Đang xử lí...

Thông báo về việc đăng ký học chương trình thứ 2

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc đăng ký học chương trình đào tạo thứ 2 đối với sinh viên các khóa 44, 45 - Đại học chính quy như sau:
 
1. Đối tượng:
Sinh viên các khóa 44, 45 - Đại học chính quy (ĐHCQ) có nhu cầu đăng ký học chương trình đào tạo thứ 2, theo một trong hai hình thức sau:
 
1.1. Hình thức đào tạo song ngành
- Đào tạo song ngành là hình thức sinh viên đăng ký học thêm một ngành thứ hai khác với ngành thứ nhất đang theo học.
- Sinh viên tốt nghiệp ngành thứ hai được nhận thêm bằng tốt nghiệp ĐHCQ và bảng điểm tốt nghiệp, ngoài ngành tốt nghiệp thứ nhất.
 
1.2. Hình thức đào tạo song chuyên ngành
- Đào tạo song chuyên ngành là hình thức sinh viên đăng ký học thêm một chuyên ngành thứ hai khác với chuyên ngành thứ nhất đang theo học (hai chuyên ngành thuộc cùng một ngành đào tạo).
- Đối với học phần Thực tập và Tốt nghiệp của chuyên ngành thứ hai, sinh viên được chuyển điểm Thực tập và Tốt nghiệp từ chuyên ngành thứ nhất.
- Sau khi được xét công nhận hoàn thành chuyên ngành thứ hai, sinh viên được nhận thêm bảng điểm tốt nghiệp của chuyên ngành thứ hai.
 
2. Điều kiện:
Điểm trung bình chung tích lũy (tính đến thời điểm đăng ký) đạt từ 5.0 trở lên.
 
3. Quy trình đăng ký:
- Bước 1: Tải mẫu Giấy đề nghị học chương trình thứ 2 và điền đầy đủ thông tin.
- Bước 2: Sinh viên nộp giấy đề nghị tại Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên (A0.13).
- Bước 3: Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên thông báo kết quả đến sinh viên trong vòng 2 ngày làm việc, kể từ ngày sinh viên nộp giấy đề nghị.
- Bước 4: Sinh viên đăng ký học phần sau khi được xét học chương trình thứ 2 theo lịch đăng ký học phần của khóa 45 - Đại học chính quy.
 
4. Một số lưu ý:
- Thời gian nộp giấy đề nghị: Các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (Buổi sáng 8g00 đến 11g00, buổi chiều 14g00 đến 16g00). Đối với Khóa 45 – Đại học chính quy chưa có kết quả xét chuyên ngành, thời gian bắt đầu nộp giấy đề nghị là từ ngày 23/7/2020.
- Địa điểm nộp giấy đề nghị: Bàn số 10, 11 tại Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên (A0.13).
- Sinh viên có thể tham khảo chương trình đào tạo của các ngành/chuyên ngành tại website www.online.ueh.edu.vn vào mục Ngành, và theo dõi thời khóa biểu các học kỳ tại website www.khkt.ueh.edu.vn
- Sinh viên được chuyển điểm các học phần tương đương giữa hai chương trình đào tạo.
(Tham khảo thêm thông tin tại trang http://handbook.ueh.edu.vn/#/hoc-tap-ueh/chuyen-diem)
 
- Khi học thêm chương trình thứ 2, UEH hỗ trợ cho sinh viên:
+ Được tư vấn và hỗ trợ đăng ký học phần để các bạn sinh viên có thể sắp xếp được thời khóa biểu hợp lý;
+ Được ưu tiên giới thiệu việc làm bán thời gian, giới thiệu đơn vị thực tập, được huấn luyện miễn phí 03 kỹ năng ngoài chương trình đào tạo chính khóa, và được ưu tiên xét học bổng từ các nguồn tài trợ;
+ Được hỗ trợ về học phí, cụ thể, giảm 50% học phí chương trình thứ 2 đối với sinh viên diện chính sách; giảm 10% học phí chương trình thứ 2 đối với sinh viên không thuộc diện chính sách.
 
Khi cần trao đổi thêm thông tin về đăng ký học chương trình thứ 2, sinh viên có thể liên hệ:
- Thầy Nguyễn Hà Thạch: Điện thoại (028) 3823 0082 - số nội bộ 151, Email: thachnh@ueh.edu.vn 
- Cô Vũ Thiên Trinh: Điện thoại (028) 3823 0082 - số nội bộ 153, Email trinhvt@ueh.edu.vn.
+ Giấy đề nghị học chương trình thứ 2: tải tại đây.
+ Giấy đề nghị đăng ký học phần: tải tại đây.