Đang xử lí...

Thông báo nộp chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế xét Chuẩn đầu ra khóa 46, 47, 48 - Đại học chính quy, đợt 2 năm 2023

Thực hiện quy định chuẩn đầu ra đối với sinh viên Đại học chính quy (ĐHCQ) của Trường, phòng Đào tạo thông báo về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ để xét chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2023 đối với sinh viên khóa 46, 47, 48 - ĐHCQ như sau:

 

1. Các chứng chỉ cần nộp

Sinh viên đăng ký nộp trên trang Portal cá nhân và scan/chụp hình đính kèm file ảnh một trong các chứng chỉ (hoặc giấy chứng nhận điểm thi) tiếng Anh quốc tế hoặc ngoại ngữ hai (dành cho sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh thương mại) theo bảng dưới đây với tổng điểm quy định tương ứng :

 

1.1. Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại:

Sinh viên có thể được miễn học ngoại ngữ hai tại Trường nếu nộp một trong các chứng chỉ quốc tế tương đương cấp độ B1 (hoặc bậc 3/6) trở lên theo Khung tham chiếu Châu Âu, cụ thể như sau:

Cấp độ

(CEFR)

Tiếng

Nga

Tiếng

Pháp

Tiếng

Đức

Tiếng

Trung

Tiếng

Nhật

Tiếng

Hàn

B1

TRKI 1

DELF B1

TCF niveau 3

B1

ZD

HSK

cấp độ 3

JLPT

N4

TOPIK3

(trung cấp 1)

 

1.2. Các ngành/chuyên ngành thuộc chương trình chất lượng cao:

 

Ngành/chuyên ngành

Tổng điểm tối thiểu phải đạt

TOEIC

TOEFL iBT

IELTS

VPET

- Kinh tế đầu tư, Thẩm định giá và Quản trị tài sản, Quản trị, Marketing, Kinh doanh thương mại, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán, Luật kinh doanh, Thương mại điện tử (tiếng Việt)

 

 

600

 

 

70

 

 

5.5

 

 

55

 

 

- Quản trị, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán doanh nghiệp (tiếng Anh)

650

80

6.0

60

- Kinh doanh quốc tế (tiếng Việt)

650

80

6.0

60

- Kinh doanh quốc tế, Ngoại thương (tiếng Anh)

700

90

6.5

65

 

 

1.3. Các ngành/chuyên ngành thuộc chương trình chuẩn:

 

Ngành/chuyên ngành

Tổng điểm tối thiểu phải đạt

TOEIC

TOEFL iBT

IELTS

VPET

- Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế

700/4 kỹ năng

90

6.5

70

- Kinh doanh quốc tế, Ngoại thương

600

70

5.5

55

- Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị sự kiện & DVGT, Quản trị du thuyền, Thuế trong kinh doanh, Quản trị hải quan - Ngoại thương, Ngân hàng đầu tư, Luật kinh doanh quốc tế;

- Ngân hàng quốc tế (áp dụng cho khóa 47, 48). 

 

 

550

 

 

60

 

 

5.0

 

 

50

-  Các ngành/chuyên ngành khác

500

55

4.5

45

 

1.4. Thời hạn của chứng chỉ

Thời hạn giá trị của các chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận điểm nêu trên (trừ chứng chỉ tiếng Pháp/Nga) là 2 năm kể từ ngày thi tính đến thời điểm xét chuẩn đầu ra. Cụ thể, để đủ điều kiện xét chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2023, thời điểm thi ghi trên chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc ngoại ngữ hai từ tháng 10/2021 trở về sau.

 

2.  Nội dung và các mốc thời gian

 

STT

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

1

Thời gian đăng ký và nộp chứng chỉ ngoại ngữ.

08g00 ngày 05/9 -16g00 ngày 13/9/2023

Nộp tại portal sinh viên. Mục “Nộp chứng chỉ”

2

Thời gian thông báo kết quả xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ.

14g00 ngày 15/9/2023

Tại website: daotao.ueh.edu.vn

3

Thời gian giải đáp, trả lời thắc mắc (nếu có).

14g00 ngày 15/9/2023 - 16g00 ngày 19/9/2023

Phòng Đào tạo - Bộ phận phụ trách

4

Thời gian thông báo kết quả xét chuẩn đầu ra chính thức.

14g00 ngày 20/9/2023

Tại website: daotao.ueh.edu.vn

 

3. Cách đăng ký nộp chứng chỉ

Sinh viên đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ xét chuẩn đầu ra tại trang Portal cá nhân từ 8g00 ngày 05/9/2023 đến 16g00 ngày 13/9/2023 theo các bước như sau:

 • Vào trang Portal cá nhân;
 • Chọn Nộp chứng chỉ - Thêm mới/Điều chỉnh;
 • Sinh viên chọn “Chương trình đào tạo” muốn nộp chứng chỉ xét chuẩn đầu ra. Trường hợp học song ngành/song ngành tích hợp/song chuyên ngành sinh viên chọn nộp 2 lần tương ứng với mức chuẩn đầu ra của 2 chương trình đào tạo.
 • Loại chứng chỉ: Chứng chỉ ngoại ngữ;
 • Chọn đợt xét: Đợt tháng 9 - Năm 2023 (K46ĐHCQ) dành cho sinh viên K46;
 • Chọn đợt xét: Đợt tháng 9 - Năm 2023 (K47ĐHCQ) dành cho sinh viên K47;
 • Chọn đợt xét: Đợt tháng 9 - Năm 2023 (K48ĐHCQ) dành cho sinh viên K48.

Chú ý:

 • Sinh viên K47, 48 vừa đăng ký chuyển điểm các học phần tiếng Anh và chuẩn đầu ra chỉ cần kê khai chuyển điểm và nộp chứng chỉ trong cùng 1 lần.
 • Sinh viên Khóa 46 ĐHCQ nộp chứng chỉ ngoại ngữ để xét chuẩn đầu ra, không xét chuyển điểm các học phần tiếng Anh;

Sinh viên chọn xét Chuẩn đầu ra CTĐT (mức điểm tối thiểu của Chứng chỉ) tương ứng với thông tin chứng chỉ khai báo bên dưới. Chú ý: Sinh viên không chọn “Chuẩn đầu ra tiếng Anh theo quy đinh UEH”

Nhập đầy đủ các thông tin: Tổng điểm, điểm các kỹ năng (nếu có), ngày thi (nhập định dạng dd/mm/yyyy);

 •  ID chứng chỉ nhập:

+ TOEIC: Nhập dãy số phía trên dòng chữ Identification number;

+ IELTS: Nhập Candidate ID + Test Report Form Number (viết liền); 

+ VPET: Nhập dãy số phía dưới dòng: Test Indentification Number (TIN); 

+ TOEFL iBT: Nhập dãy số: Mã dự thi;

+ HSK 3: Ticket No/số báo danh thi 3 kỹ năng (Listening, Reading, Writing);  

+ TOPIK: Registration No

+ Các chứng khác:  CMND/CCCD đăng ký thi chứng chỉ;  ngày thi: Nhập định dạng dd/mm/yyyy.

 • Upload file ảnh chứng chỉ; Sinh viên scan hoặc chụp hình mặt trước của chứng chỉ/ phiếu điểm:

+ Định dạng file: png hoặc jpg.

+ Kích thước file tối đa: 10 Mb.

Chú ý: Hình ảnh phải rõ nét và có đầy đủ thông tin.

 • Nhấn “Lưu thông tin” ;
 • Sau đó, hệ thống sẽ báo ở dòng “Danh sách chứng chỉ đã đăng ký theo đợt” các thông tin vừa khai báo và tình trạng “Chờ thẩm tra”.

 

Lưu ý:

 • Sinh viên được công nhận “Đạt chuẩn đầu ra” có giá trị trong suốt khóa học;
 • Sinh viên chịu trách nhiệm về nội dung ghi trong chứng chỉ đã nộp;
 • Đối với sinh viên khóa 47, 48 xét chuẩn đầu ra đợt tiếp theo trong năm 2024. Phòng Đào tạo sẽ có thông báo hướng dẫn nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc ngoại ngữ hai sau ngày 04/3/2024.
 • Đợt tiếp theo của Khóa 46 nộp chứng chỉ là từ ngày 18/10/2023 đến 28/10/2023.
 • Chuyên viên Phụ trách: cô Lan: ntlan@ueh.edu.vn - 0283 8230082 ext: 141