Đang xử lí...

Thông báo chi khen thưởng sinh viên đạt kết quả tốt nghiệp loại Giỏi, Khá hệ chính quy - đợt 3 năm 2023

1. Quyết định và danh sách khen thưởng_Đợt 3/2023: Xem
 
2. Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh sẽ chi trả trực tiếp tiền khen thưởng vào tài khoản ngân hàng của từng sinh viên, sinh viên vui lòng cập nhật thông tin tài khoản để thực hiện chi trả khen thưởng qua link: chi tiết
 
3. Đơn vị chi trả tiền khen thưởng: Phòng Tài chính - Kế toán: www.tckt.ueh.edu.vn. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh cần giải đáp về việc chi trả tiền thưởng, sinh viên có thể liên hệ thông qua email của Phòng Tài chính - Kế toán (tckt-contact@ueh.edu.vn) hoặc liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 028.38222357 - Ext: 219 (gặp cô Xuân Nhã) để được giải đáp chi tiết.
 
4. Khi cần hỏi thêm thông tin về danh sách khen thưởng, sinh viên vui lòng liên hệ cô Lan, email ntlan@ueh.edu.vn – điện thoại: 0283 8230082 ext: 141