Ban Đào tạo
UEH

Hỗ trợ

028.7306.1976 (Ext. 4022)

Kế hoạch Thực tập và xét tốt nghiệp học kỳ cuối năm 2024 đối với sinh viên Văn bằng 2 Đại học chính quy, Liên thông Đại học chính quy