Ban Đào tạo
UEH

Hỗ trợ

028.7306.1976 (Ext. 4022)

Thông báo về việc tổ chức ôn, thi và cấp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản Đợt thi tháng 8 năm 2024

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) thông báo các nội dung liên quan đến việc tổ chức ôn, thi và cấp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (dùng để công nhận đạt chuẩn đầu ra kiến thức về công nghệ thông tin trình độ đại học tại UEH) như sau:

1. Đối tượng đăng ký:

– Liên thông đại học Chính quy: Sinh viên còn trong thời gian đào tạo

– Văn bằng 2 đại học Chính quy: Sinh viên còn trong thời gian đào tạo

– Đại học Vừa làm vừa học: Sinh viên còn trong thời gian đào tạo

2. Hình thức đăng ký và nộp phí:

– Thời gian đăng ký và nộp phí: Từ ngày 10/7/2024 đến ngày 20/7/2024.

– Hình thức đăng ký: Online trên website https://student.ueh.edu.vn vào mục “Đăng ký học phần”, chọn tab “Ngoài kế hoạch”:

+ Sinh viên đăng ký thi: chọn Mã lớp học phần 24C1THÐR01

+ Sinh viên đăng ký ôn lớp buổi tối 2-4-6: chọn Mã lớp học phần 24C1THÐRO02

+ Sinh viên đăng ký ôn lớp buổi tối 3-5-7: chọn Mã lớp học phần 24C1THÐRO01

– Địa điểm đóng phí: Ngân hàng Phương Đông – OCB hoặc thanh toán qua cổng điện tử: https://payment.ueh.edu.vn/ hoặc link trực tiếp từ tài khoản cá nhân bằng cách chọn “Tài chính sinh viên”/[Thanh toán trực tuyến]. Nội dung đóng phí: Mã sinh viên – Họ và tên sinh viên.

– Học phí ôn tập: 1.100.000 đồng/sinh viên.

– Phí dự thi và cấp chứng chỉ: 550.000 đồng/sinh viên.

3. Tổ chức ôn tập:

– Thời gian học ôn: Từ ngày 22/7/2024 đến ngày 03/8/2024.

– Số tiết ôn tập: 30 tiết (6 buổi).

– Lịch học: Buổi tối 2-4-6 hoặc tối 3-5-7 (từ 18g00 đến 21g00).

– Hình thức học: Học trực tuyến (online).

– Công bố lịch học chi tiết trong tài khoản sinh viên: Dự kiến ngày 18/7/2024 tại https://student.ueh.edu.vn

Lưu ý: Sinh viên không bắt buộc phải đăng ký ôn tập.

4. Tổ chức thi:

– Lịch thi: 18/8/2024

– Hình thức thi: Sinh viên thi trực tiếp.

– Địa điểm thi: 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

– Nội dung thi: Gồm 2 bài thi:

   + Thi lý thuyết: 30 phút

   + Thi thực hành: 90 phút

– Kiến thức thi: Các kiến thức hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản: sử dụng máy tính, xử lý văn bản, sử dụng bảng tính, sử dụng trình chiếu, sử dụng Internet cơ bản (Phụ lục đính kèm)

UEH sẽ có thông báo chi tiết về Lịch thi, số báo danh và phòng thi. Sinh viên xem thông báo dự kiến vào ngày 09/8/2024 tại https://student.ueh.edu.vn

UEH không xét hoàn trả phí đăng ký dự thi hoặc giải quyết vắng thi có phép.

5. Cấp chứng chỉ:

– Sinh viên thi có kết quả đạt theo quy định sẽ được cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

– Thời gian và địa điểm cấp chứng chỉ sẽ có thông báo cụ thể vào tài khoản học tập của sinh viên sau ngày 18/9/2024.

6. Thông tin liên hệ:

– Sinh viên đại học Vừa làm vừa học liên hệ:

   Chuyên viên: Đặng Anh Minh

   Điện thoại: 0908.196.198

   Email: danganhminh@ueh.edu.vn

  Phòng: A.014, bàn số 15 – Cơ sở A số 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM

– Sinh viên Liên thông đại học Chính quy; Văn bằng 2 đại học Chính quy liên hệ:

   Chuyên viên: Phạm Trung Tấn

    Điện thoại: 0932.0937.88

    Email: tan@ueh.edu.vn

    Phòng: A.014, bàn số 23 – Cơ sở A số 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM

Trên đây là các nội dung về việc tổ chức ôn, thi và cấp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản – Đợt thi tháng 8 năm 2024. UEH thông báo đến sinh viên các khóa liên quan để biết và thực hiện.

Đợt ôn và thi tiếp theo sẽ thông báo từ ngày 16/9/2024 (dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm 2024). Sinh viên theo dõi thông báo tại website đơn vị quản lý đào tạo liên quan hoặc tài khoản học tập sinh viên.

Xem thông báo chi tiết tại đây