Đang xử lí...

Danh sách sinh viên tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, Văn bằng 2 ĐHCQ và Liên thông ĐHCQ, đợt 2 năm 2023 (tháng 5/2023)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp chính thức:

- Đại học chính quy: Xem danh sách

- Liên thông ĐHCQ: Xem danh sách

- Văn bằng 2 ĐHCQ: Xem danh sách

  

1./ Lễ tốt nghiệp:

Trường tổ chức Lễ tốt nghiệp vào tháng 6 năm 2023. Thông tin chi tiết về Lễ tốt nghiệp sẽ được thông báo trên website:  www.daotao.ueh.edu.vn sau 16g00 ngày 30/5/2023.      

2./Bằng tốt nghiệp:  

- Sinh viên tham dự lễ Tốt nghiệp: Sinh viên có thể nhận bằng sau buổi lễ Tốt nghiệp hoặc sau thời gian tổ chức lễ tại Phòng Đào tạo (Thứ 2,4,6 hàng tuần trong giờ hành chính: sáng từ 8g00-11g30, chiều từ 13g30-16g30 tại bàn số 12).

- Sinh viên không tham dự Lễ tốt nghiệp: Nhận bằng tại Phòng Đào tạo từ ngày 28/6/2023 vào Thứ 2,4,6 hàng tuần trong giờ hành chính: sáng từ 8g00-11g30, chiều từ 13g30-16g30 tại bàn số 12.

- Chuyên viên phụ trách: Cô Hạnh - Email: nthhanh@ueh.edu.vn, điện thoại: 0283 8230082 ext: 161.

3./ Nộp tiền tốt nghiệp: sinh viên nộp 300.000 đồng (bao gồm các khoản: Bằng tốt nghiệp, phụ lục văn bằng, bìa bằng, thủ tục hoàn trả hồ sơ, lễ tốt nghiệp…);

Cách 1:   Sinh viên nộp phí thông qua cổng thanh toán trực tuyến: www.payment.ueh.edu.vn, chọn “ Thu tiền tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2023”.

Cách 2:   Sinh viên nộp phí bằng hình thức chuyển khoản theo thông tin như sau:

  •   Tên tài khoản:     Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
  •  Số tài khoản:       0036100000119009
  •  Tên ngân hàng:   Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Gia Định
  •  Nội dung:             <Họ tên>, <MSSV>, <nộp lệ phí tốt nghiệp>

Sinh viên đã nộp tiền tốt nghiệp vui lòng bỏ qua mục này.

 

4./ Giấy chứng nhận tốt nghiệp:

 

Từ 16g00 ngày 26/5/2023, sinh viên có tên trong danh sách tốt nghiệp đợt 2 năm 2023 đăng nhập portal: student.ueh.edu.vn chọn mục “ Giấy xác nhận - bảng điểm điện tử”, chọn “In giấy” tải Giấy chứng nhận tốt nghiệp điện tử kèm mã xác minh để sử dụng.

Trường hợp sinh viên cần Bảng điểm có đóng dấu đỏ của Trường, sinh viên vui lòng đăng ký trên website: https://es.ueh.edu.vn/

Trường hợp sinh viên có thắc mắc hoặc cần Giấy chứng nhận tốt nghiệp có đóng dấu đỏ của Trường, vui lòng liên hệ qua email:  kimuyen@ueh.edu.vn  theo mẫu:

 

     Sinh viên tốt nghiệp đợt 2/2023

  • Mã Sinh viên: ...........................................
  • Họ và Tên: ................................................
  • Chuyên ngành: ........................................
  • Lớp: ......... Khóa học: ..............................
  • Nội dung: ..................................................

 

Sinh viên nhận email phản hồi sau 02 ngày làm việc tính từ ngày gửi email.