Đang xử lí...

Thông báo về việc đăng ký học chương trình thứ 2

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) thông báo về việc đăng ký học chương trình đào tạo thứ 2 đối với sinh viên Đại học chính quy như sau:

 

1. Đối tượng:

Sinh viên các khóa 45, 46 - Đại học chính quy (ĐHCQ) có nhu cầu đăng ký học chương trình đào tạo thứ 2, theo một trong hai hình thức sau:

1.1. Hình thức đào tạo song ngành

  • Đào tạo song ngành là hình thức sinh viên đăng ký học thêm một ngành thứ hai khác với ngành thứ nhất đang theo học.
  • Khi tốt nghiệp chương trình đào tạo thứ hai, sinh viên được UEH cấp bằng cử nhân ĐHCQ với ngành tốt nghiệp khác với ngành học ở chương trình đào tạo thứ nhất. Phụ lục văn bằng tốt nghiệp thể hiện chuyên ngành thứ 2 sinh viên theo học (nếu có).

1.2. Hình thức đào tạo song chuyên ngành

  • Đào tạo song chuyên ngành là hình thức sinh viên đăng ký học thêm một chuyên ngành thứ hai khác với chuyên ngành thứ nhất đang theo học (hai chuyên ngành thuộc cùng một ngành đào tạo).
  • Sinh viên được chuyển điểm học phần Thực tập và Tốt nghiệp từ chuyên ngành thứ nhất sang chuyên ngành thứ hai.
  • Khi tốt nghiệp chương trình đào tạo thứ hai, sinh viên được UEH cấp bằng cử nhân ĐHCQ với ngành tốt nghiệp giống với ngành học ở chương trình đào tạo thứ nhất. Phụ lục văn bằng tốt nghiệp thể hiện chuyên ngành sinh viên thứ 2 sinh viên theo học.

 

2. Điều kiện:

  • Điểm trung bình chung tích lũy (tính đến thời điểm đăng ký) đạt từ 5.0 trở lên;
  • Không thuộc diện vi phạm kỉ luật;
  • Còn trong thời gian đào tạo chính thức của khóa học.

 

3. Quy trình đăng ký:

- Bước 1: Tải mẫu Giấy đề nghị học chương trình thứ 2 tại website phòng Đào tạo (http://daotao.ueh.edu.vn/bieu-mau/1), điền đầy đủ thông tin và ký tên xác nhận.

- Bước 2: Sinh viên kê khai thông tin và cập nhật bản scan (hoặc hình chụp) Giấy đề nghị học chương trình thứ 2 tại website https://tinyurl.com/dangkychuongtrinhthu2.
- Bước 3: Sinh viên kiểm tra kết quả đăng ký trong tài khoản portal sinh viên (mục “Chương trình đào tạo”)  trong vòng 2 ngày làm việc, kể từ ngày sinh viên nộp giấy đề nghị.
- Bước 4: Sinh viên đăng ký học phần sau khi được xét học chương trình thứ 2 theo thông báo đăng ký học phần Học kỳ cuối năm 2021.

 

4. Hướng dẫn tham khảo chương trình đào tạo các ngành/chuyên ngành:

- Bước 1: Truy cập vào website https://student.ueh.edu.vn/Public/TraCuuNganh.

- Bước 2: Chọn Hệ đào tạo - Loại hình đào tạo là "Đại học - Chính quy".
- Bước 3: Chọn Khoa quản lý, Ngành đào tạo, Khóa học, Chương trình đào tạo để tra cứu.
(Chọn Khóa học là "Khóa 46 CTT")

 

5. Một số lưu ý:

- Sinh viên được đăng ký xét tốt nghiệp chương trình thứ 2 sau khi đã tốt nghiệp chương trình thứ nhất.

- Sinh viên được xét học chương trình thứ 2 theo chương trình Chuẩn (Đại trà) của ngành/chuyên ngành đăng ký.

- Sinh viên theo dõi thời khóa biểu các học kỳ tại website http://khdtkt.ueh.edu.vn/.

- Sinh viên được chuyển điểm các học phần tương đương giữa hai chương trình đào tạo. (Tham khảo thông tin tại website http://handbook.ueh.edu.vn/#/hoc-tap-ueh/chuyen-diem)

- Khi học thêm chương trình thứ 2, UEH hỗ trợ cho sinh viên:

+ Mức học phí của chương trình thứ 2 bằng mức học phí tín chỉ của Văn bằng 2 Đại học hình thức đào tạo chính quy (Tham khảo thông tin tại website http://tckt.ueh.edu.vn/);

+ Được tư vấn và hỗ trợ đăng ký học phần để có thể sắp xếp được thời khóa biểu hợp lý;

+ Được ưu tiên giới thiệu việc làm bán thời gian;

+ Được ưu tiên giới thiệu đơn vị thực tập;

+ Được huấn luyện miễn phí 03 kỹ năng ngoài chương trình đào tạo chính khóa;

+ Được ưu tiên xét học bổng từ các nguồn tài trợ.

 

Khi cần trao đổi thêm thông tin về đăng ký học chương trình thứ 2, sinh viên có thể liên hệ:

- Thầy Nguyễn Hà Thạch: Điện thoại (028) 3823 0082 - số nội bộ 151, Email: thachnh@ueh.edu.vn

- Cô Vũ Thiên Trinh: Điện thoại (028) 3823 0082 - số nội bộ 153, Email trinhvt@ueh.edu.vn

hoặc đến trực tiếp Phòng Đào tạo (A0.13 - A0.14), bàn số 10, 11 trong giờ làm việc.