Ban Đào tạo
UEH

Hỗ trợ

028.7306.1976 (Ext. 4022)

Thông báo nộp chứng chỉ ngoại ngữ xét chuẩn đầu ra Khóa 24.1, 24.2-VB2ĐHCQ và Khóa 26.1, 26.2, 27.1-LTĐHCQ, đợt 2 năm 2024

Căn cứ Quyết định số 4093/QĐ-ĐHKT-NN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) về việc ban hành Quy định công nhận chuẩn trình độ ngoại ngữ đầu vào, đầu ra tại UEH.

Ban Đào tạo thông báo về việc nộp văn bằng/chứng chỉ xét chuẩn đầu ra hoặc ngoại ngữ hai (dành cho sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh thương mại) áp dụng đối với sinh viên khóa 24.1, 24.2 – VB2ĐHCQ và khóa 26.1, 26.2, 27.1 – LTĐHCQ, cụ thể như sau:

1.Các văn bằng, chứng chỉ cần nộp:

1.1 Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại:

Sinh viên được miễn học ngoại ngữ hai tại UEH nếu nộp một trong các chứng chỉ quốc tế tương đương bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể như sau:

 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Tiếng

Nga

Tiếng

Pháp

Tiếng

Đức

Tiếng

Trung

Tiếng

Nhật

Tiếng

Hàn

 

Bậc 3

 

TRKI 1

 

DELF B1

TCF

niveau 3

B1

ZD

HSK

cấp độ 3

JLPT

N4

TOPIK3

(trung cấp 1)

 

1.2 Các ngành/ chuyên ngành khác:

a)Văn bằng tốt nghiệp:

– Bằng tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh (không phân biệt loại hình đào tạo);

– Bằng tốt nghiệp đại học tại nước ngoài mà ngôn ngữ dùng trong đào tạo là tiếng Anh;

b)Các loại chứng chỉ:

Sinh viên nộp một trong các chứng chỉ (hoặc giấy chứng nhận điểm thi) tiếng Anh quốc tế theo bảng dưới đây với tổng điểm quy định tương ứng:

Tổng điểm tối thiểu phải đạt
TOEIC TOEFL iBT IELTS VPET
500 55 4.5 45

 

2.Thời hạn của chứng chỉ:

Thời hạn giá trị của các chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận điểm nêu trên là 2 năm kể từ ngày thi tính đến thời điểm xét tốt nghiệp (trừ văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ tiếng Pháp/Nga). Cụ thể, để đủ điều kiện xét tốt nghiệp đơt 2 năm 2024, thời điểm thi ghi trên chứng chỉ tiếng Anh quốc tế/ngoại ngữ hai từ tháng 06/2022 trở về sau.

 

3.Thời gian và cách thức nộp văn bằng/chứng chỉ ngoại ngữ

Sinh viên nộp văn bằng/chứng chỉ từ 10g00 ngày 29/3/2024 đến 16g00 ngày 10/4/2024 theo các bước như sau:

Vào trang Portal cá nhân;

  • Chọn “Nộp chứng chỉ ”, Click “ Thêm mới/điều chỉnh”;
  • Sinh viên chọn “Chương trình đào tạo” muốn nộp chứng chỉ xét tốt nghiệp;
  • Chọn “Loại chứng chỉ” và “Mức điểm tối thiểu của chứng chỉ” tương ứng với chứng chỉ sẽ nộp bên dưới;
  • Chọn đợt xét: 2024 – Đợt 2 (tháng 4-VB2CQ/LTĐHCQ);

Nhập đầy đủ các thông tin: Tổng điểm, điểm các kỹ năng (nếu có); ngày thi nhập định dạng: dd/mm/yyyy;

  • ID chứng chỉ nhập:

+ TOEIC: Nhập dãy số phía trên dòng chữ Identification number;

+ IELTS: Nhập Candidate ID + Test Report Form Number (viết liền);

+ VPET: Nhập dãy số phía dưới dòng: Test Indentification Number (TIN);

+ TOEFL iBT: Nhập dãy số: Mã dự thi;

+ HSK 3: Ticket No/số báo danh thi 3 kỹ năng (Listening, Reading, Writing);

+ TOPIK: Registration No;

+ Các chứng chỉ khác:  CMND/CCCD đăng ký thi chứng chỉ.

  • Upload file ảnh chứng chỉ; Sinh viên scan hoặc chụp hình mặt trước văn bằng/ phiếu điểm/chứng chỉ:

+ Định dạng file: png hoặc jpg.

+ Kích thước file tối đa: 10 Mb.

Chú ý: Hình ảnh phải rõ nét và có đầy đủ thông tin.

  • Nhấn “Lưu thông tin”;
  • Sau đó, hệ thống sẽ báo ở dòng “Danh sách chứng chỉ đã đăng ký theo đợt” các thông tin vừa khai báo và tình trạng “Chờ thẩm tra”.

 

Lưu ý:

– Sinh viên chịu trách nhiệm về nội dung ghi trong văn bằng/chứng chỉ đã nộp;

– Đối với sinh viên xét tốt nghiệp các đợt tiếp theo trong năm 2024, Ban Đào tạo sẽ có thông báo nộp văn bằng/chứng chỉ từ 10g00 ngày 20/8 đến 16g00 ngày 30/8/2024.

 

Chuyên viên Phụ trách: cô Lan: ntlan@ueh.edu.vn – Điện thoại:(028) 7306 1976.Ext: 4006.