Đang xử lí...

Thông báo về lịch nộp phiếu đăng ký nguyện vọng ngành, chuyên ngành của sinh viên Khóa 41 – ĐHCQ

Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên thông báo về thời gian và địa điểm nộp phiếu đăng ký nguyện vọng vào Ngành/Chuyên ngành cùa sinh viên Khóa 41 – ĐHCQ như sau:

1.      Thời gian và thứ tự:

Thứ tự bàn

08g00 đến 09g00

ngày 29/10/2016

14g00 đến 15g00

ngày 29/10/2016

BÀN 1

Từ lớp 001 đến lớp 007

 

Từ lớp 025 đến lớp 030

 

BÀN 2

Từ lớp 008 đến lớp 014

Từ lớp 037 đến lớp 043

 

BÀN 3

Từ lớp 015 đến lớp 021

 

Từ lớp 044 đến lớp 050

BÀN 4

Từ lớp 022 đến lớp 024;

Từ lớp 031 đến lớp 034

Từ lớp 051 đến lớp 057

BÀN 5

Từ lớp 035 đến lớp 036;

Từ lớp 061 đến lớp 066

Từ lớp 058 đến lớp 060;

Từ lớp 067 đến lớp 070

 

2.      Địa điểm:  Hội trường A1.16 – địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, TP. Hồ Chí Minh

 

Hướng dẫn sinh viên nộp ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO CHUYÊN NGÀNH:

Bước 1: Sinh viên in ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO CHUYÊN NGÀNH (là kết quả đăng ký sau cùng) nộp đúng thời gian quy định như trên. Đối với sinh viên không điểu chỉnh cần kiểm tra lại nguyện vọng đã đăng ký trước khi in (nhắc SV: thời hạn sinh viên đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng: trước 16g00, ngày 25/10/2016)

Bước 2: Sinh viên ký tên và ghi rõ họ tên vào phiếu đăng ký xét ngành;

Bước 3: Sinh viên phải trực tiếp nộp đơn, ký tên vào danh sách nộp.

 

Lưu ý:

- Các trường hợp không nộp ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO CHUYÊN NGÀNH đúng thời gian trên, liên hệ Phòng QLĐT-CTSV (A0.14) vào ngày 31/10/2016 (sáng: 7g30 – 11g30, chiều: 13g30 – 16g30) gặp Thầy Can để ký nộp phiếu đăng ký.

- Nhà Trường sẽ hủy kết quả đăng ký đối với các trường hợp đã đăng ký nhưng không nộp ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO CHUYÊN NGÀNH đúng thời gian quy định.

- Các trường hợp vi phạm quy định đăng ký sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.