Đang xử lí...

Các câu hỏi thường gặp

 

1. Sau khi có danh sách tốt nghiệp thì khi nào em được nhận Bằng tốt nghiệp chính thức, em cần mang theo những gì để nhận bằng?

Trả lời: Sau khi có quyết định tốt nghiệp thì khoảng 1-2 tháng sẽ có bằng chính thức. Trong thông báo danh sách tốt nghiệp, Phòng Đào tạo dự kiến thời gian phát bằng tốt nghệp chính thức. Khi có bằng chính thức, Phòng Đào tạo sẽ thông báo hướng dẫn nhận bằng.

 

2. Em bị sai thông tin trên văn bằng thì em phải làm sao?

Trả lời: Em liên hệ với Phòng Đào tạo để được hỗ trợ điều chỉnh thông tin trên văn bằng

 

3. Em bị mất bằng tốt nghiệp thì em có được cấp lại không?

Trả lời: Bằng tốt nghiệp khi bị mất không được cấp lại. Em có thể đề nghị trường cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc để sử dụng thay văn bằng bị mất. Website đăng ký https://es.ueh.edu.vn/

 


Đầu   Trước   1 / 0   ( 0 )   Sau   Cuối