Ban Đào tạo
UEH

Hỗ trợ

028.7306.1976 (Ext. 4022)

Quyết định về việc Ban hành Quy chế tổ chức tuyển sinh trình độ đại học của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (Mã trường KSA, KSV)