Ban Đào tạo

Hotline: 028.7306.1976 (CQ: 4022 | VLVH: 5001 | Ngắn hạn: 5005)

slide 1
slide 1
LTDH
slide 1
VSTEP_20240515
Image Slide 2
Image Slide 1
LTDH
VB2DH
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Tin tức bạn nên xem

Bậc/hệ đào tạo

Quy chế - Quy định

UEH

Văn bản của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh quy định chi tiết những nguyên tắc, đối tượng, điều kiện trong công tác tuyển sinh; Quy trình và quy định cụ thể về tổ chức tuyển sinh; Quy định việc tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học; Quy định quyền và nghĩa vụ của sinh viên học tại UEH

Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chung về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học, là căn cứ để Đại học Kinh tế Thành phố Hố Chí Minh ban hành các văn bản cụ thể trong tổ chức tuyển sinh và đào tạo.

Dịch vụ - Tiện ích