Đang xử lí...

Danh sách sinh viên tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, Văn bằng 2 ĐHCQ và Liên thông ĐHCQ, đợt 3 năm 2023 (tháng 9/2023)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp chính thức:

- Đại học chính quy: Xem danh sách

- Liên thông ĐHCQ: Xem danh sách

- Văn bằng 2 ĐHCQ: Xem danh sách

  

1./ Lễ tốt nghiệp:

Trường tổ chức Lễ tốt nghiệp vào tháng 3 năm 2024. Thông tin chi tiết về Lễ tốt nghiệp sẽ được thông báo trên website:  www.daotao.ueh.edu.vn trong tháng 1/2024.       

2./Bằng tốt nghiệp:  

Sinh viên xem hướng dẫn nhận bằng tốt nghiệp sau ngày 01/12/2023 tại Portal sinh viên mục Thông báo. Chuyên viên phụ trách: Cô Hạnh - Email: nthhanh@ueh.edu.vn, điện thoại: 0283 8230082 ext: 161.

 

3./ Nộp tiền tốt nghiệp: sinh viên nộp 300.000 đồng (bao gồm các khoản: Bằng tốt nghiệp, phụ lục văn bằng, bìa bằng, thủ tục hoàn trả hồ sơ, lễ tốt nghiệp…);

Cách 1:   Sinh viên nộp phí thông qua cổng thanh toán trực tuyến: https://payment.ueh.edu.vn/ chọn “ Tổ chức lễ tốt nghiệp hệ ĐHCQ/ĐHCQ chất lượng cao/Liên thông ĐHCQ/VB2 ĐHCQ năm 2023” tương ứng với khóa hệ của sinh viên đang theo học.

Cách 2:   Sinh viên nộp phí bằng hình thức chuyển khoản theo thông tin như sau:

·          Tên tài khoản:     Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

·         Số tài khoản:       0036100000119009

·         Tên ngân hàng:   Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Gia Định

·         Nội dung:             <Họ tên>, <MSSV>, <nộp lệ phí tốt nghiệp>

Sinh viên đã nộp tiền tốt nghiệp vui lòng bỏ qua mục này.

 

4./ Giấy chứng nhận tốt nghiệp:

 

Từ 16g00 ngày 27/9/2023, sinh viên có tên trong danh sách tốt nghiệp đợt 3 năm 2023 đăng nhập portal: student.ueh.edu.vn chọn mục “ Giấy xác nhận - bảng điểm điện tử”, chọn “In giấy” tải Giấy chứng nhận tốt nghiệp điện tử kèm mã xác minh để sử dụng.

Trường hợp sinh viên cần Bảng điểm có đóng dấu đỏ của Trường, sinh viên vui lòng đăng ký trên website: https://es.ueh.edu.vn/

Trường hợp sinh viên có thắc mắc hoặc cần Giấy chứng nhận tốt nghiệp có đóng dấu đỏ của Trường, vui lòng liên hệ qua email:  kimuyen@ueh.edu.vn  theo mẫu:

 

     Sinh viên tốt nghiệp đợt 3/2023

·        Mã Sinh viên: ...........................................

·        Họ và Tên: ................................................

·        Chuyên ngành: ........................................

·        Lớp: ......... Khóa học: ..............................

·        Nội dung: ..................................................

 

Sinh viên nhận email phản hồi sau 02 ngày làm việc tính từ ngày gửi email.