Ban Đào tạo
UEH

Hỗ trợ

028.7306.1976 (Ext. 4022)

Thông báo về việc đăng ký học chương trình thứ 2 đối với Khóa 49 – Đại học chính quy

 

I. ĐỐI TƯỢNG

Sinh viên Khóa 49 – Đại học chính quy (ĐHCQ) có nhu cầu đăng ký học cùng lúc hai chương trình đào tạo (CTĐT).

 

II. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO
1. Song ngành

Hình thức đào tạo song ngành là hình thức sinh viên đăng ký học thêm chương trình đào tạo thứ hai (ngành thứ hai) thuộc ngành khác với ngành đang theo học (ngành thứ nhất). Khi hoàn thành hai CTĐT, sinh viên được cấp hai văn bằng tốt nghiệp và hai phụ lục văn bằng.

 

2. Song ngành tích hợp

Hình thức đào tạo song ngành tích hợp là trường hợp đặc biệt của đào tạo song ngành. UEH quy định cụ thể các cặp ngành, quy ước ngành thứ nhất và ngành thứ hai.

Các cặp song ngành tích hợp áp dụng đối với Khóa 49 – Đại học chính quy:

TT Ngành thứ nhất Ngành thứ hai
1 Kinh doanh nông nghiệp Kinh doanh quốc tế
2 Kinh doanh nông nghiệp Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
3 Bảo hiểm Tài chính
4 Quản lý công Luật và Quản trị địa phương
5 Kinh tế chính trị Luật và Quản trị địa phương
6 Kế toán Thuế
7 Tiếng Anh thương mại Quản trị du lịch và lữ hành
3. Song chuyên ngành

Hình thức đào tạo song chuyên ngành là hình thức sinh viên đăng ký học thêm một chuyên ngành thứ hai khác với chuyên ngành thứ nhất đang theo học thuộc cùng một ngành đào tạo. Khi hoàn thành hai CTĐT, sinh viên được cấp một văn bằng tốt nghiệp và hai phụ lục văn bằng.

 

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
1. Thời gian đăng ký

Sinh viên có thể đăng ký học chương trình thứ 2 khi có nhu cầu. Thời điểm đăng ký trễ nhất là hết học kỳ thứ năm (tương đương học kỳ 1 năm học thứ ba) của khóa học.

 

2. Điều kiện đăng ký

Tại thời điểm đăng ký, sinh viên phải thỏa các điều kiện sau:

– Không thuộc diện vi phạm kỷ luật.

– Điều kiện học lực: Thỏa 01 trong 02 điều kiện sau:

+ Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại “KHÁ” trở lên.

+ Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại “TRUNG BÌNH” và đáp ứng điều kiện trúng tuyển của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh (năm 2023).

*Sinh viên tham khảo điểm trúng tuyển các phương thức tại https://go.ueh.edu.vn/diemchuanK49 

 

IV. THAM KHẢO CTĐT CÁC NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

Trước khi thực hiện đăng ký học chương trình thứ 2, sinh viên có thể tham khảo CTĐT các ngành/chuyên ngành trên trang Portal sinh viên theo các bước như sau:

– Bước 1: Truy cập vào website https://student.ueh.edu.vn/Public/TraCuuNganh

– Bước 2: Chọn Hệ đào tạo – Loại hình đào tạo là “Đại học – Chính quy”.

– Bước 3: Chọn Khoa quản lý, Ngành đào tạo, Khóa học, Chương trình đào tạo để tra cứu. (Chọn Khóa học là “Khóa 49 CTT”)

*Danh mục Khoa/Viện đào tạo quản lý các ngành trên Portal sinh viên xem tại Phụ lục.

 

V. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ

– Bước 1: Tải mẫu Giấy đề nghị học chương trình thứ 2 tại website Ban Đào tạo (https://daotao.ueh.edu.vn/bieu-mau), điền đầy đủ thông tin và ký tên xác nhận.

– Bước 2: Sinh viên kê khai thông tin và cập nhật bản scan (hoặc hình chụp) Giấy đề nghị học chương trình thứ 2 tại website https://go.ueh.edu.vn/CTDT2-K49

– Bước 3: Sinh viên kiểm tra kết quả đăng ký trong tài khoản Portal sinh viên (mục “Chương trình đào tạo”)  trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ ngày sinh viên nộp giấy đề nghị.

– Bước 4: Sinh viên đăng ký học phần sau khi được xét học chương trình thứ 2 theo thông báo đăng ký học phần Học kỳ cuối năm 2024 (và các học kỳ tiếp theo).

 

VI. CƠ CHẾ HỖ TRỢ

Khi đăng ký học thêm chương trình thứ 2, UEH có cơ chế hỗ trợ cho các sinh viên như sau:

– Ưu đãi học phí đối với các học phần thuộc chương trình thứ 2 tùy theo hình thức đào tạo. Tham khảo thông tin tại website https://tckt.ueh.edu.vn;

– Được ưu tiên giới thiệu việc làm bán thời gian;

– Được ưu tiên giới thiệu đơn vị thực tập;

– Được huấn luyện miễn phí các kỹ năng ngoài CTĐT chính khóa;

– Được ưu tiên xét học bổng từ các nguồn tài trợ;

– Các hỗ trợ khác tùy tình hình thực tế trong quá trình tham gia học CTĐT thứ hai.

 

VII. MỘT SỐ LƯU Ý

– Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ 2, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.

– Thời điểm xét tốt nghiệp chương trình thứ 2 cách thời điểm đăng ký học chương trình thứ 2 ít nhất là 02 năm.

– Sinh viên được xét học chương trình thứ 2 theo chương trình Chuẩn của ngành/chuyên ngành đăng ký.

– Sinh viên theo dõi thời khóa biểu các học kỳ tại website https://khdtkt.ueh.edu.vn

– Sinh viên được chuyển điểm các học phần tương đương giữa hai CTĐT. (Tham khảo thông tin tại website http://go.ueh.edu.vn/chuyendiem)

– Trong quá trình học cùng lúc hai chương trình, sinh viên phải tạm dừng học chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo nếu thuộc 01 trong 02 trường hợp sau:

+ Điểm trung bình tích lũy của chương trình thứ nhất đạt dưới điểm trung bình;

+ Thuộc diện cảnh báo kết quả học tập.

Sinh viên được tiếp tục theo học chương trình thứ 2 nếu thỏa điều kiện đăng ký học chương trình thứ 2.

– Sinh viên xem chi tiết quy định học cùng lúc hai chương trình tại địa chỉ https://go.ueh.edu.vn/Quydinh_CTDT2

 

Ghi chú:

– Khi cần trao đổi thêm thông tin về đăng ký học chương trình thứ 2, sinh viên có thể liên hệ: Thầy Lê Tuấn Hà: Điện thoại (028) 7306 1976 – số nội bộ 4014, Email halt@ueh.edu.vn hoặc đến trực tiếp Ban Đào tạo (A0.13 – A0.14), trong giờ làm việc.

 – Sinh viên Khóa 48 – Đại học chính quy có nhu cầu học chương trình thứ 2 có thể tham khảo thông báo tại địa chỉ https://go.ueh.edu.vn/ctdt2-k48

 

Phụ lục

DANH MỤC KHOA/VIỆN ĐÀO TẠO
PHỤ TRÁCH CÁC NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

(Ban hành kèm theo Thông báo số:1329/TB-ĐHKT-ĐT ngày 11 tháng 6 năm 2024) 

 

STT Khoa/Viện phụ trách Ngành/Chuyên ngành
1 Khoa Lý luận chính trị Kinh tế chính trị
2 Khoa Ngoại ngữ Tiếng Anh thương mại
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT KẾ – CTD
3 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh An toàn thông tin
4 Công nghệ phần mềm
5 Công nghệ thông tin
6 Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
7 Hệ thống thông tin kinh doanh
8 Khoa học dữ liệu
9 Khoa học máy tính
10 Kỹ thuật phần mềm
11 Thương mại Điện tử
12 Khoa Thiết kế Truyền thông Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện
13 Khoa Toán – Thống kê Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm
14 Thống kê Kinh doanh
15 Toán Tài chính
16 Viện Công nghệ thông minh và tương tác Công nghệ Logistics
17 Robot và Trí tuệ nhân tạo
18 Viện Đô thị thông minh và quản lý Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh
19 Viện Đổi mới sáng tạo Công nghệ tài chính
20 Công nghệ và Đổi mới sáng tạo
TRƯỜNG KINH DOANH – COB
21 Khoa Du lịch Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
22 Quản trị khách sạn
23 Quản trị Sự kiện và Dịch vụ giải trí
24 Khoa Kế toán Kế toán Công
25 Kế toán doanh nghiệp
26 Kiểm Toán
27 Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing Công nghệ Marketing
28 Kinh doanh Quốc tế
29 Kinh doanh thương mại
30 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
31 Marketing
32 Khoa Ngân hàng Ngân hàng
33 Thị trường chứng khoán
34 Khoa Quản trị Kinh doanh số
35 Quản trị
36 Quản trị bệnh viện
37 Quản trị công nghệ và đổi mới sáng tạo
38 Quản trị khởi nghiệp
39 Khoa Tài chính Bảo hiểm
40 Đầu tư tài chính
41 Tài chính
42 Tài chính Quốc tế
TRƯỜNG KINH TẾ, LUẬT VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC – CELG
43 Khoa Kinh tế Bất Động Sản
44 Kinh doanh nông nghiệp
45 Kinh tế
46 Kinh tế Đầu tư
47 Quản trị nhân lực
48 Thẩm định giá và quản trị tài sản
49 Khoa Luật Luật kinh doanh quốc tế
50 Luật kinh tế
51 Khoa Quản lý nhà nước Quản lý công
52 Khoa Tài chính công Tài chính công
53 Thuế