Đang xử lí...

Thông báo nộp chứng chỉ ngoại ngữ xét chuẩn đầu ra đối với hệ LTĐHCQ và VB2ĐHCQ, đợt 4 năm 2023

Căn cứ Quy định của UEH về áp dụng chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên tốt nghiệp Văn bằng 2 - Đại học chính quy (VB2ĐHCQ), Liên thông - Đại học chính quy (LTĐHCQ) và quy định về ngoại ngữ hai trong chương trình cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại hệ chính quy;
 
Căn cứ Tờ trình số 266/TTr-ĐHKT-QLĐT-CTSV ngày 28 tháng 10 năm 2013 về xét miễn thi học phần tiếng Anh đầu ra đối với sinh viên VB2ĐHCQ (từ khóa 15) và LTĐHCQ (từ khóa 17);
 
Phòng Đào tạo thông báo về việc nộp văn bằng hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế xét miễn học phần tiếng Anh đầu ra hoặc ngoại ngữ hai (dành cho sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh thương mại) xét miễn học phần Ngoại ngữ hai đợt 4 năm 2023 đối với sinh viên hệ  LTĐHCQ (từ khóa 25.2 trở về trước), hệ VB2ĐHCQ (từ khóa 23.2 trở về trước), cụ thể như sau:
 
1. Các văn bằng, chứng chỉ được miễn thi:
1.1. Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại:
Sinh viên có thể được miễn học ngoại ngữ hai tại UEH nếu nộp một trong các chứng chỉ quốc tế tương đương cấp độ B1 (hoặc bậc 3/6) trở lên theo Khung tham chiếu Châu Âu, cụ thể như sau: 
 

Cấp độ

(CEFR)

Tiếng

Nga

Tiếng

Pháp

Tiếng

Đức

Tiếng

Trung

Tiếng

Nhật

Tiếng

Hàn

B1

TRKI 1

DELF B1

TCF

niveau 3

B1

ZD

HSK

cấp độ 3

JLPT

N4

TOPIK3

(trung cấp 1)

 
1.2 Các ngành/ chuyên ngành khác:
a) Văn bằng tốt nghiệp:
- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh (không phân biệt loại hình đào tạo);
- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học tại nước ngoài mà ngôn ngữ dùng trong đào tạo là tiếng Anh;
 
b) Các loại chứng chỉ:
Sinh viên scan/chụp hình một trong các chứng chỉ (hoặc giấy chứng nhận điểm thi) tiếng Anh quốc tế theo bảng dưới đây với tổng điểm quy định tương ứng:
 

Tổng điểm tối thiểu phải đạt

TOEIC

TOEFL iBT

IELTS

VPET

450

50

4.5

45

 
2. Thời hạn của chứng chỉ:
Thời hạn giá trị của các chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận điểm nêu trên là 2 năm kể từ ngày thi, tính đến thời điểm xét miễn học phần tiếng Anh đầu ra/ ngoại ngữ hai (trừ chứng chỉ tiếng Pháp/Nga). Cụ thể, để đủ điều kiện xét miễn đợt 4 năm 2023, thời điểm thi ghi trên chứng chỉ tiếng Anh quốc tế/ngoại ngữ hai từ tháng 12/2021 trở về sau.
 
3. Thời gian và cách thức nộp văn bằng/chứng chỉ ngoại ngữ
Sinh viên nộp văn bằng/chứng chỉ từ 08g00 ngày 18/10/2023 đến 16g00 ngày 28/10/2023 theo các bước như sau:
 
Vào trang Portal cá nhân;
- Chọn “Nộp chứng chỉ”, Click “Thêm mới/điều chỉnh”;
- Sinh viên chọn “Chương trình đào tạo” muốn nộp chứng chỉ xét tốt nghiệp;
- Chọn “Loại chứng chỉ” và “Mức điểm tối thiểu của chứng chỉ” tương ứng với chứng chỉ sẽ nộp bên dưới;
- Chọn đợt xét: 2023 - Đợt 4 (tháng 10-VB2CQ/LTĐHCQ);
Nhập đầy đủ các thông tin: Tổng điểm, điểm các kỹ năng (nếu có), ngày thi (nhập định dạng dd/mm/yyyy);
- ID chứng chỉ nhập:
+ TOEIC: Dãy số phía trên dòng chữ Identification number; 
+ IELTS: Candidate ID + Test Report Form Number (viết liền);
+ HSK 3: Ticket No/số báo danh thi 3 kỹ năng (Listening, Reading, Writing) 
+ Các chứng chỉ khác: CMND/CCCD đăng ký thi chứng chỉ. 
- Upload file ảnh chứng chỉ; Sinh viên scan hoặc chụp hình:
+ Định dạng file: png hoặc jpg.
+ Kích thước file tối đa: 10 Mb.
Chú ý: Hình ảnh phải rõ nét và có đầy đủ thông tin.
- Nhấn “Lưu thông tin”;
- Sau đó, hệ thống sẽ báo ở dòng “Danh sách chứng chỉ đã đăng ký theo đợt” các thông tin vừa khai báo và tình trạng “Chờ thẩm tra”.
 
Lưu ý: 
- Sinh viên chịu trách nhiệm về nội dung ghi trong văn bằng/chứng chỉ đã nộp;
- Đối với những sinh viên nộp các văn bằng/chứng chỉ sau thời gian trên, sinh viên  không được nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Văn bằng tốt nghiệp khi chưa có kết quả thẩm tra từ tổ chức cấp chứng chỉ; 
- Đợt nộp từ ngày 18/10 - 28/10/2023 là đợt nộp chứng chỉ cuối cùng của năm 2023;
- Phòng Đào tạo sẽ thông báo hướng dẫn nộp các văn bằng, chứng chỉ xét chuẩn đầu ra đợt tiếp theo sau ngày 25 tháng 02 năm 2024;
- Chuyên viên Phụ trách: cô Lan: ntlan@ueh.edu.vn - 0283 8230082 ext: 141.