Đang xử lí...

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp Đại học chính quy, Văn bằng 2 ĐHCQ, Liên thông ĐHCQ, đợt 1 năm 2023 (tháng 3/2023)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp:

- Đại học chính quy: Xem danh sách

- Liên thông ĐHCQ: Xem danh sách

- Văn bằng 2 ĐHCQ: Xem danh sách

 

Lưu ý:

 1. Sinh viên kiểm tra kết quả xét tốt nghiệp tại portal cá nhân mục “Đăng ký xét tốt nghiệp”.
 2. Trường hợp sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng không có nhu cầu xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2023, sinh viên gửi email  hủy kết quả xét tốt nghiệp đợt 1 đến Phòng Đào tạo từ Từ 17/3 đến 16g00 ngày 22/3/2023 theo thông tin sau:
 1. ĐHCQ: ductaiqldt@ueh.edu.vn
 2. VB2CQ/LTĐHCQ: ntlan@ueh.edu.vn

Đề nghị hủy kết quả tốt nghiệp đợt tháng 3/2023:

 • MSSV:
 • Họ và Tên:
 • Lớp – Khóa:
 • Nội dung: Đề nghị hủy kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2023.

Chú ý: Sau ngày 22/3/2023), sinh viên không được phép hủy kết quả tốt nghiệp.

3. Sinh viên kiểm tra lại thông tin về kết quả tốt nghiệp : danh sách tốt nghiệp, điểm Trung bình tốt nghiệp, xếp hạng tốt nghiệp, nếu có thắc mắc vui lòng gửi email đến Phòng Đào tạo từ 17/3 đến 16g00 ngày 22/3/2023, theo mẫu: 

Thắc mắc kết quả tốt nghiệp đợt tháng 3/2023

 • MSSV:
 • Họ và Tên:
 • Lớp – Khóa:
 • Nội dung:

Sau thời gian trên, mọi thắc mắc khiếu nại sẽ KHÔNG được giải quyết.

 1. Về việc nộp bổ sung chứng chỉ:

- Thời gian: từ Từ 17/3 đến 16g00 ngày 22/3/2023;

- Hình thức nộp: Sinh viên nộp trong portal cá nhân mục “Nộp chứng chỉ”.

 Sau khi nộp bổ sung chứng chỉ, sinh viên kiểm tra danh sách tốt nghiệp công bố lúc 16g00 ngày 04/4/2023.

     5. Danh sách sinh viên tốt nghiệp chính thức sẽ được công bố từ 16g00 ngày 04/4/2023 trên website www.daotao.ueh.edu.vn mục “Thực tập - Tốt nghiệp”.

    6. Giấy chứng nhận tốt nghiệp: Sinh viên theo dõi thông báo từ 16g00 ngày 04/4/2023 trên website www.daotao.ueh.edu.vn  mục “Thực tập - Tốt nghiệp”.