Ban Đào tạo

Hotline: 028.7306.1976 (CQ: 4022 | VLVH: 5001 | Ngắn hạn: 5005)

BẢNG PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH CÁC MẢNG CÔNG VIỆC CỦA ĐƠN VỊ

SttHọ tên – Chức vụPhụ trách
01

PGS.TS. Bùi Quang Hùng

Phó Giám đốc UEH

Phụ trách Ban Đào tạo
02

PGS. TS. Phạm Quang Huy

Phó Trưởng Ban Đào tạo

ĐT: 028.7306.1976 ext. 4019

E-mail: pquanghuy@ueh.edu.vn

Phụ trách các mảng công việc:

– Tổ chức liên kết tuyển sinh giữa UEH với địa phương, cơ sở giáo dục khác trong nước và quốc tế;

– Xây dựng, tổ chức quy chế, quy định công tác đào tạo các trình độ đào tạo;

– Triển khai, điều chỉnh và ghép các chương trình đào tạo ở tất cả hình thức đào tạo đại học;

– Tham gia hoạt động kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo yêu cầu;

– Quản lý chương trình đào tạo thứ hai, song ngành tích hợp, trao đổi sinh viên trong nước;

– Phụ trách công tác tiếp nhận, quản lý sinh viên nước ngoài;

– Phối hợp xây dựng, phát triển và truyền thông, chiêu sinh các khóa chương trình đào tạo ngắn hạn;

– Phối hợp tổ chức công tác Giáo dục quốc phòng, quản lý hệ thống UIS, website và tài sản đơn vị.

03

ThS. Bùi Mộng Ngọc

Phó Trưởng Ban Đào tạo

ĐT: 028.7306.1976 ext. 4018

E-mail: dongnghiqldt@ueh.edu.vn

Phụ trách các mảng công việc:

– Tổ chức tư vấn tuyển sinh các khóa, hệ;

– Phối hợp tổ chức chương trình trải nghiệm UEH;

– Tuyển sinh, nhập học các khoá Đại học chính quy;

– Quản lý dữ liệu in Giấy thông báo trúng tuyển các khóa, hệ;

– Quản lý điện thoại hotline, fanpage tuyển sinh chính quy, fanpage đơn vị;

– Quản lý tuyển chọn sinh viên hỗ trợ công tác tư vấn tuyển sinh;

– Quản lý hồ sơ, dữ liệu sinh viên;

– Tổ chức đăng ký học phần;

– Đầu mối liên hệ Trung tâm Giáo dục quốc phòng đưa sinh viên đi học;

– Công tác miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập;

– Xử lý học vụ sinh viên theo quy chế đào tạo;

– Công tác bảo lưu tuyển sinh, nghỉ học tạm thời, nhập học lại sau thời gian nghỉ học, thôi học, chuyển trường, chuyển cơ sở đào tạo, chuyển khóa, chuyển chương trình đào tạo, chuyển ngành, chuyển lớp sinh viên;

– Phối hợp tổ chức lễ Tốt nghiệp, quản lý và cấp phát văn bằng;

– Trực tiếp phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi nền tảng đánh giá công tác Cố vấn học tập, Kho tri thức;

– Xây dựng kế hoạch, quản lý công tác thu – chi đơn vị theo các khoản thu – chi đã được phê duyệt của nhà trường;

– Xây dựng kinh phí tuyển sinh, nhập học, khai giảng;

– Theo dõi và quản lý định mức văn phòng phẩm;

– Theo dõi giờ giấc lao động của viên chức;

– Thay mặt Trưởng Ban Phụ trách điều hành công việc của đơn vị khi Trưởng đơn vị bận công tác.

Công tác khác:

– Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn UEH;

– Phó Bí thư chi bộ Ban Đào tạo.

04

ThS. Nguyễn Hoàng Sơn

Phó Trưởng Ban Đào tạo

ĐT: 028.7306.1976 ext. 5012

E-mail: nhson@ueh.edu.vn

Phụ trách các mảng công việc:

– Xây dựng Quy chế tuyển sinh, đề án tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh;

– Thu thập thông tin liên quan từ các đơn vị phối hợp;

– Cập nhật dữ liệu, thông tin tuyển sinh trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Phối hợp các đơn vị, cung cấp thông tin để xác định chỉ tiêu tuyển sinh;

– Báo cáo tuyển sinh, chuẩn bị hồ sơ, dữ liệu tiếp đoàn thanh tra, kiểm toán;

– Cung cấp thông tin tuyển sinh để đơn vị phụ trách thiết kế ấn phẩm;

– Kiểm dò thông tin trên ấn phẩm dự thảo;

– Phối hợp đưa thông tin trên Cổng tuyển sinh, Cổng nhập học, Landing page;

– Liên thông ĐHCQ, Văn bằng 2 ĐHCQ, Văn bằng 1 VLVH, Văn bằng 2 VLVH, Liên thông VLVH:

 • Soạn thảo thông báo tuyển sinh, biên bản họp hội đồng, các hướng dẫn nhận hồ sơ đăng ký, nhập học;
 • Phối hợp đơn vị liên quan điều chỉnh chương trình, phần mềm xét tuyển, nhập học;
 • Tổ chức tiếp nhận đăng ký và kiểm dò hồ sơ xét tuyển;
 • Xét, tư vấn công nhận tín chỉ và giảm trừ khối lượng học tập đối với thí sinh tốt nghiệp đại học/cao đẳng/trung cấp dự tuyển theo hệ Văn bằng 1 VLVH;
 • Phối hợp tổ chức ôn tập và kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào đối với tuyển sinh Đại học chính quy, Văn bằng 2 chuyên ngành Tiếng Anh thương mại;
 • Xử lý dữ liệu tuyển sinh và thông báo thí sinh trúng tuyển;
 • Tổ chức nhập học, kiểm dò hồ sơ trúng tuyển, xếp lớp sinh viên;
 • Cấp thông tin tài khoản Portal sinh viên, email sinh viên;
 • Phối hợp tổ chức khai giảng, định hướng đầu khóa, thành lập khóa học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của UEH;
 • Kiểm dò dữ liệu sinh viên trúng tuyển trên hệ thống quản lý sinh viên;
 • Thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ đầu vào theo quy định;

– Liên thông ĐHCQ, Văn bằng 2 ĐHCQ, Văn bằng 1 VLVH, Văn bằng 2 VLVH, Liên thông VLVH:

 • Xây dựng kế hoạch tổ chức đăng ký học phần;
 • Tổ chức cho sinh viên, học viên, người học đăng ký học phần theo kế hoạch và ngoài kế hoạch;
 • Phối hợp Phòng TC-KT nhắc sinh viên đóng học phí các khóa, hệ;

– Hoàn thiện, đổi mới việc liên kết đào tạo GDQP;

– Xây dựng kế hoạch, làm đầu mối liên hệ và phối hợp tổ chức học Giáo dục quốc phòng;

– Quản lý và phát chứng chỉ;

– Phối hợp với các trung tâm ngắn hạn của các trường thuộc UEH triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, xây dựng quy trình Tổ chức và Quản lý các khóa đào tạo ngắn hạn của UEH, thực hiện quy trình, thủ tục cấp chứng chỉ đào tạo ngắn hạn của UEH;

– Quản lý, tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP);

– Quản lý các kênh truyền thông của đơn vị (email đơn vị, fanpage đơn vị, website đơn vị, zalo…).

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng Ban phụ trách.

05

ThS. Đoàn Thị Thu Thủy

Phó Trưởng Ban Đào tạo

ĐT: 028.7306.1976 ext. 5013

E-mail:dttthuy@ueh.edu.vn

Phụ trách các mảng công việc:

– So sánh chương trình đào tạo, theo dõi và thông báo danh sách học phần tương đương;

– Tư vấn cho sinh viên, học viên, người học về chương trình đào tạo;

– Nhận hồ sơ, liên hệ Khoa/Viện đào tạo lấy ý kiến và thực hiện thủ tục xét chuyển điểm học phần;

– Xác minh bảng điểm ngoài UEH dùng để xét chuyển điểm;

– Phối hợp tổ chức thi kết thúc học phần, thi các chuẩn đầu ra, cung cấp danh sách thi;

– Xác nhận số lượng sinh viên, học viên, người học trong lớp học phần, tham gia khóa luận tốt nghiệp, học kỳ doanh nghiệp;

– Tiếp nhận, kiểm dò, thẩm tra chứng chỉ (IC3, tiếng Anh…); văn bằng, chứng chỉ dùng để xét miễn học, công nhận đạt chuẩn Ngoại ngữ đầu ra, Tin học đầu ra; bảng điểm dùng để xét chuyển điểm;

– Xét tốt nghiệp, thành lập hội đồng xét tốt nghiệp, lấy ý kiến, soạn thảo và ban hành quyết định tốt nghiệp;

– Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp;

– Quản lý, chuẩn bị dữ liệu, in ấn và cấp phát phụ lục văn bằng;

– Thực hiện công tác báo cáo theo quy định;

– Tổ chức cập nhật, quản lý kết quả học tập của sinh viên, học viên, người học, bao gồm: kết quả học tập theo kế hoạch, điểm thi ghép, điểm cộng các cuộc thi, kết quả chuẩn đầu ra, kết quả chuyển điểm, miễn học…;

– Lưu trữ bảng điểm gốc kết quả học tập hồ sơ gốc và danh sách sinh viên, học viên, người học theo quy định;

– Tổ chức, quản lý việc cấp giấy chứng nhận kết quả học tập, chứng nhận tốt nghiệp, hoàn thành khóa học, các xác nhận liên quan đến kết quả học tập;

– Duyệt vắng phép; Duyệt đăng ký thi ghép;

– Phối hợp quản lý sinh viên các lớp mở tại đơn vị liên kết;

– Tiếp nhận và xử lý đơn từ, hồ sơ, văn bản… liên quan đến công tác đào tạo;

– Phụ trách quản lý E-Office của đơn vị, soạn thảo, trình ký các văn bản do đơn vị phát hành, quản lý, lưu trữ công văn đi, đến;
– Đăng ký lịch tuần, đăng ký xe;

– Phối hợp DSA trả các bảng điểm từ Khóa 34 ĐHCQ, Khóa 13 LTCQ, Khóa 8 VB2CQ, khóa K2015 đợt 1 trở về trước, các bản sao văn bằng tốt nghiệp từ sổ gốc;

– Quản lý, cấp phát sách tiếng Anh đầu ra;

– Xử lý dữ liệu, in và cấp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản;

– Theo dõi đăng ký nghỉ phép.

Công tác khác:

– Bí thư Chi bộ Ban Đào tạo.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng Ban phụ trách.

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH CÁC MẢNG CÔNG VIỆC CỦA ĐƠN VỊ

Stt

Họ tên

Nhiệm vụ được phân công

01

Nguyễn Ngọc Thanh Bình

ĐT: 028.7306.1976 ext. 4016

E-mail: binhnnt@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

– Quản lý sinh viên ngoại trú;

– Quản lý, kiểm dò dữ liệu sinh viên nhập học, cập nhật thông tin sinh viên thay đổi trong UIS (LTĐHCQ);

– Quản lý, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ sinh viên (LTĐHCQ);

– Trả hồ sơ sinh viên thôi học, tốt nghiệp (LTĐHCQ);

– Thẩm tra, xác minh văn bằng sinh viên trúng tuyển (LTĐHCQ);

– Quản lý, cấp phát văn phòng phẩm đơn vị, tài liệu tư vấn, vật phẩm tư vấn tuyển sinh;

– Tuyển chọn, tập huấn, quản lý và đánh giá công việc Đội Cộng tác viên hỗ trợ công tác tuyển sinh chính quy.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

– Trực điện thoại, hotline tuyển sinh, fanpage Tuyển sinh chính quy;

– Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, các ngày hội TVTS, trực tiếp tại Ban Đào tạo

– Quản lý fanpage Tuyển sinh chính quy.

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

02

Lê Tuấn Hà

ĐT: 028.7306.1976 ext. 4014

E-mail: halt@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

– Theo dõi khung kế hoạch đào tạo từng năm, từng học kỳ, xây dựng kế hoạch thực tập – tốt nghiệp các khoá/hệ;

– Đăng ký lịch làm việc tuần của đơn vị trên hệ thống UEH;

– Quản lý việc tổ chức học, cấp phát chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và làm việc với Trung tâm Giáo dục quốc phòng – An ninh (ĐHQG-HCM);

– Theo dõi việc triển khai, quản lý và điều chỉnh CTĐT, ghép lớp chương trình học hệ VLVH;

– Xét chuyển điểm học phần;

– Theo dõi và thông báo danh sách học phần tương đương;

– Theo dõi chương trình đào tạo thứ 2, tư vấn đăng ký học và xử lý các công việc liên quan;

– Triển khai, theo dõi và tư vấn chương trình trao đổi sinh viên;

– Tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển (VB2ĐHCQ, LTĐHCQ);

– Xây dựng kế hoạch, thông báo, chương trình tuyển sinh (VB2ĐHCQ, LTĐHCQ);

Hỗ trợ chính các đầu việc:

– Trực điện thoại, email, hotline tuyển sinh;

– Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, các ngày hội TVTS, trực tiếp tại Ban Đào tạo

– Trực fanpage đơn vị.

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

03

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

ĐT: 028.7306.1976 ext. 4012

E-mail: nthhanh@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

– Quản lý dữ liệu sinh viên tốt nghiệp; in ấn, quản lý và cấp phát bằng tốt nghiệp;

– Cấp bản sao bằng tốt nghiệp;

– Trả lời công văn xác minh văn bằng;

– Xét duyệt hồ sơ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và xử lý các công việc liên quan;

– Cấp giấy chứng nhận sinh viên hưởng chính sách ưu đãi, miễn giảm học phí;

– Phối hợp tổ chức Lễ tốt nghiệp;

– Theo dõi, cập nhật và thông báo danh sách Giảng viên giảng dạy chương trình CLC lên website Trường;

– Quản lý các lớp ngoài giờ (VB2ĐHCQ, LTĐHCQ);

– Quản lý nội dung và hình ảnh trên các kênh truyền thông của đơn vị.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

– Trực điện thoại, email, hotline tuyển sinh;

– Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, các ngày hội TVTS, trực tiếp tại Ban Đào tạo;

– Cập nhật thông tin do đơn vị phụ trách trên Kho tri thức UEH

Công tác khác:

– Tổ phó Công đoàn đơn vị;

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

04

Võ Tuấn Huy

ĐT: 028.7306.1976 ext. 4001

E-mail: huyvt@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

– Đăng ký học phần theo kế hoạch/ngoài kế hoạch và các nội dung liên quan;

– Hủy học phần và xử lý các vấn đề liên quan;

– Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế toán theo dõi học phí và nhắc sinh viên đóng phí;

– Xác nhận số lượng sinh viên trong lớp học phần để thanh toán giờ giảng;

– Trực và quản lý fanpage đơn vị.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

– Trực điện thoại, hotline tuyển sinh;

– Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, các ngày hội TVTS, trực tiếp tại Ban Đào tạo;

– Phối hợp tổ chức thi và các vấn đề liên quan.

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

05

Đinh Văn Ký

ĐT: 028.7306.1976 ext. 4008

E-mail: dinhvanky@ueh.edu.vn

Phụ trách các công việc:

– Quản lý, kiểm dò dữ liệu sinh viên nhập học, cập nhật thông tin sinh viên thay đổi trong UIS (ĐHCQ);

– Quản lý, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ sinh viên (ĐHCQ);

– Trả hồ sơ sinh viên thôi học, tốt nghiệp (ĐHCQ);

– Trực nhận hồ sơ xét tuyển (LTĐHCQ);

– Cấp lại tài khoản Portal sinh viên UEH khi sinh viên có đề nghị;

– Tiếp nhận và phản hồi trên hệ thống chăm sóc người học CRM.

Hỗ trợ chính các công việc:

– Quản lý sinh viên ngoại trú.

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

06

Ngô Thị Lan

ĐT: 028.7306.1976 ext. 4006

E-mail: ntlan@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc: 

– Quản lý, cập nhật kết quả học tập vào hệ thống quản lý và lưu trữ bảng điểm gốc (LTĐHCQ);

– Quản lý và cập nhật kết quả thi tiếng Anh đầu ra (VB2ĐHCQ, LTĐHCQ), chứng chỉ tiếng Anh quốc tế;

– Tiếp nhận, kiểm dò và thẩm tra các chứng chỉ để xét tốt nghiệp (Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục quốc phòng);

– Xét tốt nghiệp, thông báo và chịu trách nhiệm phản hồi (VB2ĐHCQ, LTĐHCQ);

– Xử lý trường hợp vắng thi có phép, thi ghép;

– Quản lý và phát hành sách tiếng Anh đầu ra (VB2, LT).

Hỗ trợ chính các đầu việc:

– Trực điện thoại, hotline tuyển sinh, fanpage Tuyển sinh chính quy;

– Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, các ngày hội TVTS, trực tiếp tại Ban Đào tạo;

– Xét tốt nghiệp, thông báo và chịu trách nhiệm phản hồi (ĐHCQ, ĐHCQ-ISB);

– Chuẩn bị dữ liệu, in ấn và cấp phát Phụ lục văn bằng.

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

07

Đặng Anh Minh

ĐT: 028.7306.1976 ext. 5006

E-mail: danganhminh@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

– Thực hiện quy trình và thủ tục liên kết đào tạo theo quy định;

– Làm việc với các đơn vị liên kết (địa phương, các trường) thực hiện công tác tuyển sinh;

– Phối hợp với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài UEH truyền thông, tìm nguồn tuyển sinh;

– So sánh chương trình đào tạo, theo dõi và thông báo danh sách học phần tương đương;

– Tư vấn cho sinh viên, học viên, người học về chương trình đào tạo;

– Nhận hồ sơ, liên hệ Khoa/Viện đào tạo lấy ý kiến và thực hiện thủ tục xét chuyển điểm học phần;

– Xác minh bảng điểm ngoài UEH dùng để xét chuyển điểm;

– Phối hợp quản lý sinh viên các lớp mở tại đơn vị liên kết.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

– Trực hotline tư vấn tuyển sinh đại học Vừa làm vừa học;

– Xét, tư vấn công nhận tín chỉ và giảm trừ khối lượng học tập đối với thí sinh tốt nghiệp đại học/cao đẳng/trung cấp dự tuyển theo hệ Văn bằng 1 VLVH;

– Theo dõi các văn bản pháp luật của Chính phủ, Bộ, ban ngành;

– Rà soát quy định hiện hành tại UEH;

– Soạn thảo, lấy ý kiến và ban hành quy chế, quy định phù hợp;

– Liên thông ĐHCQ, Văn bằng 2 ĐHCQ, Văn bằng 1 VLVH, Văn bằng 2 VLVH, Liên thông VLVH:

 • Xây dựng kế hoạch tổ chức đăng ký học phần
 • Tổ chức cho sinh viên, học viên, người học đăng ký học phần theo kế hoạch và ngoài kế hoạch
 • Phối hợp Phòng TC-KT nhắc sinh viên đóng học phí các khóa, hệ;

– Tiếp nhận, kiểm dò, thẩm tra chứng chỉ (IC3, tiếng Anh…); văn bằng, chứng chỉ dùng để xét miễn học, công nhận đạt chuẩn Ngoại ngữ đầu ra, Tin học đầu ra; bảng điểm dùng để xét chuyển điểm;

– Xét tốt nghiệp, Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp;

– Tổ chức cập nhật, quản lý kết quả học tập của sinh viên, học viên, người học, bao gồm: kết quả học tập theo kế hoạch, điểm thi ghép, điểm cộng các cuộc thi, kết quả chuẩn đầu ra, kết quả chuyển điểm, miễn học…;

– Tổ chức, quản lý việc cấp giấy chứng nhận kết quả học tập, chứng nhận tốt nghiệp, hoàn thành khóa học, các xác nhận liên quan đến kết quả học tập;

– Nhận hồ sơ, tư vấn, xác minh thông tin, soạn thảo quyết định, cập nhật hệ thống UIS quản lý dữ liệu xử lý học vụ, công tác bảo lưu tuyển sinh, nghỉ học tạm thời, nhập học lại sau thời gian nghỉ học; thôi học; chuyển trường, chuyển khóa; chuyển hệ; chuyển chương trình đào tạo; chuyển ngành;…;

– Thực hiện công tác Cảnh báo học tập; buộc thôi học (đối với SV vượt quá số lần cảnh báo; vượt quá thời gian học tập) theo quy chế đào tạo trong mỗi học kỳ;

– Phối hợp DSA vận hành hệ thống chăm sóc và hỗ trợ người học CRM.

Công tác khác:

– Phó Chủ tịch Công đoàn Ban Đào tạo.

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

08

ThS. Phạm Lâm Phúc

ĐT: 028.7306.1976 ext. 5009

E-mail: phucphamlam@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

– Liên thông ĐHCQ, Văn bằng 2 ĐHCQ, Văn bằng 1 VLVH, Văn bằng 2 VLVH, Liên thông VLVH:

 • Xây dựng kế hoạch tổ chức đăng ký học phần
 • Tổ chức cho sinh viên, học viên, người học đăng ký học phần theo kế hoạch và ngoài kế hoạch
 • Phối hợp Phòng TC-KT nhắc sinh viên đóng học phí các khóa, hệ;

– Phối hợp tổ chức thi kết thúc học phần, thi các chuẩn đầu ra, cung cấp danh sách thi;

– Xác nhận số lượng sinh viên, học viên, người học trong lớp học phần, tham gia khóa luận tốt nghiệp, học kỳ doanh nghiệp;

– Xét tốt nghiệp, thành lập hội đồng xét tốt nghiệp, lấy ý kiến, soạn thảo và ban hành quyết định tốt nghiệp;

– Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp;

– Quản lý, chuẩn bị dữ liệu, in ấn và cấp phát phụ lục văn bằng;

– Thực hiện công tác báo cáo theo quy định;

– Tổ chức cập nhật, quản lý kết quả học tập của sinh viên, học viên, người học, bao gồm: kết quả học tập theo kế hoạch, điểm thi ghép, điểm cộng các cuộc thi, kết quả chuẩn đầu ra, kết quả chuyển điểm, miễn học…;

– Lưu trữ bảng điểm gốc kết quả học tập hồ sơ gốc và danh sách sinh viên, học viên, người học theo quy định;

– Tổ chức, quản lý việc cấp giấy chứng nhận kết quả học tập, chứng nhận tốt nghiệp, hoàn thành khóa học, các xác nhận liên quan đến kết quả học tập;

– Nhận hồ sơ, tư vấn, xác minh thông tin, soạn thảo quyết định, cập nhật hệ thống UIS quản lý dữ liệu xử lý học vụ, công tác bảo lưu tuyển sinh, nghỉ học tạm thời, nhập học lại sau thời gian nghỉ học; thôi học; chuyển trường, chuyển khóa; chuyển hệ; chuyển chương trình đào tạo; chuyển ngành;…;

– Thực hiện công tác Cảnh báo học tập; buộc thôi học (đối với SV vượt quá số lần cảnh báo; vượt quá thời gian học tập) theo quy chế đào tạo trong mỗi học kỳ;

– Quản lý, tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP);

– Quản lý các khoản thu hộ, ngân sách;

– Quản lý hệ thống UIS, website student.ueh.edu.vn.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

– Phối hợp các đơn vị, cung cấp thông tin để xác định chỉ tiêu tuyển sinh;

– Báo cáo tuyển sinh, chuẩn bị hồ sơ, dữ liệu tiếp đoàn thanh tra, kiểm toán;

– Xét, tư vấn công nhận tín chỉ và giảm trừ khối lượng học tập đối với thí sinh tốt nghiệp đại học/cao đẳng/trung cấp dự tuyển theo hệ Văn bằng 1 VLVH;

– Theo dõi các văn bản pháp luật của Chính phủ, Bộ, ban ngành;

– Rà soát quy định hiện hành tại UEH;

– Soạn thảo, lấy ý kiến và ban hành quy chế, quy định phù hợp;

– Cập nhật các quyết định ban hành chương trình đào tạo;

– Rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo;

– Xây dựng phương án ghép lớp học phần, chương trình đào tạo;

– So sánh chương trình đào tạo, theo dõi và thông báo danh sách học phần tương đương;

– Tư vấn cho sinh viên, học viên, người học về chương trình đào tạo;

– Nhận hồ sơ, liên hệ Khoa/Viện đào tạo lấy ý kiến và thực hiện thủ tục xét chuyển điểm học phần;

– Xác minh bảng điểm ngoài UEH dùng để xét chuyển điểm;

– Quản lý tài sản của đơn vị;

– Phối hợp DSA vận hành hệ thống chăm sóc và hỗ trợ người học CRM.

Công tác khác:

– Dân quân tự vệ UEH;

– Thành viên trong đội Phòng cháy chữa cháy UEH.

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

09

Mai Công Phụng

ĐT: 028.7306.1976 ext. 5002

E-mail: mcphung@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

– So sánh chương trình đào tạo, theo dõi và thông báo danh sách học phần tương đương;

– Tư vấn cho sinh viên, học viên, người học về chương trình đào tạo;

– Nhận hồ sơ, liên hệ Khoa/Viện đào tạo lấy ý kiến và thực hiện thủ tục xét chuyển điểm học phần;

– Xác minh bảng điểm ngoài UEH dùng để xét chuyển điểm;

– Phối hợp quản lý sinh viên các lớp mở tại đơn vị liên kết.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

– Trực hotline tư vấn tuyển sinh đại học Vừa làm vừa học;

– Xét, tư vấn công nhận tín chỉ và giảm trừ khối lượng học tập đối với thí sinh tốt nghiệp đại học/cao đẳng/trung cấp dự tuyển theo hệ Văn bằng 1 VLVH;

– Theo dõi các văn bản pháp luật của Chính phủ, Bộ, ban ngành;

– Rà soát quy định hiện hành tại UEH;

– Soạn thảo, lấy ý kiến và ban hành quy chế, quy định phù hợp;

– Liên thông ĐHCQ, Văn bằng 2 ĐHCQ, Văn bằng 1 VLVH, Văn bằng 2 VLVH, Liên thông VLVH:

 • Xây dựng kế hoạch tổ chức đăng ký học phần;
 • Tổ chức cho sinh viên, học viên, người học đăng ký học phần theo kế hoạch và ngoài kế hoạch;
 • Phối hợp Phòng TC-KT nhắc sinh viên đóng học phí các khóa, hệ;

– Tiếp nhận, kiểm dò, thẩm tra chứng chỉ (IC3, tiếng Anh…); văn bằng, chứng chỉ dùng để xét miễn học, công nhận đạt chuẩn Ngoại ngữ đầu ra, Tin học đầu ra; bảng điểm dùng để xét chuyển điểm;

– Xét tốt nghiệp, Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp;

– Tổ chức cập nhật, quản lý kết quả học tập của sinh viên, học viên, người học, bao gồm: kết quả học tập theo kế hoạch, điểm thi ghép, điểm cộng các cuộc thi, kết quả chuẩn đầu ra, kết quả chuyển điểm, miễn học…;

– Tổ chức, quản lý việc cấp giấy chứng nhận kết quả học tập, chứng nhận tốt nghiệp, hoàn thành khóa học, các xác nhận liên quan đến kết quả học tập;

– Nhận hồ sơ, tư vấn, xác minh thông tin, soạn thảo quyết định, cập nhật hệ thống UIS quản lý dữ liệu xử lý học vụ, công tác bảo lưu tuyển sinh, nghỉ học tạm thời, nhập học lại sau thời gian nghỉ học; thôi học; chuyển trường, chuyển khóa; chuyển hệ; chuyển chương trình đào tạo; chuyển ngành;…

– Thực hiện công tác Cảnh báo học tập; buộc thôi học (đối với SV vượt quá số lần cảnh báo; vượt quá thời gian học tập) theo quy chế đào tạo trong mỗi học kỳ;

– Quản lý, cấp phát văn phòng phẩm đơn vị, tài liệu tư vấn, vật phẩm tư vấn tuyển sinh;

– Phối hợp DSA vận hành hệ thống chăm sóc và hỗ trợ người học CRM.

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

10

Nguyễn Thị Tố Quyên

ĐT: 028.7306.1976 ext. 4011

E-mail: quyennga@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

– Quản lý và trực trả lời email đơn vị

– Soạn thảo, trình phê duyệt các quyết định thành lập Hội đồng;

– Văn thư, lưu trữ, chuẩn hóa và phát hành văn bản;

– Quản lý, kiểm dò dữ liệu sinh viên nhập học, cập nhật thông tin sinh viên thay đổi trong UIS (VB2ĐHCQ);

– Quản lý, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ sinh viên (VB2ĐHCQ);

– Trả hồ sơ sinh viên thôi học, tốt nghiệp (VB2ĐHCQ);

– Thẩm tra, xác minh văn bằng sinh viên trúng tuyển (VB2ĐHCQ);

– Trực nhận hồ sơ xét tuyển (VB2ĐHCQ);

– Quản lý các lớp ngoài giờ (VB2ĐHCQ, LTĐHCQ);

– Theo dõi cấp bảng điểm, bản sao văn bằng theo đề nghị từ DSA.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

– Trực điện thoại, hotline tuyển sinh;

– Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, các ngày hội TVTS, trực tiếp tại Ban Đào tạo.

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

11

ThS. Cù Đức Tài

ĐT: 028.7306.1976 ext. 4007

E-mail: ductaiqldt@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

– Quản lý, cập nhật kết quả học tập vào hệ thống quản lý và lưu trữ bảng điểm gốc (ĐHCQ);

– Quản lý và cập nhật kết quả xét chuẩn đầu ra: Nghiên cứu khoa học, Thực tế doanh nghiệp, Chứng chỉ tin học.

– Quản lý điểm cộng nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật theo quy định;

– Xét tốt nghiệp, thông báo và chịu trách nhiệm phản hồi (ĐHCQ);

– In ấn, cấp phát Phụ lục văn bằng;

– Thống kê và báo cáo số liệu kết quả học tập;

– Quản lý tài sản đơn vị;

– Thanh toán, quyết toán các khoản thu chi của đơn vị.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

– Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp, hoàn thành khóa học, nợ học phần, xác nhận liên quan đến kết quả học tập theo nhu cầu sinh viên;

– Trực email tuyển sinh, fanpage đơn vị;

– Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, các ngày hội TVTS, trực tiếp tại Ban Đào tạo.

Công tác khác:

– Dân quân tự vệ Trường

– Thành viên trong đội Phòng cháy chữa cháy Trường

– Tổ trưởng công đoàn đơn vị

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

12

ThS. Trần Thị Thanh Tâm

ĐT: 028.7306.1976 ext. 4003

E-mail: tamthanh@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

– Đăng ký học phần theo kế hoạch/ngoài kế hoạch và các nội dung liên quan;

– Hủy học phần và xử lý các vấn đề liên quan;

– Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế toán theo dõi học phí và nhắc sinh viên đóng phí;

– Cấp giấy chứng nhận kết quả học tập tiếng Việt (Trường Tài chính – Kế toán bậc Đại học);

– Xây dựng kế hoạch hoạt động chung tại đơn vị;

– Cập nhật thông tin do đơn vị phụ trách trên Kho tri thức UEH.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

– Trực điện thoại, email, hotline tuyển sinh;

– Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, các ngày hội TVTS, trực tiếp tại Ban Đào tạo;

– Phối hợp tổ chức thi và các vấn đề liên quan;

– Quản lý tài sản đơn vị.

– Phối hợp xét chuyển điểm học phần;

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

13


ThS. Cao Thị Xuân Tâm

ĐT: 028.7306.1976 ext. 4002

E-mail: xuantam86@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

– Đăng ký học phần theo kế hoạch/ngoài kế hoạch và các nội dung liên quan;

– Hủy học phần và xử lý các vấn đề liên quan;

– Phối hợp tổ chức thi và các vấn đề liên quan (ĐHCQ);

– Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế toán theo dõi học phí và nhắc sinh viên đóng phí;

– Tiếp nhận và phản hồi trên hệ thống chăm sóc người học CRM.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

– Trực điện thoại, hotline tuyển sinh;

– Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, các ngày hội TVTS, trực tiếp tại Ban Đào tạo;

– Trực fanpage đơn vị.

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

14

ThS. Phạm Trung Tấn

ĐT: 028.7306.1976 ext. 4004

E-mail: tan@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

– Đăng ký học phần theo kế hoạch và các nội dung liên quan;

– Hủy học phần và xử lý các vấn đề liên quan;

– Phối hợp tổ chức thi và các vấn đề liên quan;

– Triển khai hướng dẫn đăng ký tín chỉ online cho sinh viên khóa mới;

– Cấp giấy chứng nhận kết quả học tập tiếng Việt, tiếng Anh (Từ K34 – ĐHCQ, K13 – LTĐHCQ, K8 – VB2ĐHCQ trở về trước); dịch văn bằng các khóa cũ sang tiếng Anh, xác nhận văn bằng chính quy bằng tiếng Anh theo yêu cầu;

– Tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển (VB2ĐHCQ, LTĐHCQ);

– Xây dựng kế hoạch, thông báo, chương trình tuyển sinh (VB2ĐHCQ, LTĐHCQ);

– Lập kế hoạch đăng ký học phần theo từng học kỳ;

– Xây dựng và báo cáo nội dung sinh hoạt định hướng đầu khóa (ĐHCQ, VB2ĐHCQ, LTĐHCQ).

Hỗ trợ chính các đầu việc:

– Trực điện thoại, email, hotline tuyển sinh;

– Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, các ngày hội TVTS, trực tiếp tại Ban Đào tạo;

– Đăng ký học phần ngoài kế hoạch và các nội dung liên quan;

– Quản trị website đơn vị;

– Quản lý hệ thống quản lý sinh viên UIS, website student.ueh.edu.vn

– Cấp giấy chứng nhận kết quả học tập tiếng Việt (Trường Tài chính – Kế toán bậc Cao đẳng).

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

15

Nguyễn Thị Hương Trà

ĐT: 028.7306.1976 ext. 5003

E-mail: huongtra@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

– So sánh chương trình đào tạo, theo dõi và thông báo danh sách học phần tương đương;

– Tư vấn cho sinh viên, học viên, người học về chương trình đào tạo;

– Nhận hồ sơ, liên hệ Khoa/Viện đào tạo lấy ý kiến và thực hiện thủ tục xét chuyển điểm học phần;

– Xác minh bảng điểm ngoài UEH dùng để xét chuyển điểm;

– Xử lý dữ liệu, in và cấp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

– Trực hotline tư vấn tuyển sinh đại học Vừa làm vừa học;

– Xét, tư vấn công nhận tín chỉ và giảm trừ khối lượng học tập đối với thí sinh tốt nghiệp đại học/cao đẳng/trung cấp dự tuyển theo hệ Văn bằng 1 VLVH;

– Theo dõi các văn bản pháp luật của Chính phủ, Bộ, ban ngành;

– Rà soát quy định hiện hành tại UEH;

– Soạn thảo, lấy ý kiến và ban hành quy chế, quy định phù hợp;

– Liên thông ĐHCQ, Văn bằng 2 ĐHCQ, Văn bằng 1 VLVH, Văn bằng 2 VLVH, Liên thông VLVH:

 • Xây dựng kế hoạch tổ chức đăng ký học phần;
 • Tổ chức cho sinh viên, học viên, người học đăng ký học phần theo kế hoạch và ngoài kế hoạch;
 • Phối hợp Phòng TC-KT nhắc sinh viên đóng học phí các khóa, hệ;

– Tiếp nhận, kiểm dò, thẩm tra chứng chỉ (IC3, tiếng Anh…); văn bằng, chứng chỉ dùng để xét miễn học, công nhận đạt chuẩn Ngoại ngữ đầu ra, Tin học đầu ra; bảng điểm dùng để xét chuyển điểm;

– Xét tốt nghiệp;

– Tổ chức cập nhật, quản lý kết quả học tập của sinh viên, học viên, người học, bao gồm: kết quả học tập theo kế hoạch, điểm thi ghép, điểm cộng các cuộc thi, kết quả chuẩn đầu ra, kết quả chuyển điểm, miễn học…;

– Tổ chức, quản lý việc cấp giấy chứng nhận kết quả học tập, chứng nhận tốt nghiệp, hoàn thành khóa học, các xác nhận liên quan đến kết quả học tập;

– Xử lý các trường hợp sinh viên đăng ký thi ghép;

– Nhận hồ sơ, tư vấn, xác minh thông tin, soạn thảo quyết định, cập nhật hệ thống UIS quản lý dữ liệu xử lý học vụ, công tác bảo lưu tuyển sinh, nghỉ học tạm thời, nhập học lại sau thời gian nghỉ học; thôi học; chuyển trường, chuyển khóa; chuyển hệ; chuyển chương trình đào tạo; chuyển ngành;…

– Thực hiện công tác Cảnh báo học tập; buộc thôi học (đối với SV vượt quá số lần cảnh báo; vượt quá thời gian học tập) theo quy chế đào tạo trong mỗi học kỳ;

– Phối hợp với các trung tâm ngắn hạn của các trường thuộc UEH triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, xây dựng quy trình Tổ chức và Quản lý các khóa đào tạo ngắn hạn của UEH, thực hiện quy trình, thủ tục cấp chứng chỉ đào tạo ngắn hạn của UEH;

– Phối hợp DSA vận hành hệ thống chăm sóc và hỗ trợ người học CRM.

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

16

Đoàn Thị Thu Trang

ĐT: 028.7306.1976 ext. 5007

E-mail: thutrang@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

– Chuẩn bị hồ sơ, dữ liệu theo yêu cầu của hội đồng kiểm định;

– Tham gia các hoạt động kiểm định theo phân công;

– Tổ chức cập nhật, quản lý kết quả học tập của sinh viên, học viên, người học, bao gồm: kết quả học tập theo kế hoạch, điểm thi ghép, điểm cộng các cuộc thi, kết quả chuẩn đầu ra, kết quả chuyển điểm, miễn học…;

– Lưu trữ bảng điểm gốc kết quả học tập hồ sơ gốc và danh sách sinh viên, học viên, người học theo quy định;

– Tổ chức, quản lý việc cấp giấy chứng nhận kết quả học tập, chứng nhận tốt nghiệp, hoàn thành khóa học, các xác nhận liên quan đến kết quả học tập;

– Xử lý các trường hợp sinh viên vắng thi có phép;

– Quản lý dữ liệu, in ấn, cấp phát và quản lý văn bằng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của UEH;

– Trả lời xác minh văn bằng;

– Quản lý và cấp bản sao bằng tốt nghiệp;

– Cập nhật, quản lý dữ liệu tra cứu văn bằng trên Cổng thông tin website UEH;

– Quản lý email tuyển sinh đại học Vừa làm vừa học.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

– Trực hotline tư vấn tuyển sinh đại học Vừa làm vừa học;

– Xét, tư vấn công nhận tín chỉ và giảm trừ khối lượng học tập đối với thí sinh tốt nghiệp đại học/cao đẳng/trung cấp dự tuyển theo hệ Văn bằng 1 VLVH;

– Theo dõi các văn bản pháp luật của Chính phủ, Bộ, ban ngành;

– Rà soát quy định hiện hành tại UEH;

– Soạn thảo, lấy ý kiến và ban hành quy chế, quy định phù hợp;

– So sánh chương trình đào tạo, theo dõi và thông báo danh sách học phần tương đương;

– Tư vấn cho sinh viên, học viên, người học về chương trình đào tạo;

– Nhận hồ sơ, liên hệ Khoa/Viện đào tạo lấy ý kiến và thực hiện thủ tục xét chuyển điểm học phần;

– Xác minh bảng điểm ngoài UEH dùng để xét chuyển điểm;

– Phối hợp tổ chức thi kết thúc học phần, thi các chuẩn đầu ra, cung cấp danh sách thi;

– Xác nhận số lượng sinh viên, học viên, người học trong lớp học phần, tham gia khóa luận tốt nghiệp, học kỳ doanh nghiệp;

– Tiếp nhận, kiểm dò, thẩm tra chứng chỉ (IC3, tiếng Anh…); văn bằng, chứng chỉ dùng để xét miễn học, công nhận đạt chuẩn Ngoại ngữ đầu ra, Tin học đầu ra; bảng điểm dùng để xét chuyển điểm;

– Xét tốt nghiệp, Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp;

– Xác minh chứng chỉ VSTEP;

– Quản lý các khoản thu hộ, ngân sách;

– Phối hợp DSA vận hành hệ thống chăm sóc và hỗ trợ người học CRM.

Công tác khác:

– Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Ban Đào tạo.

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

17

ThS. Vũ Thiên Trinh

ĐT: 028.7306.1976 ext. 4010

E-mail: trinhvt@ueh.edu.vn

Phụ trách các công việc:

– Xử lý học vụ sinh viên theo quy chế đào tạo: Cảnh báo học tập, xử lý buộc thôi học sinh viên không đăng ký học phần 02 học kỳ liên tiếp, hết thời gian đào tạo…;

– Xử lý bảo lưu tuyển sinh, nghỉ học tạm thời, nhập học lại sau thời gian nghỉ học, thôi học, chuyển trường, chuyển cơ sở đào tạo, chuyển khóa, chuyển chương trình đào tạo, chuyển ngành, chuyển lớp sinh viên;

– In Giấy thông báo trúng tuyển các khóa (ĐHCQ);

– Tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển (ĐHCQ);

– Xếp lớp sinh viên đầu khóa học (ĐHCQ);

– Cấp mới tài khoản Portal sinh viên UEH cho thí sinh trúng tuyển đầu khóa học (ĐHCQ, VB2ĐHCQ, LTĐHCQ);

– Tuyển chọn, tập huấn, quản lý và đánh giá công việc Đội Cộng tác viên hỗ trợ công tác tuyển sinh chính quy;

– Quản lý fanpage Tuyển sinh chính quy.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

– Quản lý email tuyển sinh, email đơn vị;

– Trực điện thoại, email tuyển sinh, fanpage Tuyển sinh chính quy;

– Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, các ngày hội TVTS, trực tiếp tại Ban Đào tạo;

– Chuẩn bị các văn bản, thông báo, hướng dẫn, phần mềm xét tuyển, nội dung họp Hội đồng… tuyển sinh (ĐHCQ);

– Tư vấn sinh viên đăng ký học chương trình thứ 2.

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

18

ThS. Võ Thành Trung

ĐT: 028.7306.1976 ext. 4009

E-mail: trungvt@ueh.edu.vn

Phụ trách các công việc:

– Xây dựng quy chế, đề án, kế hoạch, thông báo tuyển sinh (ĐHCQ);

– Tổng hợp, thống kê các báo cáo, báo cáo kết quả tuyển sinh;

– Phối hợp xác định chỉ tiêu tuyển sinh;

– Tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển (ĐHCQ);

– Thẩm tra chứng chỉ ngoại ngữ đầu vào (ĐHCQ);

– Tiếp nhận và quản lý sinh viên nước ngoài; tuyển chọn sĩ quan dự bị;

– Phụ trách dữ liệu, in Giấy thông báo trúng tuyển các khóa, hệ;

– Cấp mới tài khoản email sinh viên UEH cho thí sinh trúng tuyển đầu khóa học (ĐHCQ, VB2ĐHCQ, LTĐHCQ);

– Xếp lớp sinh viên đầu khóa học (VB2ĐHCQ, LTĐHCQ);

– Quản lý hệ thống quản lý sinh viên UIS, website student.ueh.edu.vn

– Quản lý website, email tuyển sinh, email đơn vị.

 Hỗ trợ chính các công việc:

– Trực điện thoại, email, hotline tuyển sinh;

– Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, các ngày hội TVTS, trực tiếp tại Ban Đào tạo.

– Phối hợp xây dựng và báo cáo nội dung sinh hoạt định hướng đầu khóa (ĐHCQ, VB2ĐHCQ, LTĐHCQ).

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

19

ThS. Dương Ngọc Bảo Tuyền

ĐT: 028.7306.1976 ext. 5010

E-mail: tuyendnb@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

– Thực hiện quy trình và thủ tục liên kết đào tạo theo quy định;

– Làm việc với các đơn vị liên kết (địa phương, các trường) thực hiện công tác tuyển sinh;

– Phối hợp với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài UEH truyền thông, tìm nguồn tuyển sinh;

– Theo dõi các văn bản pháp luật của Chính phủ, Bộ, ban ngành;

– Rà soát quy định hiện hành tại UEH;

– Soạn thảo, lấy ý kiến và ban hành quy chế, quy định phù hợp;

– Cập nhật các quyết định ban hành chương trình đào tạo;

– Rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo;

– Xây dựng phương án ghép lớp học phần, chương trình đào tạo;

– Liên thông ĐHCQ, Văn bằng 2 ĐHCQ, Văn bằng 1 VLVH, Văn bằng 2 VLVH, Liên thông VLVH:

 • Xây dựng kế hoạch tổ chức đăng ký học phần
 • Tổ chức cho sinh viên, học viên, người học đăng ký học phần theo kế hoạch và ngoài kế hoạch
 • Phối hợp Phòng TC-KT nhắc sinh viên đóng học phí các khóa, hệ;

– Phối hợp tổ chức thi kết thúc học phần, thi các chuẩn đầu ra, cung cấp danh sách thi;

– Xác nhận số lượng sinh viên, học viên, người học trong lớp học phần, tham gia khóa luận tốt nghiệp, học kỳ doanh nghiệp;

– Xử lý dữ liệu, in và cấp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản;

– Quản lý Website đơn vị;

– Quản lý zalo tư vấn tuyển sinh đại học Vừa làm vừa học.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

– Trực hotline tư vấn tuyển sinh đại học Vừa làm vừa học;

– Xét, tư vấn công nhận tín chỉ và giảm trừ khối lượng học tập đối với thí sinh tốt nghiệp đại học/cao đẳng/trung cấp dự tuyển theo hệ Văn bằng 1 VLVH;

– Phối hợp DSA cập nhật kho tri thức, nền tảng Cố vấn học tập;

– Tổ chức cập nhật, quản lý kết quả học tập của sinh viên, học viên, người học, bao gồm: kết quả học tập theo kế hoạch, điểm thi ghép, điểm cộng các cuộc thi, kết quả chuẩn đầu ra, kết quả chuyển điểm, miễn học…;

– Tổ chức, quản lý việc cấp giấy chứng nhận kết quả học tập, chứng nhận tốt nghiệp, hoàn thành khóa học, các xác nhận liên quan đến kết quả học tập;

– Quản lý dữ liệu, in ấn, cấp phát và quản lý văn bằng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của UEH;

– Trả lời xác minh văn bằng;

– Quản lý và cấp bản sao bằng tốt nghiệp;

– Cập nhật, quản lý dữ liệu tra cứu văn bằng trên Cổng thông tin website UEH;

– Quản lý, tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP);

– Quản lý hệ thống UIS, website student.ueh.edu.vn;

– Phối hợp DSA vận hành hệ thống chăm sóc và hỗ trợ người học CRM.

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

20

ThS. Nguyễn Thị Kim Uyên

ĐT: 028.7306.1976 ext. 4005

E-mail: kimuyen@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

– Quản lý, cập nhật kết quả học tập vào hệ thống quản lý và lưu trữ bảng điểm gốc (ĐHCQ-CLC, ĐHCQ-ISB, VB2ĐHCQ);

– Xét tốt nghiệp, thông báo và chịu trách nhiệm phản hồi (ĐHCQ-ISB);

– Giải quyết các trường hợp chuyển điểm, miễn học học phần (bao gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng);

– Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp, hoàn thành khóa học, nợ học phần, xác nhận liên quan đến kết quả học tập theo nhu cầu sinh viên;

– Kiểm tra, xác nhận việc thanh toán hướng dẫn học phần Thực tập – Tốt nghiệp;

– Trực tổng đài điện thoại của đơn vị.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

– Trực điện thoại, hotline tuyển sinh;

– Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, các ngày hội TVTS, trực tiếp tại Ban Đào tạo;

– Chuẩn bị dữ liệu, in ấn và cấp phát Phụ lục văn bằng;

– Xét tốt nghiệp, thông báo và chịu trách nhiệm phản hồi (VB2ĐHCQ, LTĐHCQ).

– Xét tốt nghiệp, thông báo và chịu trách nhiệm phản hồi đối với chương trình cử nhân tài năng (ĐHCQ);

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.  

22

Hoàng Quang Vinh

ĐT: 028.7306.1976 ext. 5004

E-mail: hoangquangvinh@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

– So sánh chương trình đào tạo, theo dõi và thông báo danh sách học phần tương đương;

– Tư vấn cho sinh viên, học viên, người học về chương trình đào tạo;

– Nhận hồ sơ, liên hệ Khoa/Viện đào tạo lấy ý kiến và thực hiện thủ tục xét chuyển điểm học phần;

– Xác minh bảng điểm ngoài UEH dùng để xét chuyển điểm;

– Phối hợp quản lý sinh viên các lớp mở tại đơn vị liên kết;

– Quản lý hồ sơ sinh viên, người học, học viên;

– Cập nhật thông tin sinh viên thay đổi trong UIS;

– Quản lý sắp xếp, lưu trữ hồ sơ bản cứng và bản điện tử, cung cấp hồ sơ khi có yêu cầu;

– Hỗ trợ cấp lại mật khẩu tài khoản truy cập Portal cho sinh viên.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

– Trực hotline tư vấn tuyển sinh đại học Vừa làm vừa học;

– Xét, tư vấn công nhận tín chỉ và giảm trừ khối lượng học tập đối với thí sinh tốt nghiệp đại học/cao đẳng/trung cấp dự tuyển theo hệ Văn bằng 1 VLVH;

– Theo dõi các văn bản pháp luật của Chính phủ, Bộ, ban ngành;

– Rà soát quy định hiện hành tại UEH;

– Soạn thảo, lấy ý kiến và ban hành quy chế, quy định phù hợp;

– Liên thông ĐHCQ, Văn bằng 2 ĐHCQ, Văn bằng 1 VLVH, Văn bằng 2 VLVH, Liên thông VLVH:

 • Xây dựng kế hoạch tổ chức đăng ký học phần;
 • Tổ chức cho sinh viên, học viên, người học đăng ký học phần theo kế hoạch và ngoài kế hoạch
 • Phối hợp Phòng TC-KT nhắc sinh viên đóng học phí các khóa, hệ;

– Tiếp nhận, kiểm dò, thẩm tra chứng chỉ (IC3, tiếng Anh…); văn bằng, chứng chỉ dùng để xét miễn học, công nhận đạt chuẩn Ngoại ngữ đầu ra, Tin học đầu ra; bảng điểm dùng để xét chuyển điểm;

– Xét tốt nghiệp;

– Tổ chức cập nhật, quản lý kết quả học tập của sinh viên, học viên, người học, bao gồm: kết quả học tập theo kế hoạch, điểm thi ghép, điểm cộng các cuộc thi, kết quả chuẩn đầu ra, kết quả chuyển điểm, miễn học…;

– Tổ chức, quản lý việc cấp giấy chứng nhận kết quả học tập, chứng nhận tốt nghiệp, hoàn thành khóa học, các xác nhận liên quan đến kết quả học tập;

– Nhận hồ sơ, tư vấn, xác minh thông tin, soạn thảo quyết định, cập nhật hệ thống UIS quản lý dữ liệu xử lý học vụ, công tác bảo lưu tuyển sinh, nghỉ học tạm thời, nhập học lại sau thời gian nghỉ học; thôi học; chuyển trường, chuyển khóa; chuyển hệ; chuyển chương trình đào tạo; chuyển ngành;…;

– Thực hiện công tác Cảnh báo học tập; buộc thôi học (đối với SV vượt quá số lần cảnh báo; vượt quá thời gian học tập) theo quy chế đào tạo trong mỗi học kỳ;

– Phối hợp DSA vận hành hệ thống chăm sóc và hỗ trợ người học CRM.

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.

23

ThS. Nguyễn Đức Việt

ĐT: 028.7306.1976 ext. 5005

E-mail: viet@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

– Cung cấp thông tin tuyển sinh để đơn vị phụ trách thiết kế ấn phẩm;

– Kiểm dò thông tin trên ấn phẩm dự thảo;

– Phối hợp đưa thông tin trên Cổng tuyển sinh, Cổng nhập học, Landing page;

– Hoàn thiện, đổi mới việc liên kết đào tạo GDQP;

– Xây dựng kế hoạch, làm đầu mối liên hệ và phối hợp tổ chức học Giáo dục quốc phòng;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xác định nhu cầu của xã hội, xây dựng kế hoạch phát triển các chương trình đào tạo ngắn hạn;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài UEH thực hiện công tác truyền thông, tổ chức chiêu sinh các khóa đào tạo ngắn hạn:

 • Tìm kiếm và Tham gia dự đấu thầu các khóa Đào tạo ngắn hạn do các đơn vị khác chào thầu.
 • Đàm phán, dự thảo và thương thảo các hợp đồng đào tạo các khóa đào tạo Ngắn hạn do UEH thực hiện.
 • Chăm sóc các khách hàng thường xuyên đặt hàng các khóa đào tạo Ngắn hạn do UEH thực hiện.
 • Tổ chức và Quản lý các khóa đào tạo Ngắn hạn do UEH tổ chức.
 • Quản lý học viên các khóa đào tạo Ngắn hạn do UEH tổ chức;

– Phối hợp với các trung tâm ngắn hạn của các trường thuộc UEH triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, xây dựng quy trình Tổ chức và Quản lý các khóa đào tạo ngắn hạn của UEH, thực hiện quy trình, thủ tục cấp chứng chỉ đào tạo ngắn hạn của UEH;

– Quản lý fanpage tuyển sinh đại học Vừa làm vừa học.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

– Phối hợp DSA vận hành hệ thống chăm sóc và hỗ trợ người học CRM;

– Xét, tư vấn công nhận tín chỉ và giảm trừ khối lượng học tập đối với thí sinh tốt nghiệp đại học/cao đẳng/trung cấp dự tuyển theo hệ Văn bằng 1 VLVH;

– Theo dõi các văn bản pháp luật của Chính phủ, Bộ, ban ngành;

– Rà soát quy định hiện hành tại UEH;

– Soạn thảo, lấy ý kiến và ban hành quy chế, quy định phù hợp.

Thực hiện các công việc phát sinh khác được phân công theo thời điểm.