Đang xử lí...

Thông báo kết quả xét chuẩn đầu ra IC3 Khoá 46, 47, 48 ĐHCQ, đợt tháng 9 năm 2023 (Dự kiến)

1. Phòng Đào tạo thông báo kết quả xét chuẩn đầu ra IC3 Khóa 46, 47, 48- Đại học chính quy, đợt tháng 9 năm 2023 như sau:
- Danh sách xét chuẩn đầu ra IC3-K46_dự kiến: Xem danh sách
- Danh sách xét chuẩn đầu ra IC3-K47_dự kiến: Xem danh sách
- Danh sách xét chuẩn đầu ra IC3-K48_dự kiến: Xem danh sách 
Sinh viên đã được công nhận đạt chuẩn đầu ra IC3 các đợt trước sẽ không có tên trong danh sách công bố đợt tháng 9/2023. 
 
2. Thời gian giải đáp, thắc mắc về danh sách dự kiến (nếu có): từ 16g00 ngày 15/9/2023 đến 16g00 ngày 19/9/2023, sinh viên vui lòng liên hệ Cô Lan:
+ Email: ntlan@ueh.edu.vn
+ Điện thoại: 0283 8230082 ext: 141.
 
3. Thời gian thông báo kết quả xét duyệt chính thức: 16g00 ngày 20/9/2023 tại website: daotao.ueh.edu.vn mục “Thực tập – Tốt nghiệp”.