Đang xử lí...

Thông báo điều chỉnh thời gian Công bố danh sách lớp, thông tin thời khóa biểu Khóa 26.2 - VB2ĐHCQ, Khóa 28.2 - LTĐHCQ, tuyển sinh đợt tháng 6 năm 2023

Thời gian cập nhật thông tin thời khóa biểu tại portal https://student.ueh.edu.vn/:  16g00, ngày 13/07/2023.

 

Hướng dẫn tra cứu lịch học tại portal https://student.ueh.edu.vn/

 

Cách 1:

+ Truy cập portal https://student.ueh.edu.vn/

+ Chọn "Đăng nhập"

+ Nhập Mã sinh viênMật khẩu (đã cung cấp trên biên nhận qua email)

 

Cách 2:

+ Truy cập portal https://student.ueh.edu.vn/

+ Chọn "Đăng nhập"

+ Chọn “Nhấn vào đây để đăng nhập bằng Google với Email ST UEH

+ Nhập email với tên miền @st.ueh.edu.vnMật khẩu (đã cung cấp trên biên nhận qua email)

 

Tra cứu lịch học

+ Sinh viên xem mục “Tra cứu thông tin

+ Chọn “Lịch học

+ Chọn Năm học = 2023Học kỳ = Học kỳ cuối.

+ Chọn tab "TKB Thứ - Tiết" để xem Lịch học tổng quát tất cả các môn học (bao gồm địa chỉ cơ sở học và phòng học).

+ Chọn tab "TKB Tuần" để xem Lịch học, hình thức học mỗi buổi học (Tập trung/Online/LMS/...) theo tuần. 

+ Ngày bắt đầu học dự kiến: 17/07/2023

 

Tra cứu học phí

+ Sinh viên xem mục “Tra cứu thông tin

+ Chọn “Tài chính sinh viên

+ Tài khoản chưa ghi nhận thông tin học phí. Sinh viên vui lòng gửi thông tin hóa đơn, sao kê, hoặc biên lai nộp học phí đến phòng Kế toán, Mr. Khải - tqkhai@ueh.edu.vn

 

Lưu ý:

+ Sinh viên học đúng giảng đường ghi nhận trong tài khoản để đảm bảo có tên trong danh sách lớp, đánh giá điểm quá trình, các dịch vụ trực tuyến LMS, MS Team hoặc thi online.

+ Sinh viên thường xuyên cập nhật thông tin, gồm:

            tại website phòng Đào tạo daotao.ueh.edu.vn

            hoặc email sinh viên @st.ueh.edu.vn

            hoặc điện thoại đã đăng ký khi nộp hồ sơ xét tuyển.

Dự kiến đăng ký học phần cho học kỳ đầu 2024, phòng Đào tạo sẽ thông báo trên website vào tháng 10/2023.