Ban Đào tạo
UEH

Hỗ trợ

028.7306.1976 (Ext. 4022)

Thông báo nộp chứng chỉ xét chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với hệ LTĐHCQ và VB2ĐHCQ, đợt 2 năm 2024

Căn cứ Quy định Chuẩn đầu ra kiến thức về công nghệ thông tin trình độ đại học tại UEH đối với sinh viên tốt nghiệp Văn bằng 2 – Đại học chính quy (VB2ĐHCQ), Liên thông – Đại học chính quy (LTĐHCQ). Ban Đào tạo thông báo về việc nộp văn bằng/chứng chỉ xét chuẩn đầu ra công nghệ thông tin đợt 2 năm 2024 áp dụng đối với sinh viên hệ  LTĐHCQ (khóa 28.1, 28.2, 28.3, 29.1, 29.2), hệ VB2ĐHCQ (khóa 26.1, 26.2, 27.1, 27.2), cụ thể như sau:

 

I. Danh sách Văn bằng/chứng chỉ đạt Chuẩn đầu ra kiến thức về công nghệ thông tin tại UEH:

 

STT Văn bằng/chứng chỉ
1 Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 quy định và do UEH cấp.
2 Chứng chỉ IC3 (The Internet and Computing Core Certification). Đối với IC3-GS5 trở về trước cần có đủ 3 chứng chỉ thành phần (LO, KA và CF), đối với IC3-GS6 trở về sau cần có đủ 3 chứng chỉ thành phần (Level 1, Level 2, Level 3)
3 Sinh viên nộp một trong bốn nhóm chứng chỉ sau:

Nhóm 1: Hướng tin học văn phòng

Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

Tự chọn 2 trong 3:

+ MOS Excel phiên bản Office 2019/365

+ MOS PowerPoint phiên bản Office 2019/365

+ MOS Outlook phiên bản Office 2019/365

Nhóm 2: Hướng xử lý dữ liệu và bảng tính

Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365

Tự chọn 2 trong 3:

+ MOS Word phiên bản Office 2019/365

+ MOS PowerPoint phiên bản Office 2019/365

+ MOS Outlook phiên bản Office 2019/365

Nhóm 3: Hướng công nghệ phân tích và trình bày dữ liệu

Microsoft Power BI Data Analyst (PL-300)

Tự chọn 1 trong 3:

+ MOS Word phiên bản Office 2019/365

+ MOS PowerPoint phiên bản Office 2019/365

+ MOS Outlook phiên bản Office 2019/365

Nhóm 4: Tin học văn phòng ICDL (International Computer Driving License)

Tự chọn 3 trong 5 bài thi ICDL:

+ Documents (Advanced) – Xử lý văn bản nâng cao

+ Presentation (Advanced) – Sử dụng trình chiếu nâng cao

+ Management Spreadsheets – Sử dụng bảng tính nâng cao

+ Using Databases – Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu

+ Data Analytics – Phân tích dữ liệu

4 Văn bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ thuộc một trong các ngành: Sư phạm tin học, Hệ thống thông tin quản lý, Thương mại điện tử, Khoa học dữ liệu, Máy tính, Công nghệ thông tin.

Sinh viên được miễn xét Chuẩn đầu ra kiến thức về công nghệ thông tin khi theo học tại UEH các nhóm ngành/ngành sau:

+ Thương mại điện tử;

+ Kỹ thuật phần mềm;

 

II. Các mốc thời gian và cách thức đăng ký nộp chứng chỉ

 1. Các mốc thời gian

STT Nội dung Thời gian Ghi chú
1 Thời gian đăng ký và nộp chứng chỉ công nghệ thông tin theo mục I. 10g00 ngày 05/6 -16g00 ngày 17/6/2024 Nộp tại portal sinh viên. Mục “Nộp chứng chỉ”
2 Thời gian thông báo kết quả xét chuẩn đầu ra công nghệ thông tin (dự kiến). 16g00 ngày 19/6/2024 Tại website: https://daotao.ueh.edu.vn/chọn mục: Thông báo
3 Thời gian giải đáp, trả lời thắc mắc (nếu có). 16g00 ngày 19/6/2024 – 16g00 ngày 21/6/2024 Ban Đào tạo – Bộ phận phụ trách
4 Thời gian thông báo kết quả xét chuẩn đầu ra chính thức. 16g00 ngày 28/6/2024 Tại website: https://daotao.ueh.edu.vn/chọn mục: Thông báo

 

2. Cách thức đăng ký nộp chứng chỉ

Sinh viên đăng ký nộp văn bằng/chứng chỉ nêu ở mục I tại trang Portal sinh viên từ  10g00 ngày 05/06/2024 đến 16g00 ngày 17/06/2024.

Sinh viên thực hiện theo các bước như sau:

 • Vào trang Portal sinh viên
 • Chọn Nộp chứng chỉThêm mới/Điều chỉnh – Loại chứng chỉ: Chứng chỉ tin học
 • Chọn đợt xét: 2024 – Đợt 2 (VB2CQ/LTĐHCQ); Nhập các thông tin (nếu có): Tổng điểm, điểm các kỹ năng, điểm trắc nghiệm, điểm thực hành…
 • ID chứng chỉ: Nhập một trong các thông tin sau
  • Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản do UEH cấp: Nhập dòng số hiệu + số vào sổ cấp chứng chỉ (gồm phần chữ và số ví dụ: THCB 0002229 + THCB2020/0402), ngày thi: Nhập ngày ký cấp chứng chỉ theo định dạng dd/mm/yyyy.
  • IC3: Góc dưới cùng bên phải, trên dòng verify.certiport.com, ngày thi: Nhập ngày ghi phía trên dòng: DATE ISSUED theo định dạng dd/mm/yyyy.
  • MOS: Góc dưới cùng bên trái tại dòng verify.certiport.com, ngày thi: Nhập ngày ghi tại dòng: Date of Achievement theo định dạng dd/mm/yyyy.
  • ICDL: Góc dưới cùng phía trên dòng candidate Registration Number, ngày thi: Nhập ngày thi phía trên dòng: Issue Date/Date.
  • Đối với văn bằng Cao đẳng, Cử nhân, Thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin: Nhập số hiệu văn bằng và ngày ký trên Văn bằng.
 • Cập nhật file hình văn bằng/ chứng chỉ yêu cầu
  • Văn bằng/chứng chỉ được scan hoặc chụp hình mặt trước định dạng file png/jpg;
  • Kích thước file tối đa: 10Mb

Chú ý: Sinh viên không nộp kết quả thi từng phần của chứng chỉ IC3/MOS. Hình ảnh phải rõ nét và có đầy đủ thông tin của chứng chỉ.

 • Nhấn “Lưu thông tin”. Sau đó, hệ thống sẽ báo ở dòng “Danh sách chứng chỉ đã đăng ký theo đợt” các thông tin vừa khai báo và tình trạng “Chờ thẩm tra”.

 

Lưu ý:

– Sinh viên chịu trách nhiệm về nội dung kê khai và file ảnh đính kèm đã nộp.

– Sinh viên được xét đạt chuẩn đầu ra có giá trị suốt khóa học. Sinh viên đã được xét Đạt chuẩn đầu ra ở đợt 1 năm 2024 (kết quả xét: Đạt chuẩn đầu ra đã cập nhật trong portal cá nhân mục “Nộp chứng chỉ”) vui lòng bỏ qua thông báo này.

– Đối với sinh viên xét tốt nghiệp các đợt tiếp theo trong năm 2025, Ban Đào tạo sẽ có thông báo hướng dẫn nộp văn bằng/chứng chỉ sau ngày 25/12/2024.

 

Chuyên viên phụ trách: Cô Lan – Email: ntlan@ueh.edu.vn