Ban Đào tạo
UEH

Hỗ trợ

028.7306.1976 (Ext. 4022)

Thông báo về việc đăng ký thực tập và thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt 3 năm 2024 Đại học Vừa làm vừa học

Căn cứ Kế hoạch số 719/KH-ĐTTX ngày 07 tháng 11 năm 2023 về Kế hoạch công tác năm 2024 các khóa đào tạo tại cơ sở chính của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH);

UEH thông báo đến sinh viên đại học Vừa làm vừa học về việc đăng ký thực tập và thực hiện khóa luận tốt nghiệp (KLTN) đợt 3 năm 2024, cụ thể như sau:

1. Đối tượng đăng ký

Sinh viên đại học Vừa làm vừa học đào tạo theo phương thức hệ thống tín chỉ (tuyển sinh từ năm 2016) vẫn còn trong thời gian đào tạo theo quy định.

2. Điều kiện và nguyên tắc đăng ký:

– Tại thời điểm đăng ký, sinh viên đã học xong ít nhất 70% tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo và không nợ học phí của các học phần trước đó;

– Sinh viên đăng nhập vào tài khoản học tập cá nhân tại trang http://student.ueh.edu.vn, vào mục Đăng ký học phần (chọn Học kỳ cuối – năm 2024, tab Ngoài Kế hoạch) để thực hiện đăng ký học phần khóa luận tốt nghiệp (mã học phần KLTN) và đóng học phí. Sau thời gian quy định, UEH sẽ hủy học phần KLTN chưa đóng học phí của sinh viên trong hệ thống;

– Sinh viên phải thực hiện đăng ký đúng theo các lớp học phần có mã học phần là KLTN mới được tính kết quả vào chương trình đào tạo và tính vào điểm trung bình;

– Trường hợp không đăng ký được trong tài khoản học tập cá nhân, sinh viên làm giấy đề nghị đăng ký thực hiện KLTN theo mẫu https://daotao.ueh.edu.vn/vua-lam-vua-hoc/wp-content/uploads/2024/01/Giay-de-nghi-dang-ky-lam-KLTN.doc và gửi qua email cho chuyên viên quản lý khóa học của Ban Đào tạo.

3. Thời gian thực hiện

Stt Nội dung thực hiện Thời gian Ghi chú
1 Sinh viên đăng ký và đóng học phí Từ ngày 20/5/2024

đến hết ngày 04/6/2024

Thực hiện trong tài khoản học tập cá nhân tại trang http://student.ueh.edu.vn
2 Sinh viên xem thông tin Giảng viên hướng dẫn.

(Sinh viên liên hệ Giảng viên hướng dẫn qua email/điện thoại để biết các nội dung liên quan trước khi thực tập và thực hiện khóa luận tốt nghiệp).

10/6/2024 Tài khoản học tập cá nhân tại trang http://student.ueh.edu.vn
3 Thời gian thực tập và thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Từ 01/7/2024

đến 06/10/2024

Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên hướng dẫn theo phân công
4 Sinh viên nộp khóa luận tốt nghiệp cho Giảng viên hướng dẫn. Thứ Hai,

ngày 14/10/2024

Sáng: từ 07g30 đến 11g30

Chiều: từ 13g30 đến 16g30

Tại Văn phòng Khoa đào tạo liên quan.

5

Khoa đào tạo gửi điểm khóa luận tốt nghiệp về Ban Đào tạo. Trước ngày 04/11/2024

4. Hình thức đóng học phí

– Đơn giá: 700.000 đồng/tín chỉ.

– Thanh toán qua mạng tại https://payment.ueh.edu.vn, chọn Thu học phí tín chỉ hệ Vừa làm vừa học.

– Hoặc chuyển khoản vào tài khoản:

+ Tên tài khoản: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

+ Số tài khoản: 0036 1000 0011 9009

+ Tại: Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Gia Định – PGD Phạm Ngọc Thạch

+ Nội dung: [Mã SV – Họ và tên sinh viên].

5. Một số lưu ý

Sinh viên phải hoàn tất học phí của các học phần đã đăng ký trước đó và hoàn thành đăng ký, đóng học phí KLTN như nội dung Thông báo này. UEH không giải quyết các trường hợp còn nợ học phí.

Đợt đăng ký thực tập và thực hiện KLTN tiếp theo (đợt 4 năm 2024), sinh viên theo dõi thông báo trong tài khoản học tập cá nhân trước ngày 12/8/2024.

Nếu có thắc mắc về kết quả đăng ký học phần KLTN, sinh viên liên hệ trực tiếp chuyên viên quản lý khóa học của Ban Đào tạo.

Xem thông báo chi tiết tại đây.