Đang xử lí...

Thông báo xét tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, Văn bằng 2 ĐHCQ, Liên thông ĐHCQ đợt 1 năm 2023 (tháng 3/2023)

Căn cứ kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2023 của hệ Đại học chính quy, Văn bằng 2 ĐHCQ, Liên thông ĐHCQ, Trường thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 cho hệ Chính quy như sau:

1.Nội dung và các mốc thời gian:

 

 1. Đối tượng xét tốt nghiệp:

STT

Hệ đào tạo

Khóa đào tạo

Lưu ý

1

Đại học chính quy

Khóa 40, 41, 42, 43, 44

Đợt xét cuối cùng cho K40

Khóa 45

Các ngành trừ ngành Kế toán

2

Văn bằng 2 ĐHCQ

Khóa 20, 20B, 21.1, 21.2, 22.1, 22.2

Đợt xét cuối cùng cho K20

Khóa 23.1

Chuyên ngành: Ngoại thương, Tài chính

3

Liên thông ĐHCQ

Khóa 24.1, 24.2, 25.1, 25.2

Đợt xét cuối cùng cho K24.1

 

 1. Các mốc thời gian:

- Sinh viên không thực hiện bước đăng ký xét tốt nghiệp. Nhà trường xét tốt nghiệp tất cả sinh viên các khóa ở mục 1.1 và công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp lúc 16g00 ngày 17/3/2023 tại website: daotao.ueh.edu.vn mục “Thực tập - Tốt nghiệp”.

- Đối với những trường hợp sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng không có nhu cầu xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2023, sinh viên gửi email hủy kết quả xét tốt nghiệp trước 16g00 ngày 22/3/2023. Sau thời gian trên, sinh viên không được phép hủy kết quả tốt nghiệp.

- Trường hợp sinh viên có tên trong danh sách tốt nghiệp đợt 1 năm 2023, có đăng ký học cải thiện nhưng không hủy kết quả tốt nghiệp thì kết quả các học phần học cải thiện có điểm sau ngày 22/3/2023 sẽ không được công nhận.

 

STT

 

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

1

Thông báo danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp (sinh viên tích lũy đủ tất cả các học phần, chuẩn đầu ra và chứng chỉ theo yêu cầu của Chương trình đào tạo mới đủ điều kiện tốt nghiệp)

16g00 ngày 17/3/2023

Tại web: daotao.ueh.edu.vn mục “Thực tập - Tốt nghiệp”

2

Nhận email hủy kết quả xét tốt nghiệp đối với trường hợp sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng không có nhu cầu xét tốt nghiệp

Từ 17/3 đến 16g00 ngày 22/3/2022

Gửi email hủy kết quả xét tốt nghiệp kèm thông tin sinh viên đến:

 1. ĐHCQ: ductaiqldt@ueh.edu.vn
 2. VB2CQ, LTĐHCQ: ntlan@ueh.edu.vn

 

 

3

Sinh viên nộp tiền tốt nghiệp (dành cho sinh viên xét tốt nghiệp)

Từ 17/3 05/4/2023

Chi tiết, sinh viên xem mục 2

4

Thời gian khiếu nại và thắc mắc

Từ 18/3 đến 16g00 ngày 22/3/2023

Gửi email kèm thông tin sinh viên đến:

 1. ĐHCQ: ductaiqldt@ueh.edu.vn
 2. VB2CQ/LTĐHCQ: ntlan@ueh.edu.vn

 

5

Trình Hội đồng thông qua danh sách tốt nghiệp

28/3/2023

 

6

Thông báo danh sách tốt nghiệp chính thức, giấy chứng nhận tốt nghiệp

16g00 ngày 04/4/2023

Tại web: daotao.ueh.edu.vn mục “Thực tập - Tốt nghiệp”

 

 1. Nộp tiền tốt nghiệp: sinh viên nộp 300.000 đồng (bao gồm các khoản: Bằng tốt nghiệp, phụ lục văn bằng, bìa bằng, thủ tục hoàn trả hồ sơ, lễ tốt nghiệp…);

Cách 1:   Sinh viên nộp phí thông qua cổng thanh toán trực tuyến: www.payment.ueh.edu.vn, chọn “ Thu tiền tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2023”.

Cách 2:   Sinh viên nộp phí bằng hình thức chuyển khoản theo thông tin như sau:

 •   Tên tài khoản:     Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 •  Số tài khoản:       0036100000119009
 •  Tên ngân hàng:   Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Gia Định
 •  Nội dung:             <Họ tên>, <MSSV>, <nộp lệ phí tốt nghiệp>

 

 

3.  Lưu ý:

            Nếu có thắc mắc về kết quả học tập, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo (gửi thông tin đến email của người phụ trách) để kiểm tra lại. Trường hợp có môn học được chuyển điểm nhưng bảng điểm chưa cập nhật, sinh viên đính kèm hình chụp giấy đề nghị chuyển điểm đã được duyệt.

                        

- Đại học chính quy: Thầy Tài: ductaiqldt@ueh.edu.vn.

- Văn bằng 2 ĐHCQ, Liên thông ĐHCQ: Cô Lan: ntlan@ueh.edu.vn.