Ban Đào tạo
UEH

Hỗ trợ

028.7306.1976 (Ext. 4022)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp Đại học chính quy, Văn bằng 2 ĐHCQ, Liên thông ĐHCQ – Đợt 2 năm 2024 (tháng 5/2024)

 

 

 1. Sinh viên kiểm tra kết quả xét tốt nghiệp tại portal cá nhân mục “Đăng ký xét tốt nghiệp” từ 16g00 ngày 18/5/2024.
 2. Trường hợp sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng không có nhu cầu xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2024, sinh viên gửi email hủy kết quả xét tốt nghiệp đợt 2 đến Ban Đào tạo từ Từ 17/5 đến 16g00 ngày 20/5/2024 theo thông tin sau:

Đề nghị hủy kết quả tốt nghiệp đợt tháng 5/2024:

 • MSSV:
 • Họ và Tên:
 • Lớp – Khóa:
 • Nội dung: Đề nghị hủy kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 5/2024.

Chú ý: Sau ngày 20/5/2024, sinh viên không được phép hủy kết quả tốt nghiệp.

 1. Sinh viên kiểm tra lại thông tin về kết quả tốt nghiệp : danh sách tốt nghiệp, điểm Trung bình tốt nghiệp, xếp hạng tốt nghiệp,nếu có thắc mắc vui lòng gửi email đến Ban Đào tạo từ 17/5 đến 16g00 ngày 20/5/2024, theo mẫu:

Thắc mắc kết quả tốt nghiệp đợt tháng 5/2024

 • MSSV:
 • Họ và Tên:
 • Lớp – Khóa:
 • Nội dung:

Sau thời gian trên, mọi thắc mắc khiếu nại sẽ KHÔNG được giải quyết.

 1. Về việc nộp bổ sung chứng chỉ:

– Thời gian: từ Từ 16g00 ngày 17/5 đến 16g00 ngày 20/5/2024;

– Hình thức nộp: Sinh viên nộp trong portal cá nhân mục “Nộp chứng chỉ”.

Sau khi nộp bổ sung chứng chỉ, sinh viên kiểm tra danh sách chứng chỉ đã nộp thành công tại mục “Nộp chứng chỉ”. Sinh viên đã nộp bổ sung chứng chỉ thành công kiểm tra Danh sách tốt nghiệp công bố lúc 16g00 ngày 30/5/2024.

 1. Nộp tiền tốt nghiệp: Từ 17/5 – 31/5, sinh viên nộp 300.000 đồng (bao gồm các khoản: Bằng tốt nghiệp, phụ lục văn bằng, bìa bằng, thủ tục hoàn trả hồ sơ, lễ tốt nghiệp…);

Cách 1:   Sinh viên nộp phí thông qua cổng thanh toán trực tuyến: www.payment.ueh.edu.vn, chọn  “ Thu tiền tốt nghiệp hệ  ĐHCQ/ĐHCQ chất lượng cao/Liên thông ĐHCQ/VB2 ĐHCQ năm 2024” tương ứng với khóa hệ của sinh viên đang theo học.

Cách 2:   Sinh viên nộp phí bằng hình thức chuyển khoản theo thông tin như sau:

 • Tên tài khoản:     Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 • Số tài khoản:       0036100000119009
 • Tên ngân hàng:   Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Gia Định
 • Nội dung:             <Họ tên>, <MSSV>, <nộp lệ phí tốt nghiệp>

 

 1. Danh sách sinh viên tốt nghiệp chính thức sẽ được công bố từ 16g00 ngày 30/5/2024 tại website: https://daotao.ueh.edu.vnmục Thông báo – Loại tin: Tốt nghiệp
 2. Giấy chứng nhận tốt nghiệp: Sinh viên theo dõi thông báo từ 16g00 ngày 30/5/2024 Tại website: https://daotao.ueh.edu.vnmục Thông báo – Loại tin: Tốt nghiệp
 3. Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp:

– Đại học chính quy (cập nhật đến 15g30 ngày 24/5/2024):DanhsachSVdudieukienTN_CQ

– Liên thông ĐHCQ: DanhsachSVdudieukienTN_LT

– Văn bằng 2 ĐHCQ: DanhsachSVdudieukienTN_VB2