Ban Đào tạo
UEH

Hỗ trợ

028.7306.1976 (Ext. 4022)

Hướng dẫn xét chuyển điểm dành cho sinh viên Liên thông – ĐHCQ Khóa 29.3

1. Đối tượng được xét chuyển điểm

Chỉ dành cho đối tượng sinh viên đã học Liên thông ĐHCQ tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (còn nợ học phần, nhưng hết thời gian đào tạo) đã xét tuyển và nhập học lại vào Khóa 29.3 – Liên thông ĐHCQ.

Nếu có thắc mắc, sinh viên liên hệ qua email Thầy Hà: halt@ueh.edu.vn.

 

2. Hồ sơ xét chuyển điểm gồm có

– Phiếu chuyển điểm (Tải tại mục biểu mẫu);

– Bản điểm các học phần đã đạt tại UEH.

 

3. Cách thức nộp hồ sơ

– Nộp hồ sơ qua email: Sinh viên chụp ẢNH hoặc SCAN các file theo định dạng PNG, JPG hoặc PDF, sau đó gửi về địa chỉ email halt@ueh.edu.vn.

– Nộp hồ sơ trực tiếp: Liên hệ Thầy Hà tại Ban Đào tạo (A0.14) – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian nhận hồ sơ xét chuyển điểm: điểm từ ngày 10/7/2024 đến ngày 15/7/2024.

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Thầy Hà (Email: halt@ueh.edu.vn – Số điện thoại: (028) 7306 1976 – Ext.4014).