Đang xử lí...

A. Hướng dẫn đăng ký học phần

Mô tả ngắn gọn: Mỗi giữa học kỳ, Phòng Đào tạo sẽ thông báo trên website: daotao.ueh.edu.vn kế hoạch mở hệ thống Portal sinh viên cho sinh viên đăng ký học phần cho học kỳ tiếp theo. Phòng Đào tạo sẽ đưa vào tài khoản mỗi sinh viên các lớp học phần theo thời khóa biểu dự kiến. Sinh viên đăng ký môn tự chọn, Tiếng Anh, GDTC, KLTN, HKDN hoặc có nhu cầu đổi lớp học phần, đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học vượt sẽ đăng ký trong thời gian Phòng Đào tạo mở tài khoản cho Khóa học của mình đăng ký.

 

Chi tiết: 

Mỗi giữa học kỳ, Phòng Đào tạo sẽ thông báo trên website: daotao.ueh.edu.vn kế hoạch mở hệ thống Portal sinh viên cho sinh viên đăng ký học phần cho học kỳ tiếp theo. Phòng Đào tạo sẽ đưa vào tài khoản mỗi sinh viên các lớp học phần theo thời khóa biểu dự kiến. Sinh viên đăng ký môn tự chọn, Tiếng Anh, GDTC, KLTN, HKDN hoặc có nhu cầu đổi lớp học phần, đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học vượt sẽ đăng ký trong thời gian Phòng Đào tạo mở tài khoản cho Khóa học của mình đăng ký.

 

Xem thời khóa biểu, lớp học phần

- Tham khảo, tra cứu: Sinh viên truy cập website https://khdtkt.ueh.edu.vn/

- Sinh viên tra cứu lịch học tại portal https://student.ueh.edu.vn/

 

Cách 1:

+ Truy cập portal https://student.ueh.edu.vn/

+ Chọn "Đăng nhập"

+ Nhập Mã sinh viên; Mật khẩu

 

Cách 2:

+ Truy cập portal https://student.ueh.edu.vn/

+ Chọn "Đăng nhập"

+ Chọn “Nhấn vào đây để đăng nhập bằng Google với Email ST UEH

+ Nhập email với tên miền @st.ueh.edu.vn; Mật khẩu

 

Tra cứu lịch học

+ Sinh viên xem mục “Tra cứu thông tin

+ Chọn “Lịch học

+ Chọn "Năm học; Học kỳ"

+ Chọn tab "TKB Tuần" để xem Lịch học, hình thức học mỗi buổi học (Tập trung/Online/Hybrid learning/LMS/...) theo tuần.

+ Chọn tab "TKB Thứ - Tiết" để xem Lịch học tổng quát tất cả các môn học.

 

Chuẩn bị

+ Sinh viên xem thông báo đăng ký học phần tại website:

http://daotao.ueh.edu.vn/ mục “Đăng ký học phần

hoặc https://student.ueh.edu.vn/ mục “Thông báo đăng ký và đóng học phí

TT

Học kỳ

Thời gian thông báo

kế hoạch đăng ký

Thời gian

bắt đầu học

1

Đầu

Tháng 10

Tháng 01 năm sau

2

Giữa

Tháng 3

Tháng 6

3

Cuối

Tháng 5

Tháng 8

+ Thời gian dự kiến thông báo kế hoạch đăng ký học phần:

Sinh viên xem thời khóa biểu dự kiến (các lớp học phần dự kiến được mở trong học kỳ) tại website của phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí: https://khdtkt.ueh.edu.vn/

 

Đăng ký học phần

Vào thời gian đăng ký học phần như lịch đã thông báo trên website, sinh viên đăng nhập vào tài khoản của mình tại https://student.ueh.edu.vn/. Sinh viên tiến hành đăng ký học phần.

Bước 1: Sinh viên chọn mục “Đăng ký học phần

Bước 2: Sau khi chuyển đến trang đăng ký, sinh viên di chuyển đến cuối trang web và chọn mục “Đăng ký học phần

Sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện điểm thực hiện chọn mục tương ứng.

Bước 3: Sinh viên đăng ký bằng cách chọn tại cột “Đăng ký lớp học phần” với từng môn tương ứng.

1. Chọn lớp tại cột “Chọn

2. Bấm “Đăng ký” để lưu dữ liệu

3. Bấm “Quay lại danh sách môn học” để tiếp tục đăng ký môn khác.

* Trường hợp sinh viên muốn xóa học phần đă đăng ký: chọn “Xóa đăng ký” với từng môn tương ứng trong “Danh sách học phần đăng ký thành công”.

Bước 4: Sinh viên chọn mục “In phiếu đóng tiền” để biết số học phí cần đóng. Sinh viên đóng học phí tại các chi nhánh ngân hàng Phương Đông – OCB hoặc Cổng thanh toán điện tử https://payment.ueh.edu.vn/

Tham khảo thêm:
1. Clip hướng dẫn Đăng ký học phần: tải file
2. Quy định đăng ký và hủy học phần: chi tiết
 
 

B. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1:

Em được đăng ký học tối đa bao nhiêu tín chỉ trong 1 học kỳ?

Căn cứ theo Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khối lượng tối đa không vượt quá 3/2 khối lượng trung bình một học kỳ theo kế hoạch học tập chuẩn. Số lượng tín chỉ kế hoạch căn cứ vào thời khóa biểu dự kiến do phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí [https://khdtkt.ueh.edu.vn] ban hành.

 

Câu hỏi 2:

Em đăng ký lại học phần rớt (chưa đạt) như thế nào ạ? Tra cứu thời khóa biểu lớp học phần ở đâu vậy ạ?

Học phần có kết quả dưới 5.0 điểm (<5.0) là chưa đạt, không tính tích lũy tín chỉ. Sinh viên đăng ký học lại (trả nợ) trong các học kỳ tương tự như đăng ký học phần lần 1, bằng cách đăng nhập vào portal https://student.ueh.edu.vn và chọn mục Đăng ký học phần theo thông báo thời gian mở mạng (thông báo đăng ký học phần) của phòng Đào tạo. Đồng thời, sinh viên tra cứu thời khóa biểu môn học tại website phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí [https://khdtkt.ueh.edu.vn].

 

Câu hỏi 3:

Em là sinh viên ĐHCQ học 2 chương trình đào tạo, em sẽ đăng ký học chương trình đào tạo thứ 2 như thế nào?

Sau khi được duyệt đăng ký học chương trình đào tạo thứ 2, sinh viên tự đăng ký các môn học của chương trình thứ 2 trong các học kỳ theo thông báo thời gian mở mạng (thông báo đăng ký học phần) của phòng Đào tạo.

 

Câu hỏi 4:

Em có thể đổi học phần tự chọn được không?

Sinh viên được phép đổi học phần học tự chọn trong cùng 1 nhóm. Nghĩa là, các học phần trong cùng nhóm được hoán đổi, miễn sao tích lũy đủ số tín chỉ của nhóm. Trong chương trình đào tạo có thể có nhiều nhóm học phần tự chọn và không được chuyển đổi học phần giữa 2 nhóm khác nhau.

 

Câu hỏi 5:

Em quên mật khẩu portal đăng ký học phần https://student.ueh.edu.vn . Em xin cấp lại ở đâu? Thủ tục?

Sinh viên bấm vào mục quên mật khẩu để nhận lại thông tin qua email sinh viên (@st.ueh.edu.vn). Trường hợp quên email sinh viên, vui lòng truy cập trang https://it.ueh.edu.vn/emailtự thực hiện các bước theo hướng dẫn. Nếu vẫn không thể tự khắc phục được, sinh viên vui lòng liên hệ phòng Công nghệ thông tin [https://cntt.ueh.edu.vn] để được hỗ trợ kỹ thuật.

 


Đầu   Trước   1 / 0   ( 0 )   Sau   Cuối