Đang xử lí...

Thông báo kết quả xét chuẩn đầu ra tiếng Anh/ IC3 Khoá 46, 47, 48 ĐHCQ - Đợt tháng 3 năm 2023 (Chính thức)

Phòng Đào tạo thông báo kết quả xét chuẩn đầu ra tiếng Anh/ IC3 Khóa 46, 47, 48 - Đại học chính quy, đợt tháng 3 năm 2023 như sau:
 
- Danh sách xét chuẩn đầu ra tiếng Anh_chính thức:
+ Khóa 46: Xem danh sách
+ Khóa 47: Xem danh sách
+ Khóa 48: Xem danh sách
 
- Danh sách xét chuẩn đầu ra IC3_chính thức:
+ Khóa 46: Xem danh sách
+ Khóa 47: Xem danh sách
+ Khóa 48: Xem danh sách
 
- Đợt xét chuẩn đầu ra tiếng Anh/ IC3 tiếp theo sẽ có thông báo cụ thể vào ngày 05/9/2023 trên website Phòng Đào tạo: http://daotao.ueh.edu.vn
- Sinh viên được công nhận “Đạt chuẩn đầu ra” có giá trị trong suốt khóa học;
- Sinh viên nếu có vấn đề cần trao đổi, vui lòng liên hệ: Cô Lan - ntlan@ueh.edu.vn - 0283 .8230082 ext: 141