Đang xử lí...

Biểu mẫu

1. Chính sách - Hỗ trợ tài chính

Giấy đề nghị miễn, giảm học phí: tải mẫu
Giấy đề nghị xác nhận cử tuyển - Học bổng chính sách: tải mẫu
Giấy đề nghị xác nhận chính sách - ƯĐGD(con thương binh, bệnh binh ...): tải mẫu
Giấy đề nghị xác nhận học kỳ tương đương: tải mẫu
Giấy đề nghị hỗ trợ chi phí học tập: tải mẫu
 
2. Tín chỉ - Đăng ký học phần
Giấy đề nghị đăng ký học phần: tải mẫu
Giấy đề nghị chuyển lớp học phần: tải mẫu
Giấy đề nghị hủy học phần: tải mẫu
Giấy đề nghị mở lớp học phần: tải mẫu
Giấy đề nghị xác nhận sinh viên để đăng ký học trả nợ Giáo Dục Quốc Phòng: tải mẫu
Giấy đề nghị xét miễn học Giáo Dục Thể Chất: tải mẫu
Giấy đề nghị xét miễn 1 số học phần học Giáo Dục Quốc Phòng: tải mẫu
 
3. Vắng thi - Thi ghép
Giấy đề nghị vắng thi: tải mẫu
Giấy đề nghị thi ghép: tải mẫu               
 
4. Bảng điểm - Văn bằng: Vui lòng đăng ký tại Cổng giao dịch điện tử: Link đăng ký
 
5. Xử lý học vụ
Giấy đề nghị chuyển điểm: tải mẫu
Giấy đề nghị chuyển ngành (áp dụng cho sinh viên VB2ĐHCQ): tải mẫu
Giấy đề nghị nghỉ học tạm thời: tải mẫu
Giấy đề nghị chuyển trường: tải mẫu
Giấy đề nghị chuyển khóa học: tải mẫu
Giấy đề nghị thôi học: tải mẫu
Giấy đề nghị nhập học lại sau thời gian nghỉ học tạm thời: tải mẫu
Giấy đề nghị nhập học lại sau thời gian nghỉ học tạm thời (áp dụng đối với sinh viên nhập học lại cùng Khóa 49 - ĐHCQ): tải mẫu
Giấy đề nghị học chương trình thứ 2: tải mẫu
Giấy đề nghị chuyển chương trình đào tạo: tải mẫu
Giấy đề nghị chuyển chương trình học (áp dụng đối với sinh viên Khóa 49 - ĐHCQ): tải mẫu
Giấy đề nghị bảo lưu kết quả tuyển sinh: tải mẫu
Giấy đề nghị xóa kỷ luật: tải mẫu
 
6. Giấy xác nhận sinh viên (Nhằm tạm hoãn nghĩa vụ quân sự): Sinh viên đăng ký trên Cổng giao dịch điện tử của UEH: https://es.ueh.edu.vn/ để bổ túc hồ sơ tại địa phương.
 

7. Phiếu đăng ký học Văn bằng 2 ĐHCQ và Liên thông ĐHCQ

          Liên thông ĐHCQ: tải mẫu

          Văn bằng 2 ĐHCQ: tải mẫu