Đang xử lí...

Biểu mẫu

1. Chính sách - Hỗ trợ tài chính

Giấy đề nghị vay vốn: ĐHCQ; LTĐHCQ; VB2ĐHCQ
Giấy đề nghị miễm, giảm học phí: tải mẫu
Giấy đề nghị xác nhận cử tuyển - Học bổng chính sách: tải mẫu
Giấy đề nghị xác nhận chính sách - ƯĐGD(con thương binh, bệnh binh ...): tải mẫu
Giấy đề nghị xác nhận học kỳ tương đương: tải mẫu
 
2. Tín chỉ - Đăng ký học phần
Giấy đề nghị đăng ký học phần: tải mẫu
Giấy đề nghị chuyển lớp học phần: tải mẫu
Giấy đề nghị hủy học phần: tải mẫu
Giấy đề nghị mở lớp học phần: tải mẫu
Giấy đề nghị xác nhận sinh viên để đăng ký học trả nợ Giáo Dục Quốc Phòng: tải mẫu
Giấy đề nghị xét miễn học Giáo Dục Thể Chất: tải mẫu
Giấy đề nghị xét miễn học Giáo Dục Quốc Phòng: tải mẫu
 
3. Vắng thi - Thi ghép
Giấy đề nghị vắng thi: tải mẫu
Giấy đề nghị thi ghép: tải mẫu               
 
4. Bảng điểm - Văn bằng
Chúng tôi cung cấp dịch vụ trực tuyến tại Cổng giao dịch điện tử
Giấy đề nghị cấp bản sao văn bằng: tải mẫu
Giấy đề nghị điều chỉnh nội dung văn bằng: tải mẫu
Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học: tải mẫu
Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận kết quả học tập (Bảng điểm): tải mẫu
 
5. Xử lý học vụ
Giấy đề nghị chuyển điểm: tải mẫu
Giấy đề nghị kiểm tra điểm: tải mẫu
Giấy đề nghị chuyển ngành (chỉ áp dụng cho sinh viên VB2ĐHCQ: tải mẫu
Giấy đề nghị bảo lưu: tải mẫu
Giấy đề nghị chuyển hệ đào tạo - hệ Vừa làm vừa học: tải mẫu
Giấy đề nghị chuyển trường: tải mẫu
Giấy đề nghị chuyển khóa học: tải mẫu
Giấy đề nghị thôi học: tải mẫu
Giấy đề nghị nhập học lại sau khi hết thời gian bảo lưu (tạm nghỉ): tải mẫu
Giấy đề nghị học chương trình thứ 2: tải mẫu
Giấy đề nghị cấp lại tài khoản đăng nhập website www.online.ueh.edu.vn: tải mẫu
Giấy đề nghị chuyển chương trình đào tạo: tải mẫu
 
6. Sinh hoạt lớp
Mẫu báo cáo tình hình lớp học (dành cho Cố vấn học tập): tải mẫu
Mẫu biên bản bầu Ban cán sự lớp (dành cho Ban cán sự lớp): tải mẫu
 
7. Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự
Sinh viên chuẩn bị thẻ sinh viên, biên lai học phí học kỳ hiện tại và Giấy gọi khám sức khoẻ của Ban chỉ huy Quân sự phường/xã. Sinh viên liên hệ Văn phòng trường (Phòng A0.11 - [tầng trệt] 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3 - Điện thoại: 028-38295299) để được hướng dẫn và cấp giấy chứng nhận.

8. Học bổng

          Mẫu đề nghị cấp học bổng hỗ trợ học tập: tải mẫu