Ban Đào tạo
UEH

Hỗ trợ

028.7306.1976 (Ext. 4022)

Quyết định về việc Ban hành Quy chế tổ chức tuyển sinh trình độ đại học của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Mã trường KSA, KSV)