Đang xử lí...

Thông báo về việc cấp học bổng UEH - Học kỳ đầu năm 2020 cho sinh viên Đại học chính quy

Xem thông báo gốc tại website Phòng Tài chính - Kế toán: Xem

 

 

Danh sách sinh viên nhận học bổng UEH - HKĐ2020

 

Biểu mẫu bổ sung và điều chỉnh thông tin