Đang xử lí...

Thông báo kết quả xét chuẩn đầu ra tiếng Anh/ IC3 Khoá 46, 47, 48 ĐHCQ - Đợt tháng 9 năm 2023(Chính thức)

Phòng Đào tạo thông báo kết quả xét chuẩn đầu ra tiếng Anh/ IC3 Khóa 46, 47, 48 - Đại học chính quy, đợt tháng 9 năm 2023 như sau:
 
1. Danh sách xét chuẩn đầu ra tiếng Anh chính thức: 
• Khóa 46_chính thức: Xem danh sách
• Khóa 47, 48_chính thức: Xem danh sách
 
2. Danh sách xét chuẩn đầu ra IC3 chính thức:
•Khóa 46_chính thức: Xem danh sách
•Khóa 47_chính thức: Xem danh sách
•Khóa 48_chính thức: Xem danh sách
 
- K47, 48: Đợt xét chuẩn đầu ra tiếng Anh/ IC3 tiếp theo sẽ có thông báo cụ thể vào ngày 06/3/2024 trên website Phòng Đào tạo: http://daotao.ueh.edu.vn
-  K46 ĐHCQ: Thời gian nộp chứng chỉ ngoại ngữ/IC3/GDQP-AN xét chuẩn đầu ra đợt tiếp theo từ ngày 18/10 -28/10/2023;
-  Sinh viên được công nhận “Đạt chuẩn đầu ra” có giá trị trong suốt khóa học;
- Trong quá trình thẩm tra chứng chỉ, các trường hợp sinh viên sử dụng chứng chỉ không đúng sự thật sẽ bị xóa tên khỏi danh sách công nhận ‘Đạt chuẩn đầu ra” và sinh viên sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của UEH.
- Sinh viên nếu có vấn đề cần trao đổi, vui lòng liên hệ Cô Lan, email - ntlan@ueh.edu.vn - Điện thoại: 0283 .8230082 ext: 141