Đang xử lí...

Thông báo lịch xét tốt nghiệp hệ ĐHCQ, VB2CQ, LTĐHCQ (tháng 05/2022)

Căn cứ kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp HKĐ/2022 của hệ ĐHCQ, VB2CQ, LTĐHCQ, Trường thông báo về việc xét tốt nghiệp năm 2022  cho hệ Chính quy như sau:

 

1.Nội dung và các mốc thời gian:

1.1 Đối tượng xét tốt nghiệp:

 • ĐHCQ: Khóa 39, 40, 41, 42, 43 và Khóa 44 (trừ ngành Kế toán - K44), đợt xét cuối cùng của K39;
 • VB2CQ: K19, 19B, 20, 20B, 21.1, 21.2, 22.1, 22.2 (Ngoại thương, Tài chính); đợt xét cuối cùng của K19, K19B;
 • LTĐHCQ: K23.1, 23.2, 24.1, 24.2, 25.1; đợt xét cuối cùng của K23.1.

 1.2 Các mốc thời gian:

- Sinh viên không thực hiện bước đăng ký xét tốt nghiệp. Nhà trường xét tốt nghiệp tất cả sinh viên các khóa ở mục 1.1 và công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp lúc 16g00 ngày 06/5/2022 tại website: daotao.ueh.edu.vn mục “Thực tập - Tốt nghiệp”.

 • Đối với những trường hợp sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng

không có nhu cầu xét tốt nghiệp đợt này, sinh viên gửi email hủy kết quả xét tốt nghiệp trước 16g00 ngày 13/5/2022.

 • Sau khi Hội đồng thông qua danh sách tốt nghiệp (18/5/2022), sinh viên không được phép hủy kết quả tốt nghiệp.

 

 

2. Nộp tiền tốt nghiệp: sinh viên nộp 300.000 đồng (bao gồm các khoản: Bằng tốt nghiệp, phụ lục văn bằng, bìa bằng, thủ tục hoàn trả hồ sơ, lễ tốt nghiệp…);

2.1 Cách 1:   Sinh viên nộp phí thông qua cổng thanh toán trực tuyến: https://payment.ueh.edu.vn/ , chọn “ Thu tiền tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2022”.

2.2 Cách 2:   Sinh viên nộp phí bằng hình thức chuyển khoản theo thông tin như sau:

 •   Tên tài khoản:     Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 •  Số tài khoản:       0036100000119009
 •  Tên ngân hàng:   Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Gia Định
 •  Nội dung:             <Họ tên>, <MSSV>, <nộp lệ phí tốt nghiệp>

TT

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

1

Thông báo danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp (sinh viên tích lũy đủ tất cả các học phần, chuẩn đầu ra và chứng chỉ theo yêu cầu của Chương trình đào tạo mới đủ điều kiện tốt nghiệp)

16g00 ngày 06/5/2022

Tại web: daotao.ueh.edu.vn mục “Thực tập - Tốt nghiệp”

2

Nhận email hủy kết quả xét tốt nghiệp đối với trường hợp sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng không có nhu cầu xét tốt nghiệp

Từ 07/5 đến 16g00 ngày 13/5/2022

Gửi email hủy kết quả xét tốt nghiệp kèm thông tin sinh viên đến:

 1. ĐHCQ: ductaiqldt@ueh.edu.vn
 2. VB2CQ/LTĐHCQ: ntlan@ueh.edu.vn

3

Sinh viên nộp tiền tốt nghiệp (dành cho sinh viên xét tốt nghiệp)

Từ 07/5 26/5/2022

 

4

Thời gian khiếu nại và thắc mắc

Từ 07/5 đến 16g00 ngày 13/5/2022

Gửi email kèm thông tin sinh viên đến:

 1. ĐHCQ: ductaiqldt@ueh.edu.vn
 2. VB2CQ/LTĐHCQ: ntlan@ueh.edu.vn

 

5

Trình Hội đồng thông qua danh sách tốt nghiệp

18/5/2022

 

6

Thông báo danh sách tốt nghiệp chính thức

16g00 ngày 25/5/2022

Tại web: daotao.ueh.edu.vn mục “Thực tập - Tốt nghiệp”

 

3.  Lưu ý:

            Nếu có thắc mắc về kết quả học tập, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo (gửi thông tin đến email của người phụ trách) để kiểm tra lại. Trường hợp có môn học được chuyển điểm nhưng bảng điểm chưa cập nhật, sinh viên đính kèm hình chụp giấy đề nghị chuyển điểm đã được duyệt.

 

- ĐHCQ: Thầy Tài: ductaiqldt@ueh.edu.vn.

- VB2CQ/LTĐHCQ: Cô Lan: ntlan@ueh.edu.vn.