Ban Đào tạo
UEH

Hỗ trợ

028.7306.1976 (Ext. 4022)

Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện xét chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin VB2ĐHCQ và LTĐHCQ, Đợt tháng 6 năm 2024 (Dự kiến)

1. Ban Đào tạo thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện xét chuẩn đầu ra công nghệ thông tin/ IC3/ MOS/ ICDL xem tại link: Xem danh sách

 

2. Thời gian giải đáp, thắc mắc về danh sách dự kiến (nếu có): từ 16g00 ngày 19/6/2024 đến 16g00 ngày 21/6/2024, sinh viên vui lòng liên hệ Cô Lan, email: ntlan@ueh.edu.vn hoặc điện thoại số 028.7306.1976 Ext. 4006

 

3. Thời gian thông báo kết quả xét duyệt chính thức: 16g00 ngày 26/6/2024 tại website: https://daotao.ueh.edu.vn/ mục “Thông báo”.