Đang xử lí...

Chế độ chính sách/Câu hỏi

Hỏi: Em là sinh viên Đại học chính quy muốn làm “Giấy xác nhận vay vốn” Ngân hàng chính sách xã hội tại địa phương, em cần liên hệ ở đâu, thủ tục như thế nào?

Trả lời:

-Đối với sinh viên Đại học chính quy, sinh viên đăng ký “Giấy xác nhận vay vốn” trên Portal cá nhân theo thông báo của hàng năm của trường. Trường sẽ xác nhận và gửi về văn phòng khoa. Ban cán sự lớp sẽ liên hệ với văn phòng khoa nhận giấy này chuyển lại cho sinh viên có đăng ký.

Đối với sinh viên Liên thông ĐHCQ và Văn bằng 2 ĐHCQ, có thể tải mẫu đơn tại website www.online.ueh.edu.vn điền đầy đủ thông tin và nộp trực tiếp tại phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên (phòng A0.14, số 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3).


Hỏi: Em là sinh viên Đại học chính quy và thuộc diện vùng cao, vùng sâu. Em có được miễn học phí không?

Trả lời:

-Theo Nghị định số 74/2013/NĐ-CP quy định: “Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn” mới thuộc diện miễn học phí, do đó trường hợp của em không thuộc diện miễn học phí. Dân tộc thiểu số rất ít người là dân tộc có số dân dưới 10.000 người.


Hỏi: Đối tượng được miễn, giảm học phí là những đối tượng nào?

Trả lời:

Theo Nghị định số 74/2013/NĐ-CP, sinh viên Đại học chính quy được miễn, giảm học phí phải thuộc một trong các đối tượng sau:

1.1    Đối tượng miễn 100% học phí

1.1.1 Sinh viên là con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động, con của người có công giúp đỡ cách mạng; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế;  con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 hoặc con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945.

1.1.2 Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

1.1.3 Sinh viên hệ cử tuyển.

1.1.4 Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

1.1.5 Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn

1.2    Đối tượng giảm 50% học phí

-Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tan nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.


Hỏi: Em thuộc diện được miễn giảm học phí, em cần chuẩn bị hồ sơ và thủ tục gì để được xét miễn, giảm học phí?

Trả lời:

Đầu tháng 10 hàng năm, trường có thông báo cho sinh viên nộp đơn xét miễn, giảm học phí, có chi tiết về đối tượng được miễn giảm học phí, hồ sơ kèm theo, thời gian nộp đơn và thời gian xem kết quả.

Ngoài ra, trường cũng thông báo kèm theo danh sách sinh viên được xét miễn, giảm học phí cho năm học tới. Trường hợp sinh viên có tên trong danh sách được miễn, giảm học phí không phải nộp đơn.