đến 16g00 ngày 28/10/2023.
 
Sinh viên thực hiện theo các bước như sau: 
- Vào trang Portal cá nhân;
- Chọn Nộp chứng chỉ - Thêm mới/Điều chỉnh - Loại chứng chỉ: Chứng chỉ tin học (Sinh viên chọn nộp 1 trong các phiên bản GS3/GS4/GS5/GS6);
- Chọn đợt xét: 2023 - Đợt 4 (tháng 10 - ĐHCQ);
- Nhập đầy đủ các thông tin: ID chứng chỉ (góc dưới cùng bên phải, trên dòng verify.certiport.com)
- Ngày thi: Nhập ngày ghi phía trên dòng: DATE ISSUED theo định dạng dd/mm/yyyy.
- Cập nhật file hình chứng chỉ IC3, yêu cầu:
+ Chứng chỉ IC3 được scan hoặc chụp hình mặt trước định dạng file png/jpg;
+ Kịch thước file tối đa: 10Mb
Chú ý: Sinh viên không nộp kết quả thi từng phần của chứng chỉ IC3. Hình ảnh phải rõ nét và có đầy đủ thông tin của chứng chỉ.
- Nhấn “Lưu thông tin”. Sau đó, hệ thống sẽ báo ở dòng “Danh sách chứng chỉ đã đăng ký theo đợt” các thông tin vừa khai báo và tình trạng “Chờ thẩm tra".
 
Lưu ý: 
- Sinh viên chịu trách nhiệm về nội dung kê khai và file ảnh đính kèm đã nộp;
- Đối với những sinh viên nộp chứng chỉ IC3 sau thời gian trên, sinh viên không được nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Văn bằng tốt nghiệp khi chưa có kết quả thẩm tra từ tổ chức cấp chứng chỉ;
- Đợt nộp từ ngày 18/10 -28/10/2023 là đợt nộp chứng chỉ cuối cùng của năm 2023;
- Đối với sinh viên xét tốt nghiệp các đợt tiếp theo trong năm 2024, Phòng Đào tạo sẽ có thông báo hướng dẫn nộp chứng chỉ IC3 sau ngày 25/02/2024;
- Chuyên viên Phụ trách: cô Lan: ntlan@ueh.edu.vn - 0283 8230082 ext: 141.