Đang xử lí...

Đăng ký học phần

Mô tả ngắn gọn: Mỗi giữa học kỳ, Phòng Đào tạo sẽ thông báo trên website: daotao.ueh.edu.vn kế hoạch mở hệ thống Portal sinh viên cho sinh viên đăng ký học phần cho học kỳ tiếp theo. Phòng Đào tạo sẽ đưa vào tài khoản mỗi sinh viên các lớp học phần theo thời khóa biểu dự kiến. Sinh viên đăng ký môn tự chọn, Tiếng Anh, GDTC, KLTN, HKDN hoặc có nhu cầu đổi lớp học phần, đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học vượt sẽ đăng ký trong thời gian Phòng Đào tạo mở tài khoản cho Khóa học của mình đăng ký.

Chi tiết: 

Mỗi giữa học kỳ, Phòng Đào tạo sẽ thông báo trên website: daotao.ueh.edu.vn kế hoạch mở hệ thống Portal sinh viên cho sinh viên đăng ký học phần cho học kỳ tiếp theo. Phòng Đào tạo sẽ đưa vào tài khoản mỗi sinh viên các lớp học phần theo thời khóa biểu dự kiến. Sinh viên đăng ký môn tự chọn, Tiếng Anh, GDTC, KLTN, HKDN hoặc có nhu cầu đổi lớp học phần, đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học vượt sẽ đăng ký trong thời gian Phòng Đào tạo mở tài khoản cho Khóa học của mình đăng ký.

Xem thời khóa biểu, lớp học phần 

-Tham khảo, tra cứu: Sinh viên truy cập website http://khdtkt.ueh.edu.vn 

- Sinh viên tra cứu lịch học tại portal https://student.ueh.edu.vn/

Cách 1:

+ Truy cập portal https://student.ueh.edu.vn/

+ Chọn "Đăng nhập"

+ Nhập Mã sinh viênMật khẩu

Cách 2:

+ Truy cập portal https://student.ueh.edu.vn/

+ Chọn "Đăng nhập"

+ Chọn “Nhấn vào đây để đăng nhập bằng Google với Email ST UEH

+ Nhập email với tên miền @st.ueh.edu.vnMật khẩu

Tra cứu lịch học

+ Sinh viên xem mục “Tra cứu thông tin

+ Chọn “Lịch học

+ Chọn Năm họcHọc kỳ

+ Chọn tab "TKB Tuần" để xem Lịch học, hình thức học mỗi buổi học (Tập trung/Online/Hybrid learning/LMS/...) theo tuần.

+ Chọn tab "TKB Thứ - Tiết" để xem Lịch học tổng quát tất cả các môn học.

Chuẩn bị

  • Sinh viên xem thông báo đăng ký học phần tại website: 

    • Daotao.ueh.edu.vn mục “Đăng ký học phần

    • hoặc https://student.ueh.edu.vn/ mục “Thông báo đăng ký và đóng học phí

TT

Học kỳ

Thời gian thông báo kế hoạch đăng ký

Thời gian bắt đầu học

1

Đầu

Tháng 10

Tháng 01 năm sau

2

Giữa

Tháng 3

Tháng 6

3

Cuối

Tháng 5

Tháng 8

  • Thời gian dự kiến thông báo kế hoạch đăng ký học phần

  • Sinh viên xem thời khóa biểu dự kiến (các lớp học phần dự kiến được mở trong học kỳ) tại website của phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí: khdtkt.ueh.edu.vn

Đăng ký học phần

Vào thời gian đăng ký học phần như lịch đã thông báo trên website, sinh viên đăng nhập vào tài khoản của mình tại student.ueh.edu.vn. Sinh viên tiến hành đăng ký học phần.

Bước 1: Sinh viên chọn mục “Đăng ký học phần

Bước 2: Sau khi chuyển đến trang đăng ký, sinh viên di chuyển đến cuối trang web và chọn mục “Đăng ký học phần

Sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện điểm thực hiện chọn mục tương ứng.

Bước 3: Sinh viên đăng ký bằng cách chọn tại cột “Đăng ký lớp học phần” với từng môn tương ứng.

1. Chọn lớp tại cột “Chọn

 2. Bấm “Đăng ký” để lưu dữ liệu

3. Bấm “Quay lại danh sách môn học” để tiếp tục đăng ký môn khác.

* Trường hợp sinh viên muốn xóa học phần đă đăng ký: chọn “Xóa đăng ký” với từng môn tương ứng trong “Danh sách học phần đăng ký thành công”.

Bước 4: Sinh viên chọn mục “In phiếu đóng tiền” để biết số học phí cần đóng. Sinh viên đóng học phí tại các chi nhánh ngân hàng Phương Đông – OCB hoặc cổng thanh toán điện tử Payment.ueh.edu.vn


Đầu   Trước   1 / 0   ( 0 )   Sau   Cuối