Ban Đào tạo
UEH

Hỗ trợ

028.7306.1976 (Ext. 4022)

Hướng dẫn xét chuyển điểm dành cho sinh viên Văn bằng 2 – ĐHCQ Khóa 27.3

1. Đối tượng được xét chuyển điểm

– Sinh viên trúng tuyển Khóa 27.3 đã học các học phần có nội dung và khối lượng tương đương hoặc lớn hơn các học phần trong chương trình đào tạo (CTĐT) khối ngành xa của Văn bằng 2 – ĐHCQ.

– Sinh viên trúng tuyển các khóa trước chuyển khóa sang Khóa 27.3.

 

2. Thời gian nộp hồ sơ

– Đối với học kỳ cuối năm 2024, sinh viên nộp hồ sơ xét chuyển điểm từ ngày 10/7/2024 đến ngày 15/7/2024.

– Đối với các học kỳ tiếp theo, sinh viên thực hiện đề nghị chuyển điểm khi có nhu cầu.

 

3. Tham khảo chương trình đào tạo

– Bước 1: Sinh viên truy cập trang https://student.ueh.edu.vn

– Bước 2: Chọn mục “Ngành – Chương trình đào tạo”

– Bước 3: Thiết lập thông tin khóa:

+ Hệ đào tạo – Loại hình đào tạo: Đại học – Văn bằng 2 chính quy

+ Khoa quản lý và ngành đào tạo: Tham khảo bảng bên dưới

+ Khóa học: Khóa 27.3

– Bước 4: Chọn “Tra cứu”

– Bước 5: So sánh 2 chương trình đào tạo (văn bằng 1 và 2) để xác định các học phần giống nhau.

STT Khoa quản lý Ngành đào tạo
1 Khoa Kế toán Kế toán doanh nghiệp
2 Kinh doanh quốc tế – Marketing Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng
3 Khoa Ngoại ngữ Tiếng Anh thương mại
4 Khoa Kinh tế Quản trị nhân lực
5 Bất động sản
6 Kinh tế đầu tư
7 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Kỹ thuật phần mềm
8 Thương mại điện tử
4. Điều kiện xét chuyển điểm

Học phần đề nghị xét chuyển điểm phải đảm bảo các yêu cầu sau:

– Cùng tên hoặc cùng nội dung giảng dạy với học phần giảng dạy tại UEH.

– Có số tín chỉ lớn hơn hoặc bằng với học phần giảng dạy tại UEH.

– Điểm phải đạt từ 5.0 trở lên.

*Lưu ý: Đối với các học phần đủ điều kiện chuyển điểm nhưng sinh viên đã đăng ký học và hoàn thành học phần (có điểm kết thúc học phần) sẽ không được xem xét chuyển điểm.

 

5. Hồ sơ xét chuyển điểm

– Phiếu chuyển điểm (Tải tại mục biểu mẫu);

– Bản sao phụ lục văn bằng (hoặc bảng điểm ĐHCQ);

– Đối với sinh viên chuyển điểm môn học từ trường Đại học khác ngoài UEH: nộp kèm bảng mô tả môn học có xác nhận của Trường Đại học sinh viên theo học trước đó. Trong trường hợp bảng mô tả môn học chưa đầy đủ, UEH có thể yêu cầu bổ sung thêm đề cương chi tiết của môn học.

*Lưu ý:

– Sinh viên cần điền đầy đủ thông tin trong Phiếu chuyển điểm bao gồm tên học phần, số tín chỉ, điểm, ký tên và ghi rõ họ tên.

– Đối với các môn học thuộc các khoa quản lý khác nhau, sinh viên làm các Phiếu chuyển điểm khác nhau.

 

6. Cách thức nộp hồ sơ

– Nộp hồ sơ qua email: Sinh viên chụp ẢNH hoặc SCAN các file theo định dạng PNG, JPG hoặc PDF, sau đó gửi về địa chỉ email halt@ueh.edu.vn.

– Nộp hồ sơ trực tiếp: Liên hệ Thầy Hà tại bàn số 6, Ban Đào tạo (A0.14) – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

 

7. Danh mục tham khảo các học phần CÓ THỂ xét chuyển điểm học kỳ đầu 2024

Sinh viên tham khảo danh mục các học phần CÓ THỂ chuyển điểm học kỳ đầu 2024 dưới đây:

Ngành/Chuyên ngành
trúng tuyển
Môn CÓ THỂ được xét

(theo chương trình Khóa 27.3- VB2 ĐHCQ)

– Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng 1. Kinh tế vi mô (3 tín chỉ)

2. Quản trị học (3 tín chỉ)

3. Marketing căn bản (3 tín chỉ)

– Kế toán doanh nghiệp 1. Luật kinh doanh (3 tín chỉ)

2. Nguyên lý kế toán (3 tín chỉ)

3. Tài chính doanh nghiệp (3 tín chỉ)

– Quản trị nhân lực

 

1. Kinh tế vi mô (3 tín chỉ)

2. Kinh tế vĩ mô (3 tín chỉ)

– Bất động sản

– Kinh tế đầu tư

1. Kinh tế vi mô (3 tín chỉ)

2. Quản trị học (3 tín chỉ)

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Thầy Hà (Email: halt@ueh.edu.vn – Số điện thoại: (028) 7306 1976 – Ext.4014).