Ban Đào tạo
UEH

Hỗ trợ

028.7306.1976 (Ext. 4022)

Thông báo về việc đăng ký học phần và đóng học phí đợt 3 năm 2024 đại học Vừa làm vừa học

Căn cứ Kế hoạch số 719/KH-ĐTTX ngày 07 tháng 11 năm 2023 về Kế hoạch công tác năm 2024 các khóa đào tạo tại cơ sở chính của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH);

Căn cứ Thông báo số 1061/TB-ĐHKT-TCKHĐT ngày 10 tháng 5 năm 2024 về việc đóng học phí học kỳ cuối 2024 đối với hệ Đại học Vừa làm vừa học.

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên đại học Vừa làm vừa học về việc đăng ký học phần và đóng học phí đợt 3 năm 2024, cụ thể như sau:

1. Đối tượng đăng ký

– Sinh viên đại học Vừa làm vừa học đào tạo theo phương thức hệ thống tín chỉ (tuyển sinh từ năm 2016), vẫn còn trong thời gian đào tạo theo quy định.

Lưu ý: sinh viên các khóa đến tháng 3/2025 hết thời gian đào tạo không thực hiện đăng ký học phần, cụ thể gồm: K2017 VB1 đợt 2, K2020 VB2 đợt 2, K2021 LTCĐ đợt 2, K2019 LTTC đợt 2 trở về trước.

2. Nguyên tắc đăng ký

– Sinh viên được đăng ký và theo học bất cứ học phần nào trong chương trình đào tạo đã trúng tuyển của ngành/chuyên ngành có mở trong đợt thông báo (kể cả đăng ký học lại, học vượt) và lớp học phần tương ứng trong thời gian đăng ký còn đủ khả năng tiếp nhận sinh viên;

– Lớp học phần sinh viên đăng ký (học lại, học vượt) phải đảm bảo không trùng lịch học theo thời khóa biểu chính thức dành cho khóa chính của mình, có mã học phần khớp với mã học phần trong chương trình đào tạo và phải đảm bảo điều kiện học phần học trước của chương trình đào tạo;

– Sinh viên đăng nhập vào tài khoản học tập cá nhân tại trang htpt://student.ueh.edu.vn để kiểm tra các học phần đã được Ban Đào tạo thực hiện đăng ký tại mục “Xem kết quả đăng ký học phần” và mức học phí tại mục “Tài chính sinh viên” để chủ động sắp xếp thời khóa biểu học tập cho mình và theo dõi lịch học tại mục “Lịch học”, sinh viên chọn đúng năm học và học kỳ cần xem. Trường hợp các học phần đã được đăng ký trong đợt mà sinh viên đã được xét miễn học và miễn thi, sinh viên phải tự thực hiện xóa học phần trong tài khoản học tập cá nhân;

– Sinh viên thực hiện đóng học phí trong thời gian quy định. Sau thời gian quy định, UEH sẽ hủy học phần chưa đóng học phí của sinh viên trong hệ thống;

Trường hợp sinh viên không đăng ký được vì lớp học phần đã hết khả năng tiếp nhận, sinh viên phải đợi đăng ký vào các học kỳ sau.

3. Thời gian, hình thức đăng ký và đóng học phí

– Thời gian đăng ký và đóng học phí: từ 07g30 ngày 17/6/2024 đến 16g30 ngày 25/6/2024.

* Các trường hợp đăng ký các học phần thuộc lớp không cùng chuyên ngành, sinh viên liên hệ Ban Đào tạo để được hướng dẫn giải quyết.

– Hình thức đăng ký: sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân tại trang http://student.ueh.edu.vn, mục “Đăng ký học phần” để kiểm tra và đăng ký học phần phù hợp theo kế hoạch.

– Đơn giá: 700.000đ/tín chỉ.

* Cách thức đóng học phí:

– Thanh toán qua mạng tại https://payment.ueh.edu.vn, chọn Thu học phí tín chỉ hệ Vừa làm vừa học.

– Chuyển khoản vào tài khoản:

   + Tên tài khoản: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

   + Số tài khoản: 0036 1000 0011 9009

   + Tại: Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Gia Định – PGD Phạm Ngọc Thạch

   + Nội dung: [Mã SV – Họ và tên sinh viên].

– Đối với hình thức đóng học phí qua chuyển khoản: sinh viên hoàn tất trước 16g30 ngày 21/6/2024.

4. Một số lưu ý

Sinh viên phải hoàn tất học phí của các học phần đã đăng ký trước đó khi tiến hành đóng học phí và hoàn thành đăng ký các học phần như nội dung Thông báo này. UEH không giải quyết các trường hợp còn nợ học phí.

Đợt đăng ký học phần và đóng học phí tiếp theo (đợt 4 năm 2024) dự kiến sẽ tổ chức bắt đầu từ ngày 09/9/2024.

Nếu có thắc mắc về kết quả đăng ký học phần, sinh viên liên hệ trực tiếp Ban Đào tạo theo các thông tin sau:

 

Khóa Phụ trách Email
K2016 Cô Dương Ngọc Bảo Tuyền tuyendnb@ueh.edu.vn
K2019
K2021

K2023

K2017 Thầy Phạm Lâm Phúc phucphamlam@ueh.edu.vn
K2020

K2022

K2024

K2018 Thầy Nguyễn Hoàng Sơn nhson@ueh.edu.vn

UEH thông báo để sinh viên các khóa đại học Vừa làm vừa học biết và thực hiện.

Xem thông báo chi tiết tại đây