Đang xử lí...

Thông báo việc đăng ký học chương trình thứ 2 đối với Khóa 47 - Đại học chính quy

I. ĐỐI TƯỢNG

Sinh viên Khóa 47 - Đại học chính quy (ĐHCQ) có nhu cầu đăng ký học cùng lúc hai chương trình đào tạo (CTĐT).

 

II. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

1. Song ngành

Hình thức đào tạo song ngành là hình thức sinh viên đăng ký học thêm chương trình đào tạo thứ hai (ngành thứ hai) thuộc ngành khác với ngành đang theo học (ngành thứ nhất). Khi tốt nghiệp, sinh viên viên được cấp hai bằng cử nhân và hai phụ lục văn bằng.

2. Song ngành tích hợp

Hình thức đào tạo song ngành tích hợp là trường hợp đặc biệt của đào tạo song ngành. UEH quy định cụ thể các cặp ngành, quy ước ngành thứ nhất và ngành thứ hai.

Các cặp song ngành tích hợp áp dụng đối với Khóa 47 - Đại học chính quy:

TT

Ngành thứ nhất

Ngành thứ hai

1

Kinh doanh nông nghiệp

Kinh doanh quốc tế

2

Kinh doanh nông nghiệp

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

3

Bảo hiểm

Tài chính

4

Quản lý công

Luật và Quản trị địa phương

 

3. Song chuyên ngành

Hình thức đào tạo song chuyên ngành là hình thức sinh viên đăng ký học thêm một chuyên ngành thứ hai khác với chuyên ngành thứ nhất đang theo học thuộc cùng một ngành đào tạo.

 

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ

1. Thời gian đăng ký

Sinh viên đăng ký nguyện vọng học chương trình đào tạo thứ hai từ ngày 14/7 đến ngày 24/7/2022.

Sau thời gian trên, sinh viên có thể đăng ký học chương trình thứ 2 khi có nhu cầu.

Thời điểm đăng ký trễ nhất là hết học kỳ thứ năm (tương đương học kỳ 1 năm ba) của khóa học.

 

2. Điều kiện đăng ký

Tại thời điểm đăng ký, sinh viên phải thỏa các điều kiện sau:

- Không thuộc diện vi phạm kỷ luật.

- Điều kiện học lực: Thỏa 01 trong 02 điều kiện sau:

   + Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại “KHÁ” trở lên.

   + Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại “TRUNG BÌNH” và đáp ứng điều kiện trúng tuyển của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh (năm 2021).

*Sinh viên tham khảo điểm trúng tuyển các phương thức

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phương thức 2: Thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài.

Phương thức 3: Xét tuyển học sinh giỏi.

Phương thức 4: Xét tuyển quá trình học theo tổ hợp môn.

Phương thức 5: Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực.

Phương thức 6: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Phương thức 7: Học sinh đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021.

 

IV. THAM KHẢO CTĐT CÁC NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

Trước khi thực hiện đăng ký học chương trình đào tạo thứ 2, sinh viên có thể tham khảo CTĐT các ngành/chuyên ngành trên trang Portal sinh viên theo các bước như sau:

- Bước 1: Truy cập vào website https://student.ueh.edu.vn/Public/TraCuuNganh.

- Bước 2: Chọn Hệ đào tạo - Loại hình đào tạo là “Đại học - Chính quy”.

- Bước 3: Chọn Khoa quản lý, Ngành đào tạo, Khóa học, Chương trình đào tạo để tra cứu. (Chọn Khóa học là “Khóa 47 CTT”)

*Danh mục Khoa/Viện đào tạo quản lý các ngành trên Portal sinh viên xem tại Phụ lục.

 

V. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ

- Bước 1: Tải mẫu Giấy đề nghị học chương trình thứ 2 tại website phòng Đào tạo (http://daotao.ueh.edu.vn/bieu-mau/1), điền đầy đủ thông tin và ký tên xác nhận.

- Bước 2: Sinh viên kê khai thông tin và cập nhật bản scan (hoặc hình chụp) Giấy đề nghị học chương trình thứ 2 tại website https://go.ueh.edu.vn/dangky_ctdt2.

- Bước 3: Sinh viên kiểm tra kết quả đăng ký trong tài khoản Portal sinh viên (mục “Chương trình đào tạo”)  trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ ngày sinh viên nộp giấy đề nghị.

- Bước 4: Sinh viên đăng ký học phần sau khi được xét học chương trình thứ 2 theo thông báo đăng ký học phần Học kỳ cuối năm 2022 (và các học kỳ tiếp theo).

 

VI. CƠ CHẾ HỖ TRỢ

Khi đăng ký học thêm chương trình đào tạo thứ hai, UEH có cơ chế hỗ trợ cho các sinh viên như sau:

- Ưu đãi học phí đối với các học phần thuộc chương trình thứ 2 tùy theo hình thức đào tạo. Tham khảo thông tin tại website http://tckt.ueh.edu.vn/;

- Được ưu tiên giới thiệu việc làm bán thời gian;

- Được ưu tiên giới thiệu đơn vị thực tập;

- Được huấn luyện miễn phí các kỹ năng ngoài chương trình đào tạo chính khóa;

- Được ưu tiên xét học bổng từ các nguồn tài trợ;

- Các hỗ trợ khác tùy tình hình thực tế trong quá trình tham gia học CTĐT thứ hai.

 

VII. MỘT SỐ LƯU Ý

- Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.

- Thời điểm xét tốt nghiệp chương trình thứ hai cách thời điểm đăng ký học chương trình thứ hai ít nhất là 02 năm.

- Sinh viên được xét học chương trình thứ 2 theo chương trình Chuẩn của ngành/chuyên ngành đăng ký.

- Sinh viên theo dõi thời khóa biểu các học kỳ tại website http://khdtkt.ueh.edu.vn/.

- Sinh viên được chuyển điểm các học phần tương đương giữa hai chương trình đào tạo. (Tham khảo thông tin tại website http://go.ueh.edu.vn/chuyendiem)

- Trong quá trình học cùng lúc hai chương trình, sinh viên phải tạm dừng học chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo nếu thuộc 01 trong 02 trường hợp sau:

   + Điểm trung bình tích lũy của chương trình thứ nhất đạt dưới điểm trung bình;

   + Thuộc diện cảnh báo kết quả học tập.

Sinh viên được tiếp tục theo học chương trình thứ hai nếu thỏa điều kiện đăng ký học chương trình thứ 2.

- Sinh viên xem chi tiết quy định học cùng lúc hai chương trình tại địa chỉ https://go.ueh.edu.vn/Quydinh_CTDT2

 

Khi cần trao đổi thêm thông tin về đăng ký học chương trình thứ 2, sinh viên có thể liên hệ: Thầy Lê Tuấn Hà: Điện thoại (028) 3823 0082 - số nội bộ 163, Email halt@ueh.edu.vn hoặc đến trực tiếp Phòng Đào tạo (A0.13 - A0.14), trong giờ làm việc.

 

Sinh viên Khóa 46 - Đại học chính quy có nhu cầu học chương trình thứ 2 có thể tham khảo thông báo tại địa chỉ https://go.ueh.edu.vn/ctdt2-k46

 

Phụ lục

DANH MỤC KHOA/VIỆN ĐÀO TẠO
PHỤ TRÁCH CÁC NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

(Ban hành kèm theo Thông báo số:       /TB-ĐHKT-ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2022)

 

STT

Khoa/Viện phụ trách

Ngành/Chuyên ngành

1

Công nghệ thông tin kinh doanh

Hệ thống thông tin kinh doanh

2

Thương mại điện tử

3

Hệ thống hoạch định nguồn nhân lực DN

4

Kỹ thuật phần mềm

5

Khoa học dữ liệu

6

Du lịch

Quản trị lữ hành

7

Quản trị du thuyền

8

Quản trị khách sạn

9

Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí

10

Kế toán

Kế toán doanh nghiệp

11

Kế toán công

12

Kiểm toán

13

Kinh doanh quốc tế - Marketing

Kinh doanh quốc tế

14

Ngoại thương

15

Marketing

16

Kinh doanh thương mại

17

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

18

Kinh tế

Kinh tế học ứng dụng

19

Kinh doanh nông nghiệp

20

Kinh tế đầu tư

21

Thẩm định giá và quản trị tài sản

22

Quản trị nhân lực

23

Bất động sản

24

Lý luận chính trị

Kinh tế chính trị

25

Luật

Luật kinh doanh

26

Luật kinh doanh quốc tế

27

Ngân hàng

Ngân hàng

28

Thị thường chứng khoán

29

Quản trị tín dụng

30

Ngân hàng đầu tư

31

Ngân hàng quốc tế

32

Ngoại ngữ

Tiếng Anh thương mại

33

Quản lý nhà nước

Quản lý công

34

Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh

35

Quản trị

Quản trị

36

Quản trị chất lượng

37

Quản trị khởi nghiệp

38

Quản trị bệnh viện

39

Quản trị Công nghệ và đổi mới sáng tạo

40

Tài chính

Tài chính

41

Quản trị rủi ro tài chính

42

Đầu tư tài chính

43

Tài chính quốc tế

44

Bảo hiểm

45

Tài chính công

Tài chính công

46

Quản lý Thuế

47

Thuế trong kinh doanh

48

Quản trị Hải quan và ngoại thương

49

Toán - Thống kê

Toán tài chính

50

Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm

51

Thống kê kinh doanh