Đang xử lí...

Thông báo nộp chứng chỉ IC3 xét chuẩn đầu ra Khóa 46, 47, 48 - Đại học chính quy, đợt 2 năm 2023

Căn cứ Chuẩn đầu ra các ngành/chuyên ngành bậc Đại học thuộc Trường, phòng Đào tạo thông báo về việc nộp chứng chỉ IC3 (The Internet and Computing Core Certification) để xét tốt nghiệp học kỳ cuối năm 2023 đối với sinh viên khóa 46, 47, 48 - ĐHCQ  như sau:

 

1. Chứng chỉ cần nộp

- Sinh viên đăng ký nộp trên trang Portal cá nhân và đính kèm file chụp hình các chứng chỉ IC3 (phiên bản GS3/GS4/GS5/GS6)

- Áp dụng cho sinh viên các ngành/chuyên ngành trừ: Hệ thống thông tin kinh doanh, Thương mại điện tử, Khoa học dữ liệu, Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, Kỹ thuật phần mềm.

 

2. Thời hạn của chứng chỉ

Chứng chỉ IC3 có giá trị trọn đời, sinh viên chỉ nộp một lần cho suốt khóa học.

 

3.  Nội dung và các mốc thời gian

 

STT

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

1

Thời gian đăng ký và nộp chứng chỉ IC3.

08g00 ngày 05/9 -16g00 ngày 13/9/2023

Nộp tại portal sinh viên. Mục “Nộp chứng chỉ”

2

Thời gian thông báo kết quả xét chuẩn đầu ra IC3.

14g00 ngày 15/9/2023

Tại website: daotao.ueh.edu.vn

3

Thời gian giải đáp, trả lời thắc mắc (nếu có).

14g00 ngày 15/9/2023 - 16g00 ngày 19/9/2023

Phòng Đào tạo - Bộ phận phụ trách

4

Thời gian thông báo kết quả xét chuẩn đầu ra chính thức.

14g00 ngày 20/9/2023

Tại website: daotao.ueh.edu.vn

 

4. Cách thức đăng ký nộp chứng chỉ

Sinh viên đăng ký nộp chứng chỉ IC3 tại trang Portal cá nhân theo các bước như sau:

  • Vào trang Portal cá nhân;
  • Chọn Nộp chứng chỉ - Thêm mới/Điều chỉnh - Loại chứng chỉ: Chứng chỉ tin học (Sinh viên chọn nộp 1 trong các phiên bản GS3/GS4/GS5/GS6);
  • Chọn đợt xét: 2023 - Đợt 2 (tháng 9-K46, 47, 48 ĐHCQ);
  • Nhập đầy đủ các thông tin: ID chứng chỉ (góc dưới cùng bên phải, trên dòng verify.certiport.com)
  • Ngày thi: Nhập ngày ghi phía trên dòng: DATE ISSUED theo định dạng dd/mm/yyyy.
  • Cập nhật file hình chứng chỉ IC3, yêu cầu:

+ Chứng chỉ IC3 được scan hoặc chụp hình mặt trước định dạng file png/jpg;

+ Kịch thước file tối đa: 10Mb

Chú ý: Sinh viên không nộp kết quả thi từng phần của chứng chỉ IC3. Hình ảnh phải rõ nét và có đầy đủ thông tin của chứng chỉ.

  • Nhấn “Lưu thông tin”. Sau đó, hệ thống sẽ báo ở dòng “Danh sách chứng chỉ đã đăng ký theo đợt” các thông tin vừa khai báo và tình trạng “Chờ thẩm tra".

 

Lưu ý:

- Sinh viên chịu trách nhiệm về nội dung kê khai và nội dung ghi trong chứng chỉ đã nộp;
- Đối với sinh viên khóa 47, 48 xét chuẩn đầu ra đợt tiếp theo trong năm 2024. Phòng Đào tạo sẽ có thông báo hướng dẫn nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc ngoại ngữ hai sau ngày 04/3/2024.
- Đợt tiếp theo của Khóa 46 nộp chứng chỉ là từ ngày 18/10/2023 đến 28/10/2023.
- Chuyên viên Phụ trách: cô Lan: ntlan@ueh.edu.vn - 0283 8230082 - Ext: 141