Đang xử lí...

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp Đại học chính quy, Văn bằng 2 ĐHCQ và Liên thông ĐHCQ, đợt 4 năm 2023 (tháng 12/2023)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp:

- Đại học chính quy: Xem danh sách

- Liên thông ĐHCQ: Xem danh sách

- Văn bằng 2 ĐHCQ: Xem danh sách

 

Lưu ý:

 1. Sinh viên kiểm tra kết quả xét tốt nghiệp tại portal cá nhân mục “Đăng ký xét tốt nghiệp”.
 2. Trường hợp sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng không có nhu cầu xét tốt nghiệp đợt 4 năm 2023, sinh viên gửi email hủy kết quả xét tốt nghiệp đợt 4 đến Phòng Đào tạo từ Từ 24/11 đến 16g00 ngày 29/11/2023 theo thông tin sau:

Đề nghị hủy kết quả tốt nghiệp đợt tháng 12/2023:

 • MSSV:
 • Họ và Tên:
 • Lớp – Khóa:
 • Nội dung: Đề nghị hủy kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2023.

Chú ý: Sau ngày 29/11/2023, sinh viên không được phép hủy kết quả tốt nghiệp.

Trường hợp sinh viên có tên trong danh sách tốt nghiệp đợt 4 năm 2023, có đăng ký học cải thiện/chờ cộng điểm NCKH nhưng không hủy kết quả tốt nghiệp thì kết quả các học phần cải thiện/chờ cộng điểm NCKH có điểm sau 16g00 ngày 29/11/2023 sẽ không được công nhận.

3. Sinh viên kiểm tra lại thông tin về kết quả tốt nghiệp : danh sách tốt nghiệp, điểm Trung bình tốt nghiệp, xếp hạng tốt nghiệp, nếu có thắc mắc vui lòng gửi email đến Phòng Đào tạo từ 24/11 đến 16g00 ngày 29/11/2023, theo mẫu: 

Thắc mắc kết quả tốt nghiệp đợt tháng 12/2023

 • MSSV:
 • Họ và Tên:
 • Lớp – Khóa:
 • Nội dung:

Sau thời gian trên, mọi thắc mắc khiếu nại sẽ KHÔNG được giải quyết.

 1. Về việc nộp bổ sung chứng chỉ:

- Thời gian: từ Từ 16g00 ngày 24/11 đến 16g00 ngày 29/11/2023;

- Hình thức nộp: Sinh viên nộp trong portal cá nhân mục “Nộp chứng chỉ”.

 Sau khi nộp bổ sung chứng chỉ, sinh viên kiểm tra danh sách chứng chỉ đã nộp thành công tại mục “Nộp chứng chỉ”. Sinh viên đã nộp bổ sung chứng chỉ thành công kiểm tra Danh sách tốt nghiệp công bố lúc 16g00 ngày 15/12/2023.

 1. Nộp tiền tốt nghiệp: Từ 24/11 -16/12, sinh viên nộp 300.000 đồng (bao gồm các khoản: Bằng tốt nghiệp, phụ lục văn bằng, bìa bằng, thủ tục hoàn trả hồ sơ, lễ tốt nghiệp…);

Cách 1:   Sinh viên nộp phí thông qua cổng thanh toán trực tuyến: www.payment.ueh.edu.vn, chọn  “ Tổ chức lễ tốt nghiệp hệ ĐHCQ/ĐHCQ chất lượng cao/Liên thông ĐHCQ/VB2 ĐHCQ năm 2023” tương ứng với khóa hệ của sinh viên đang theo học.

Cách 2:   Sinh viên nộp phí bằng hình thức chuyển khoản theo thông tin như sau:

 •   Tên tài khoản:     Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 •  Số tài khoản:       0036100000119009
 •  Tên ngân hàng:   Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Gia Định
 •  Nội dung:             <Họ tên>, <MSSV>, <nộp lệ phí tốt nghiệp>

 

 1. Danh sách sinh viên tốt nghiệp chính thức sẽ được công bố từ 16g00 ngày 15/12/2023 trên website www.daotao.ueh.edu.vn mục “Thực tập - Tốt nghiệp”.
 2.  Giấy chứng nhận tốt nghiệp: Sinh viên theo dõi thông báo từ 16g00 ngày 15/12/2023 trên website www.daotao.ueh.edu.vn  mục “Thực tập - Tốt nghiệp”.