Ban Đào tạo

Hotline: 028.7306.1976 (CQ: 4022 | VLVH: 5001 | Ngắn hạn: 5005)

TRAO ĐỔI SINH VIÊN

Trao đổi sinh viên – Chất lượng tương đồng – Môi trường học tập đa dạng

Chương trình trao đổi sinh viên là chương trình tạo cơ hội cho người học có những trải nghiệm học tập, rèn luyện, tìm hiểu văn hóa đời sống và giao lưu sinh viên giữa các cơ sở giáo dục đại học khác nhau trên cả nước nhưng vẫn đảm bảo được lộ trình học tập của chương trình đang theo học.

Hiện nay, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) đang thực hiện kết nối với các cơ sở giáo dục đại học lĩnh vực kinh tế cũng như một số lĩnh vực khác trên cả nước để đem lại nhiều sự lựa chọn cho người học khi tham gia chương trình.

*Lợi ích khi tham gia chương trình

– Sinh viên được tham gia sinh hoạt, học tập, rèn luyện theo kế hoạch giảng dạy, học tập, đánh giá của trường tiếp nhận.

– Luôn được hỗ trợ bởi trường chủ quản và trường tiếp nhận.

– Được trường chủ quản ghi nhận kết quả hoạt động, đánh giá rèn luyện sinh hoạt Đảng, Đoàn, Hội tại trường tiếp nhận.

– Các quyền lợi khách theo quy định của trường tiếp nhận.

*Điều kiện tham gia chương trình

– Sinh viên đang trong thời gian đào tạo kế hoạch của khóa học;

– Sinh viên không đang là sinh viên thuộc trình độ năm thứ nhất;

– Sinh viên không đang trong thời gian nghỉ học tạm thời hoặc bảo lưu;

– Sinh viên có điểm trung bình học tập tích lũy đạt loại KHÁ trở lên;

– Học phần đăng ký học tập trao đổi là học phần thuộc danh mục công nhận học phần tương đương giữa trường chủ quản và trường tiếp nhận.