Ban Đào tạo
UEH

Hỗ trợ

028.7306.1976 (Ext. 4022)

Quy định công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ trình độ đại học tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (Ban hành kèm Quyết định 1184/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT ngày 27/4/2023)