Đang xử lí...

Thông báo Nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế xét tốt nghiệp Khóa 41, 42, 43, 44, 45 - Đại học chính quy, đợt 2 năm 2023

Thực hiện quy định chuẩn TOEIC đối với sinh viên Đại học chính quy (ĐHCQ) và quy định về ngoại ngữ hai trong chương trình cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại của Trường, phòng Đào tạo thông báo về việc nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc ngoại ngữ hai (dành cho sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh thương mại) để xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2023 đối với sinh viên khóa 41, 42, 43, 44, 45 - ĐHCQ như sau:

 

I. Các chứng chỉ cần nộp

Sinh viên đăng ký nộp trên trang Portal cá nhân và scan/chụp hình đính kèm file ảnh một trong các chứng chỉ (hoặc giấy chứng nhận điểm thi) tiếng Anh quốc tế hoặc ngoại ngữ hai theo bảng dưới đây với tổng điểm quy định tương ứng:

 

1. Khóa 41

1.1 Các ngành/chuyên ngành thuộc chương trình chất lượng cao:

 

Ngành/chuyên ngành

Tổng điểm tối thiểu phải đạt

TOEIC

TOEFL iBT

IELTS

VPET

- Quản trị, Tài chính, Ngân hàng,

Kinh doanh quốc tế, Kế toán doanh nghiệp,

Kiểm toán.

550

60

5.0

50

 

 

1.2 Các ngành/chuyên ngành thuộc chương trình đại trà:

Ngành/chuyên ngành

Tổng điểm tối thiểu phải đạt

TOEIC

TOEFL iBT

IELTS

VPET

- Ngoại thương,

Quản trị lữ hành,

Kinh doanh quốc tế

550

60

5.0

50

-  Các ngành/chuyên ngành khác

450

50

4.5

42

 

2. Khóa 42

2.1 Các ngành/chuyên ngành thuộc chương trình chất lượng cao:

 

Ngành/chuyên ngành

Tổng điểm tối thiểu phải đạt

TOEIC

TOEFL iBT

IELTS

VPET

- Quản trị, Tài chính,

Kế toán doanh nghiệp,

Kiểm toán.

550

60

5.0

50

- Kinh doanh quốc tế (tiếng Việt)

620

65

5.5

56

- Kinh doanh quốc tế (tiếng Anh)

650

72

6.5

60

 

2.2 Các ngành/chuyên ngành thuộc chương trình đại trà:

Ngành/chuyên ngành

Tổng điểm tối thiểu phải đạt

TOEIC

TOEFL iBT

IELTS

VPET

- Kinh doanh quốc tế,

Ngoại thương

600

65

5.5

55

- Quản trị lữ hành,

Quản trị khách sạn

550

60

5.0

50

-  Các ngành/chuyên ngành khác

500

55

4.5

45

 

3. Khóa 43

3.1 Các ngành/chuyên ngành thuộc chương trình chất lượng cao:

 

Ngành/chuyên ngành

Tổng điểm tối thiểu phải đạt

TOEIC

TOEFL iBT

IELTS

VPET

- Quản trị, Tài chính,

Marketing, Kiểm toán

550

60

5.0

50

- Kinh doanh quốc tế (tiếng Việt)

650

72

5.5

60

- Kinh doanh quốc tế (tiếng Anh)

700

75

6.5

65

 

3.2 Các ngành/chuyên ngành thuộc chương trình đại trà:

 

Ngành/chuyên ngành

Tổng điểm tối thiểu phải đạt

TOEIC

TOEFL iBT

IELTS

VPET

- Kinh doanh quốc tế,

Ngoại thương

600

65

5.5

55

- Quản trị lữ hành,

Quản trị khách sạn,

Quản trị sự kiện & DVGT

550

60

5.0

50

-  Các ngành/chuyên ngành khác

500

55

4.5

45

 

4.  Khóa 44, 45

4.1 Các ngành/chuyên ngành thuộc chương trình chất lượng cao:

 

Ngành/chuyên ngành

Tổng điểm tối thiểu phải đạt

TOEIC

TOEFL iBT

IELTS

VPET

- Thẩm định giá, Quản trị,

Marketing, Kinh doanh thương mại,

Tài chính, Ngân hàng,

Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán,

Luật kinh doanh (tiếng Việt)

600

70

5.5

55

- Quản trị, Tài chính (tiếng Anh)

650

80

6.0

60

- Kinh doanh quốc tế (tiếng Việt)

650

80

6.0

60

- Kinh doanh quốc tế,

Ngoại thương (tiếng Anh)

700

90

6.5

65

 

4.2 Các ngành/chuyên ngành thuộc chương trình đại trà:

 

Ngành/chuyên ngành

Tổng điểm tối thiểu phải đạt

TOEIC

TOEFL iBT

IELTS

VPET

- Kinh doanh quốc tế, Ngoại thương

600

70

5.5

 55

- Quản trị lữ hành, Quản trị khách sạn,

Quản trị sự kiện & DVGT,

- Thuế trong kinh doanh,

- Quản trị hải quan - Ngoại thương.

- Ngân hàng đầu tư,

- Luật kinh doanh quốc tế;

 

550

 

60

 

5.0

 

50

-  Các ngành/chuyên ngành khác

500

55

4.5

45

 

5. Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại:

Sinh viên có thể được miễn học ngoại ngữ hai tại Trường nếu nộp một trong các chứng chỉ quốc tế tương đương cấp độ B1 (hoặc bậc 3/6) trở lên theo Khung tham chiếu Châu Âu, cụ thể như sau:

 

Cấp độ

(CEFR)

Tiếng

Nga

Tiếng

Pháp

Tiếng

Đức

Tiếng

Trung

Tiếng

Nhật

Tiếng

Hàn

B1

TRKI 1

DELF B1

TCF

niveau 3

B1

ZD

HSK

cấp độ 3

JLPT

N4

TOPIK3

(trung cấp 1)

 

II. Thời hạn của chứng chỉ

Thời hạn giá trị của các chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận điểm nêu trên (trừ chứng chỉ tiếng Pháp/Nga) là 2 năm kể từ ngày thi tính đến thời điểm xét tốt nghiệp. Cụ thể, để đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2023, thời điểm thi ghi trên chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc ngoại ngữ hai từ tháng 5/2021 trở về sau.

 

III. Cách đăng ký nộp chứng chỉ

Sinh viên đăng ký nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc ngoại ngữ hai để xét tốt nghiệp tại trang Portal cá nhân từ 09g00 ngày 29/3/2023 đến 16g00 ngày 15/4/2023 theo các bước như sau: Vào trang Portal cá nhân;

  • Chọn “Nộp chứng chỉ ”, Click “ Thêm mới/điều chỉnh”;
  • Sinh viên chọn “Chương trình đào tạo” muốn nộp chứng chỉ xét tốt nghiệp;
  • Chọn “Loại chứng chỉ” và “Mức điểm tối thiểu của chứng chỉ” tương ứng với chứng chỉ sẽ nộp bên dưới. Lưu ý: sinh viên không chọn “Chuẩn đầu ra tiếng Anh theo quy đinh UEH”
  • Chọn đợt xét: 2023 - Đợt 2 (tháng 4-ĐHCQ);
  • Nhập đầy đủ các thông tin: Tổng điểm, điểm các kỹ năng (nếu có), ngày thi (nhập định dạng dd/mm/yyyy);
  •  ID chứng chỉ nhập:

+ TOEIC: nhập dãy số phía trên dòng chữ Identification number;

+ IELTS: nhập Candidate ID + Test Report Form Number (viết liền); 

+ VPET: nhập dãy số phía dưới dòng: Test Indentification Number (TIN); 

+ TOEFL iBT: nhập dãy số: Mã dự thi;

+ HSK 3: Ticket No/số báo danh thi 3 kỹ năng (Listening, Reading, Writing);  

+ TOPIK: Registration No

+ Các chứng khác:  CMND/CCCD đăng ký thi chứng chỉ;  ngày thi: nhập định dạng dd/mm/yyyy.

  • Upload file ảnh chứng chỉ; Sinh viên scan hoặc chụp hình mặt trước của chứng chỉ/ phiếu điểm:

+ Định dạng file: png hoặc jpg.

+ Kích thước file tối đa: 10 Mb.

Chú ý: Hình ảnh phải rõ nét và có đầy đủ thông tin.

  • Nhấn “Lưu thông tin” ;
  • Sau đó, hệ thống sẽ báo ở dòng “Danh sách chứng chỉ đã đăng ký theo đợt” các thông tin vừa khai báo và tình trạng “Chờ thẩm tra”.

 

Lưu ý:

- Sinh viên chịu trách nhiệm về nội dung ghi trong chứng chỉ đã nộp;

- Đối với những sinh viên nộp các chứng chỉ hoặc các giấy chứng nhận điểm thi tiếng Anh quốc tế hoặc ngoại ngữ hai sau thời gian trên, sinh viên không được nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Văn bằng tốt nghiệp khi chưa có kết quả thẩm tra từ tổ chức cấp chứng chỉ.

- Đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tiếp theo trong năm 2023, Phòng Đào tạo sẽ có thông báo hướng dẫn nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc ngoại ngữ hai sau ngày 27/8/2023.

- Chuyên viên phụ trách, cô Lan: ntlan@ueh.edu.vn – 0283 8230082 ext: 141