Đang xử lí...

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Hệ Đại học chính quy, Văn bằng 2 ĐHCQ và Liên thông ĐHCQ, đợt 4 năm 2022 (tháng 12/2022)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp chính thức:

- Đại học chính quy: Xem danh sách

- Liên thông ĐHCQ: Xem danh sách

- Văn bằng 2 ĐHCQ: Xem danh sách

  

1./ Lễ tốt nghiệp:

Trường dự kiến tổ chức Lễ tốt nghiệp từ ngày 21/3-30/3/2023. Thông tin chi tiết về Lễ Tốt nghiệp sẽ được thông báo trên website:  www.daotao.ueh.edu.vn sau 16g00 ngày 10/02/2023.

2./Bằng tốt nghiệp:  

Sinh viên tham dự Lễ tốt nghiệp sẽ nhận bằng sau buổi lễ. Sinh viên không tham dự Lễ tốt nghiệp sẽ nhận bằng tại Phòng Đào tạo (Bàn 12, số 17 Phạm Ngọc Thạch) từ ngày 03/4/2023 vào thứ 2,4,6 hàng tuần. Chuyên viên phụ trách: Cô Hạnh - Email: nthhanh@ueh.edu.vn, điện thoại: 0283 8230082 - Ext: 161.

3./ Giấy chứng nhận tốt nghiệp:

 

Từ 16g00 ngày 16/12/2022, sinh viên có tên trong danh sách tốt nghiệp đợt 4 năm 2022 đăng nhập portal: student.ueh.edu.vn chọn mục “ Giấy xác nhận - bảng điểm điện tử”, chọn “In giấy” tải Giấy chứng nhận tốt nghiệp điện tử kèm mã xác minh để sử dụng.

Trường hợp sinh viên cần Bảng điểm có đóng dấu đỏ của Trường, sinh viên vui lòng đăng ký trên website: https://es.ueh.edu.vn/

Trường hợp sinh viên có thắc mắc hoặc cần Giấy chứng nhận tốt nghiệp có đóng dấu đỏ của Trường, vui lòng liên hệ qua email:  kimuyen@ueh.edu.vn  theo mẫu:

 

     Sinh viên tốt nghiệp đợt 4/2022

  • Mã Sinh viên: ...........................................
  • Họ và Tên: ................................................
  • Chuyên ngành: ........................................
  • Lớp: ......... Khóa học: ..............................
  • Nội dung: ..................................................

 

Sinh viên nhận email phản hồi sau 02 ngày làm việc tính từ ngày gửi email.