Ban Đào tạo
UEH

Hỗ trợ

028.7306.1976 (Ext. 4022)

Thông báo về việc xét đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản Đại học Vừa làm vừa học (Thông báo 2400/TB-ĐHKT-ĐTTX ngày 28/10/2020)