Đang xử lí...

Thông báo kết quả xét chuyển điểm các học phần tiếng Anh, chuẩn tiếng Anh đầu ra đối với sinh viên Khóa 47ĐHCQ; Khóa 48ĐHCQ - Đợt tháng 3 năm 2023

Phòng Đào tạo thông báo kết quả xét chuyển điểm các học phần tiếng Anh, chuẩn tiếng Anh đầu ra đối với sinh viên Khóa 47ĐHCQ; Khóa 48ĐHCQ_ Đợt tháng 3 năm 2023 như sau:
 
Danh sách xét chuyển điểm học phần tiếng Anh_Dự kiến: 
Khóa 47ĐHCQ: Xem
Khóa 48ĐHCQ: Xem
 
Danh sách xét chuẩn tiếng Anh đầu ra _Dự kiến: 
Khóa 47ĐHCQ: Xem
Khóa 48ĐHCQ: Xem
 
- Sinh viên có thắc mắc về kết quả dự kiến, vui lòng liên hệ: từ 14g00 ngày 15/03/2023 đến 16g00 ngày 19/03/2023:
+ Chuyển điểm các học phần tiếng Anh: Cô Uyên - kimuyen@ueh.edu.vn
SĐT: (028).38230082_Ext: 142
+ Chuẩn đầu ra tiếng Anh: Cô Lan - ntlan@ueh.edu.vn; SĐT: (028).38230082_Ext: 141.
 
Một số lưu ý:
1. Thời gian xét chuyển điểm học phần tiếng Anh và chuẩn tiếng Anh đầu ra bổ sung của đợt tháng 3 năm 2023 đến hết 16 giờ ngày 18/03/2023. 
 
2. Kết quả xét chuyển điểm học phần tiếng Anh và chuẩn đầu ra tiếng Anh có giá trị suốt khóa học. Khi đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không cần đăng ký xét lại chuẩn tiếng Anh đầu ra nếu chứng chỉ hết thời hạn.
 
3. Sinh viên Khóa 48ĐHCQ có kết quả xét chuyển điểm HPTA P1 theo chương trình đào tạo của đợt tháng 03/2023, phòng Đào tạo sẽ thay thế kết quả thi tiếng Anh P1 ngày 12/03/2023 bằng điểm RT (điểm hủy học phần). Điểm trung bình tích lũy chỉ lấy điểm chuyển không lấy điểm thi.
 
4. Trường hợp sinh viên Khóa 47ĐHCQ chưa hoàn thành mức chuẩn tối thiểu trình độ tiếng Anh theo quy định, sinh viên chỉ được đăng ký tối đa 10 tín chỉ cho học kỳ cuối năm 2023 (Học kỳ 5).
 
5. Thời gian thông báo và cập nhật kết quả chính thức: 14g00 ngày 20/03/2023. Sinh viên đăng nhập vào website  https://student.ueh.edu.vn/ 
 Chọn mục: “Nộp chứng chỉ”  kiểm tra kết quả Chuẩn đầu ra tiếng Anh tại hộp thoại: “Danh sách
 Kiểm tra kết quả chuyển điểm các học phần tiếng Anh tại mục:“Kết quả học tập