Ban Đào tạo
UEH

Hỗ trợ

028.7306.1976 (Ext. 4022)

Quy định công nhận chuẩn trình độ ngoại ngữ đầu vào, đầu ra tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (Ban hành kèm Quyết định 2688/QĐ-ĐHKT-NN ngày 09/8/2023)